Wanneer milieumanagement een bedrijfsfilosofie is

Vandaag de dag is een doeltreffend milieumanagementsysteem een eerste vereiste voor verantwoord ondernemen. De EU-milieuwetgeving EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) biedt uw bedrijf de geschikte basis voor een onafhankelijk opgestelde milieuverklaring. Deze wordt vervolgens door onze milieuauditors gevalideerd.

Bewijs van bijzondere milieuvriendelijkheid volgens Europese normen

Voortdurende verbetering van uw milieuprestaties

Hoge mate van vertrouwen en loyaliteit van belanghebbende partijen

Voortdurende uitbreiding en versterking van uw marktpositie

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

EMAS - Informatie over de verordening

De EU-verordening met de naam EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) werd voor het eerst gepubliceerd in 1993 en is sinds 2010 beschikbaar als verordening EMAS III. Een andere gedeeltelijke herziening naar aanleiding van de herziening van ISO 14001:2015 vond plaats in 2017. In juni 2021 waren 3 851 Europese organisaties met in totaal 12 856 vestigingen in het EMAS-register opgenomen.

De EMAS-verordening is ontwikkeld door de Europese Unie en bevat eisen voor een doeltreffend milieumanagementsysteem op basis van een onafhankelijk opgestelde milieuverklaring. Naast de voortdurende verbetering van uw milieuprestaties overeenkomstig ISO 14001 voorziet EMAS dus ook in de regelmatige validering van uw milieuverklaring, alsmede in een milieu-audit door speciaal daartoe geaccrediteerde milieu-auditors.

EMAS is geschikt voor bedrijven en organisaties van alle sectoren en groottes. Sinds EMAS III zijn er vereenvoudigingen voor kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) met betrekking tot de verificatie-intervallen en de validatie van de milieuverklaring.

Maak gebruik van de expertise van onze milieuauditors voor een validatieaudit volgens de EMAS-regelgeving. Met een EMAS-registratie hebt u een passend bewijs in handen om uw milieuverbintenis op een overtuigende en transparante manier aan de buitenwereld te presenteren.

 

Meer tonen
Minder tonen
Umwelt
Loading...

De milieuverklaring

Uw milieuverklaring wordt als gevalideerd rapport aan het publiek ter beschikking gesteld. Zo worden onder meer uw milieuprestaties en de milieudoelstellingen van uw bedrijf voor alle belangstellenden inzichtelijk. De bevindingen van de regelmatige metingen van de milieueffecten van uw bedrijfsactiviteiten stellen u in staat uw milieuprestaties voortdurend te verbeteren en de milieurisico's te verminderen.

Naast het milieuaspect zijn er nog andere belangrijke voordelen voor u. Met een milieuverklaring versterkt u het vertrouwen van overheden, banken en verzekeringsmaatschappijen in uw bedrijf - en natuurlijk ook dat van uw klanten en werknemers. U krijgt meer rechtszekerheid op milieugebied, een compliance-aspect dat steeds belangrijker wordt. Systematisch en vooruitziend denken en handelen van uw medewerkers kan ook resulteren in kostenbesparingen. Tegelijkertijd versterkt u het imago van uw bedrijf door een uitgebreid milieumanagement - en daarmee uw concurrentievermogen op de lange termijn.

Business28.png
Loading...

Hoe werkt een EMAS-validatie?

Ter voorbereiding op de validatie - het equivalent van certificering volgens EMAS - voert u eerst uw eigen beoordeling uit van alle milieuaspecten in overeenstemming met de EMAS-verordening (milieuaudit).

Op basis van de resultaten voert u een geschikt milieumanagementsysteem in.

Zodra uw milieuverklaring is opgesteld, controleren onze milieuverificateurs de milieuauditprocedure en de uitvoering ervan.

Tot slot valideren de milieuverificateurs uw milieuverklaring. Als de validering succesvol is, worden uw bedrijf en uw EMAS-gevalideerde milieumanagement door de bevoegde instantie (Kamer van Koophandel) opgenomen in het Europese register van vestigingen.

Afhankelijk van de grootte van uw bedrijf worden bepaalde controle-intervallen vastgesteld, meestal van drie jaar.

Banking13.png
Loading...

Wat kost een EMAS-validatie?

Individuele prijsopgave

Aangezien elk bedrijf aan andere voorwaarden en individuele eisen moet voldoen, kunnen de kosten voor de audit en een succesvolle validering volgens EMAS niet als een vast bedrag worden opgegeven.

U kunt ons een aanvraag sturen. Op basis van een objectieve beoordeling en uw eisen zullen wij u een offerte op maat toesturen.

Meer tonen
Minder tonen
Business2.png
Loading...

Wat u van ons kunt verwachten

  • Meer dan 35 jaar ervaring in de certificering van managementsystemen en -processen
  • EMAS-beoordelaars met ervaring in de sector over de hele wereld
  • Bevindingen met toegevoegde waarde voor de continue verbetering van de milieuprestaties van uw bedrijf
  • Certificaten met internationale aanvaarding
  • Persoonlijke, vlotte ondersteuning door onze specialisten - regionaal, nationaal en internationaal
  • Individuele aanbiedingen met flexibele contractvoorwaarden zonder verborgen kosten
Meer tonen
Minder tonen
Loading...

Vraag een offerte aan

Uw lokale contactpersoon

Wij bezorgen u graag een individuele offerte voor EMAS-validatie.