Gdy zarządzanie środowiskowe jest filozofią firmy

W dzisiejszych czasach skuteczny system zarządzania środowiskowego jest warunkiem koniecznym dla odpowiedzialnego biznesu. Unijna regulacja ekologiczna EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) zapewnia Państwa firmie odpowiednią podstawę do sporządzenia niezależnej deklaracji środowiskowej. Jest ona następnie zatwierdzana przez naszych auditorów środowiskowych.

Dowód szczególnej przyjazności dla środowiska zgodnie z normami europejskimi

Ciągłe doskonalenie Państwa działań w zakresie ochrony środowiska

Wysoki poziom zaufania i lojalności ze strony zainteresowanych stron

Ciągły rozwój i wzmocnienie Państwa pozycji rynkowej

Business11.png
Loading...

EMAS - informacje o rozporządzeniu

Rozporządzenie UE o nazwie EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) zostało po raz pierwszy opublikowane w 1993 roku i jest dostępne od 2010 roku jako Rozporządzenie EMAS III. Kolejna częściowa rewizja przy okazji rewizji ISO 14001:2015 miała miejsce w 2017 roku. Według stanu na czerwiec 2021 r. do rejestru EMAS wpisanych było 3 851 europejskich organizacji posiadających łącznie 12 856 obiektów.

Rozporządzenie EMAS zostało opracowane przez Unię Europejską i określa wymagania dotyczące skutecznego systemu zarządzania środowiskowego opartego na niezależnie przygotowanej deklaracji środowiskowej. Tak więc, oprócz ciągłego doskonalenia działań środowiskowych zgodnie z ISO 14001, EMAS przewiduje również regularną walidację deklaracji środowiskowej, jak również audit środowiskowy przeprowadzany przez specjalnie akredytowanych auditorów środowiskowych.

EMAS jest odpowiedni dla firm i organizacji wszystkich sektorów i rozmiarów. Od EMAS III wprowadzono uproszczenia dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w zakresie częstotliwości weryfikacji i walidacji deklaracji środowiskowej.

Skorzystaj z doświadczenia naszych weryfikatorów środowiskowych w celu przeprowadzenia auditu walidacyjnego zgodnie z przepisami EMAS. Dzięki rejestracji w EMAS dysponują Państwo odpowiednim dowodem, aby w przekonujący i przejrzysty sposób zaprezentować swoje zaangażowanie w ochronę środowiska na zewnątrz.

 

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Ecology11.png
Loading...

Deklaracja środowiskowa

Państwa deklaracja środowiskowa jest udostępniana publicznie w formie zatwierdzonego raportu. W ten sposób, między innymi, Państwa wyniki w zakresie ochrony środowiska oraz cele środowiskowe Państwa firmy stają się przejrzyste dla wszystkich zainteresowanych stron. Wyniki regularnych pomiarów wpływu działalności gospodarczej na środowisko umożliwiają ciągłą poprawę wyników w zakresie ochrony środowiska i zmniejszenie ryzyka środowiskowego.

Poza aspektem środowiskowym, istnieją również inne znaczące korzyści dla Ciebie. Dzięki deklaracji środowiskowej zwiększają Państwo zaufanie władz, banków i towarzystw ubezpieczeniowych do Państwa firmy - a także oczywiście do Państwa klientów i pracowników. Osiągają Państwo większą pewność prawną w zakresie ochrony środowiska, czyli aspektu zgodności, który staje się coraz ważniejszy. Systematyczne i przyszłościowe myślenie i działanie Państwa pracowników może również prowadzić do oszczędności kosztów. Jednocześnie, dzięki kompleksowemu zarządzaniu środowiskiem wzmacniają Państwo wizerunek swojej firmy - a tym samym jej konkurencyjność w dłuższej perspektywie.

Business28.png
Loading...

Jak przebiega walidacja EMAS?

W ramach przygotowań do walidacji - odpowiednika certyfikacji w systemie EMAS - najpierw przeprowadzają Państwo własny przegląd wszystkich aspektów środowiskowych zgodnie z rozporządzeniem EMAS (audit środowiskowy).

Na podstawie uzyskanych wyników wdrażasz odpowiedni system zarządzania środowiskowego.

Po przygotowaniu deklaracji środowiskowej, nasi weryfikatorzy środowiskowi dokonują przeglądu procedury auditu środowiskowego i jej wdrożenia.

Wreszcie, weryfikatorzy środowiskowi zatwierdzają Twoją deklarację środowiskową. W przypadku pozytywnego wyniku, Państwa firma i jej zarządzanie środowiskowe zatwierdzone w EMAS zostanie wpisane do europejskiego rejestru obiektów przez właściwy organ (Izba Handlowa, IHK).

W zależności od wielkości Państwa przedsiębiorstwa ustalane są określone odstępy czasowe, z reguły trzyletnie.

Banking13.png
Loading...

Ile kosztuje walidacja EMAS?

Indywidualna wycena

Ponieważ każda firma ma inne warunki wstępne i indywidualne wymagania, koszty auditu i pomyślnej walidacji według EMAS nie mogą być podane jako kwota ryczałtowa.

Zachęcamy do wysłania do nas zapytania. Na podstawie obiektywnej oceny i Państwa wymagań przedstawimy Państwu indywidualną ofertę.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Business2.png
Loading...

Czego mogą Państwo od nas oczekiwać

  • Ponad 35 lat doświadczenia w certyfikacji systemów zarządzania i procesów
  • Doświadczeni w branży asesorzy EMAS na całym świecie
  • Wartościowe wnioski dla ciągłego doskonalenia działalności środowiskowej Państwa firmy
  • Certyfikaty z międzynarodową akceptacją
  • Osobiste, bezproblemowe wsparcie naszych specjalistów - na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym
  • Indywidualne oferty z elastycznymi warunkami umowy bez ukrytych kosztów
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Contact-Europe-man-shutterstock_1699506301.jpg
Loading...

Zapytaj o ofertę

Biuro DQS Polska

Chętnie przedstawimy Państwu indywidualną ofertę na walidację EMAS.