Όταν η περιβαλλοντική διαχείριση αποτελεί εταιρική φιλοσοφία

Σήμερα, ένα αποτελεσματικό σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης αποτελεί προϋπόθεση για την υπεύθυνη επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο οικολογικός κανονισμός της ΕΕ EMAS (Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου) παρέχει στην εταιρεία σας την κατάλληλη βάση για μια περιβαλλοντική δήλωση που συντάσσεται ανεξάρτητα. Αυτή επικυρώνεται στη συνέχεια από τους περιβαλλοντικούς ελεγκτές μας.

Απόδειξη ιδιαίτερης φιλικότητας προς το περιβάλλον σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα

Συνεχής βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεών σας

Υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης και αφοσίωσης από τα ενδιαφερόμενα μέρη

Συνεχής επέκταση και ενίσχυση της θέσης σας στην αγορά

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

EMAS - Πληροφορίες για τον κανονισμό

Ο κανονισμός της ΕΕ με την ονομασία EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 1993 και είναι διαθέσιμος από το 2010 ως κανονισμός EMAS III. Μια άλλη μερική αναθεώρηση με αφορμή την αναθεώρηση του ISO 14001: 2015 πραγματοποιήθηκε το 2017. Από τον Ιούνιο του 2021, 3.851 ευρωπαϊκοί οργανισμοί με συνολικά 12.856 εγκαταστάσεις ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο EMAS.

Ο κανονισμός EMAS αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα αποτελεσματικό σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που βασίζεται σε μια ανεξάρτητα εκπονημένη περιβαλλοντική δήλωση. Έτσι, εκτός από τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεών σας σύμφωνα με το ISO 14001, το EMAS προβλέπει επίσης την τακτική επικύρωση της περιβαλλοντικής δήλωσης καθώς και περιβαλλοντικό έλεγχο από ειδικά διαπιστευμένους περιβαλλοντικούς ελεγκτές.

Το EMAS είναι κατάλληλο για εταιρείες και οργανισμούς όλων των τομέων και μεγεθών. Από το EMAS III, υπάρχουν απλουστεύσεις για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) όσον αφορά τα διαστήματα επαλήθευσης και την επικύρωση της περιβαλλοντικής δήλωσης.

Επωφεληθείτε από την τεχνογνωσία των περιβαλλοντικών επαληθευτών μας για έναν έλεγχο επικύρωσης σύμφωνα με τους κανονισμούς του EMAS. Με την εγγραφή στο EMAS, έχετε στα χέρια σας την κατάλληλη απόδειξη για να παρουσιάσετε την περιβαλλοντική σας δέσμευση στον έξω κόσμο με πειστικό και διαφανή τρόπο.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Umwelt
Loading...

Η περιβαλλοντική δήλωση

Η περιβαλλοντική σας δήλωση διατίθεται στο κοινό ως επικυρωμένη έκθεση. Έτσι, μεταξύ άλλων, οι περιβαλλοντικές σας επιδόσεις και οι περιβαλλοντικοί στόχοι της εταιρείας σας γίνονται διαφανείς για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Τα ευρήματα από τις τακτικές μετρήσεις των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των επιχειρηματικών σας δραστηριοτήτων σας επιτρέπουν να βελτιώνετε συνεχώς τις περιβαλλοντικές σας επιδόσεις και να μειώνετε τους περιβαλλοντικούς κινδύνους.

Πέρα από την περιβαλλοντική πτυχή, υπάρχουν και άλλα σημαντικά οφέλη για εσάς. Με μια περιβαλλοντική δήλωση, ενισχύετε την εμπιστοσύνη των αρχών, των τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιρειών στην εταιρεία σας - και φυσικά την εμπιστοσύνη των πελατών και των εργαζομένων σας. Επιτυγχάνετε μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου στον περιβαλλοντικό τομέα, μια πτυχή συμμόρφωσης που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Η συστηματική και προνοητική σκέψη και δράση των υπαλλήλων σας μπορεί επίσης να οδηγήσει σε εξοικονόμηση κόστους. Ταυτόχρονα, ενισχύετε την εικόνα της εταιρείας σας μέσω της ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης - και συνεπώς την ανταγωνιστικότητά σας μακροπρόθεσμα.

Business28.png
Loading...

Πώς λειτουργεί μια επικύρωση EMAS;

Κατά την προετοιμασία για την επικύρωση - το ισοδύναμο της πιστοποίησης σύμφωνα με το EMAS - διεξάγετε πρώτα τη δική σας ανασκόπηση όλων των περιβαλλοντικών πτυχών σύμφωνα με τον κανονισμό EMAS (περιβαλλοντικός έλεγχος).

Με βάση τα αποτελέσματα, εφαρμόζετε ένα κατάλληλο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Μόλις εκπονηθεί η περιβαλλοντική σας δήλωση, οι περιβαλλοντικοί μας επαληθευτές εξετάζουν τη διαδικασία περιβαλλοντικού ελέγχου και την εφαρμογή της.

Τέλος, οι περιβαλλοντικοί επαληθευτές επικυρώνουν την περιβαλλοντική σας δήλωση. Σε περίπτωση επιτυχίας, η εταιρεία σας και η επικυρωμένη κατά EMAS περιβαλλοντική σας διαχείριση θα καταχωρηθούν στο ευρωπαϊκό μητρώο χώρων από τον αρμόδιο φορέα (Εμπορικό Επιμελητήριο, IHK).

Ανάλογα με το μέγεθος της εταιρείας σας, καθορίζονται ορισμένα διαστήματα επαλήθευσης, συνήθως τριετούς διάρκειας.

Banking13.png
Loading...

Πόσο κοστίζει μια επικύρωση EMAS;

Ατομική προσφορά

Δεδομένου ότι κάθε εταιρεία έχει διαφορετικές προϋποθέσεις και ατομικές απαιτήσεις, το κόστος για τον έλεγχο και την επιτυχή επικύρωση σύμφωνα με το EMAS δεν μπορεί να δοθεί κατ' αποκοπήν.

Είστε ευπρόσδεκτοι να μας στείλετε ένα ερώτημα. Θα σας κάνουμε μια εξατομικευμένη προσφορά με βάση μια αντικειμενική αξιολόγηση και τις απαιτήσεις σας.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Business2.png
Loading...

Τι μπορείτε να περιμένετε από εμάς

  • Περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρίας στην πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης και διαδικασιών
  • Έμπειροι στον κλάδο αξιολογητές του EMAS σε όλο τον κόσμο
  • Πορίσματα προστιθέμενης αξίας για τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της εταιρείας σας
  • Πιστοποιητικά με διεθνή αποδοχή
  • Προσωπική, ομαλή υποστήριξη από τους ειδικούς μας - σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
  • Εξατομικευμένες προσφορές με ευέλικτους όρους σύμβασης χωρίς κρυφό κόστος
Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Contact-Europe-man-shutterstock_1699506301.jpg
Loading...

Ζητήστε προσφορά

Η τοπική σας επαφή

Θα χαρούμε να σας παρέχουμε μια ατομική προσφορά για την επικύρωση EMAS.