Kun ympäristöjohtaminen on yrityksen filosofia

Tehokas ympäristöjärjestelmä on nykyään vastuullisen liiketoiminnan edellytys. EU:n EMAS-järjestelmä (Eco-Management and Audit Scheme) tarjoaa yrityksellesi asianmukaisen perustan riippumattomasti laaditulle ympäristöselonteolle. Ympäristöauditoijamme vahvistavat sen.

Todiste erityisestä ympäristöystävällisyydestä eurooppalaisten standardien mukaisesti

Ympäristösuorituskyvyn jatkuva parantaminen

Asianomaisten osapuolten suuri luottamus ja lojaalisuus

Markkina-asemasi jatkuva laajentaminen ja vahvistaminen

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

EMAS - Tietoa asetuksesta

EU:n asetus nimeltä EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1993, ja se on ollut saatavilla vuodesta 2010 lähtien asetuksena EMAS III. Toinen osittainen tarkistus ISO 14001:2015 -standardin tarkistuksen yhteydessä tehtiin vuonna 2017. Kesäkuussa 2021 EMAS-rekisteriin oli merkitty 3 851 eurooppalaista organisaatiota, joilla oli yhteensä 12 856 toimipaikkaa.

EMAS-asetus on Euroopan unionin kehittämä, ja siinä asetetaan vaatimukset tehokkaalle ympäristöjärjestelmälle, joka perustuu riippumattomasti laadittuun ympäristöselontekoon. Sen lisäksi, että EMAS-järjestelmässä parannetaan jatkuvasti ympäristönsuojelun tasoa ISO 14001 -standardin mukaisesti, siinä säädetään myös ympäristöselonteon säännöllisestä validoinnista sekä ympäristöauditoinnista, jonka suorittavat erityisesti akkreditoidut ympäristöauditoijat.

EMAS soveltuu kaikenlaisille ja kaikenkokoisille yrityksille ja organisaatioille. EMAS III -järjestelmästä lähtien pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset) osalta on tehty yksinkertaistuksia todentamisvälien ja ympäristöselonteon validoinnin osalta.

Hyödynnä ympäristötodentajiemme asiantuntemusta EMAS-asetusten mukaisessa validointiauditoinnissa. EMAS-rekisteröinnin ansiosta sinulla on kädessäsi sopiva todiste, jonka avulla voit esitellä ympäristösitoumuksesi ulkomaailmalle vakuuttavasti ja avoimesti.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Umwelt
Loading...

Ympäristöselonteko

Ympäristöselontekosi on julkisesti saatavilla validoituna raporttina. Näin muun muassa ympäristötehokkuutesi ja yrityksesi ympäristötavoitteet tulevat läpinäkyviksi kaikille kiinnostuneille osapuolille. Liiketoimintasi ympäristövaikutusten säännöllisistä mittauksista saatujen tulosten avulla voit jatkuvasti parantaa ympäristönsuojelun tasoa ja vähentää ympäristöriskejä.

Ympäristönäkökohtien lisäksi sinulla on muitakin merkittäviä etuja. Ympäristöselonteon avulla vahvistat viranomaisten, pankkien ja vakuutusyhtiöiden luottamusta yritystäsi kohtaan - ja tietenkin myös asiakkaidesi ja työntekijöidesi luottamusta. Saavutat paremman oikeusvarmuuden ympäristöasioissa, mikä on yhä tärkeämpi vaatimustenmukaisuuteen liittyvä näkökohta. Työntekijöiden järjestelmällinen ja ennakoiva ajattelu ja toiminta voi myös johtaa kustannussäästöihin. Samalla vahvistat yrityksesi imagoa kokonaisvaltaisen ympäristöasioiden hallinnan avulla - ja siten myös kilpailukykyäsi pitkällä aikavälillä.

Business28.png
Loading...

Miten EMAS-validointi toimii?

Validoinnin - joka vastaa EMAS-sertifiointia - valmistelemiseksi teet ensin oman tarkastuksen kaikista ympäristönäkökohdista EMAS-asetuksen mukaisesti (ympäristöauditointi).

Tulosten perusteella otat käyttöön sopivan ympäristöjärjestelmän.

Kun ympäristöselontekosi on laadittu, ympäristötodentajamme tarkastavat ympäristöauditointimenettelyn ja sen täytäntöönpanon.

Lopuksi ympäristötodentajat validoivat ympäristöselonteon. Jos tämä onnistuu, toimivaltainen elin (kauppakamari, IHK) kirjaa yrityksesi ja EMAS-hyväksytyn ympäristöasioiden hallinnan eurooppalaiseen toimipaikkarekisteriin.

Yrityksesi koon mukaan määritetään tietyt todentamisvälit, jotka ovat yleensä kolme vuotta.

Banking13.png
Loading...

Mitä EMAS-varmentaminen maksaa?

Yksilöllinen tarjous

Koska jokaisella yrityksellä on erilaiset edellytykset ja yksilölliset vaatimukset, EMAS-auditoinnin ja onnistuneen EMAS-järjestelmän mukaisen validoinnin kustannuksia ei voida ilmoittaa kertasummana.

Voit mielellään lähettää meille tiedustelun. Teemme sinulle räätälöidyn tarjouksen puolueettoman arvioinnin ja vaatimuksiesi perusteella.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Business2.png
Loading...

Mitä voit odottaa meiltä

  • Yli 35 vuoden kokemus johtamisjärjestelmien ja prosessien sertifioinnista
  • Toimialan kokeneita EMAS-arvioijia ympäri maailmaa
  • Lisäarvoa tuovat havainnot yrityksesi ympäristönsuojelun tason jatkuvaa parantamista varten
  • Kansainvälisesti hyväksytyt sertifikaatit
  • Asiantuntijoidemme henkilökohtaista, sujuvaa tukea - alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti
  • Yksilölliset tarjoukset joustavilla sopimusehdoilla ilman piilokustannuksia
Näytä lisää
Näytä vähemmän

Pyydä tarjous

Markku Siivonen DQS Finland Oy Markkinointijohtaja markku.siivonen@dqs.fi puhelin 0400 455 292

Annamme mielellämme yksilöllisen tarjouksen EMAS-valtuutuksesta.