Když je environmentální řízení firemní filozofií

Účinný systém environmentálního řízení je dnes nezbytným předpokladem odpovědného podnikání. Ekologické nařízení EU EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) poskytuje vaší společnosti vhodný základ pro nezávisle vypracované environmentální prohlášení. To je následně ověřeno našimi environmentálními auditory.

Důkaz o zvláštní šetrnosti k životnímu prostředí podle evropských norem

Neustálé zlepšování vašeho vlivu na životní prostředí

Vysoká úroveň důvěry a loajality zainteresovaných stran.

Neustálé rozšiřování a posilování vaší pozice na trhu

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

EMAS - informace o nařízení

Nařízení EU s názvem EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) bylo poprvé zveřejněno v roce 1993 a od roku 2010 je k dispozici jako nařízení EMAS III. Další dílčí revize u příležitosti revize normy ISO 14001:2015 proběhla v roce 2017. K červnu 2021 bylo do registru EMAS zapsáno 3 851 evropských organizací s celkem 12 856 provozovnami.

Nařízení EMAS vypracovala Evropská unie a stanoví požadavky na účinný systém environmentálního řízení založený na nezávisle vypracovaném environmentálním prohlášení. Kromě neustálého zlepšování vašeho environmentálního chování v souladu s normou ISO 14001 tak systém EMAS zajišťuje také pravidelné ověřování vašeho environmentálního prohlášení a environmentální audit prováděný speciálně akreditovanými environmentálními auditory.

Systém EMAS je vhodný pro společnosti a organizace všech odvětví a velikostí. Od systému EMAS III existují zjednodušení pro malé a střední podniky (MSP), pokud jde o intervaly ověřování a validaci environmentálního prohlášení.

Využijte odborných znalostí našich environmentálních ověřovatelů pro validační audit podle předpisů EMAS. Díky registraci v systému EMAS máte v ruce vhodný důkaz, který vám umožní přesvědčivě a transparentně prezentovat své závazky v oblasti ochrany životního prostředí navenek.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Umwelt
Loading...

Prohlášení o ochraně životního prostředí

Vaše environmentální prohlášení je zpřístupněno veřejnosti jako validovaná zpráva. Tím se mimo jiné vaše environmentální výkonnost a environmentální cíle vaší společnosti stávají transparentními pro všechny zainteresované strany. Zjištění z pravidelných měření dopadu vašich podnikatelských aktivit na životní prostředí vám umožňují neustále zlepšovat vaši environmentální výkonnost a snižovat environmentální rizika.

Kromě environmentálního aspektu pro vás existují i další významné výhody. Díky environmentálnímu prohlášení posilujete důvěru úřadů, bank a pojišťoven ve vaši společnost - a samozřejmě také důvěru vašich zákazníků a zaměstnanců. Dosáhnete větší právní jistoty v oblasti životního prostředí, což je aspekt dodržování předpisů, který je stále důležitější. Systematické a prozíravé myšlení a jednání vašich zaměstnanců může také vést k úspoře nákladů. Zároveň komplexním řízením ochrany životního prostředí posilujete image své společnosti - a tím i svou konkurenceschopnost v dlouhodobém horizontu.

Business28.png
Loading...

Jak probíhá validace EMAS?

V rámci přípravy na validaci - obdobu certifikace podle EMAS - nejprve provedete vlastní přezkoumání všech environmentálních aspektů v souladu s nařízením EMAS (environmentální audit).

Na základě výsledků zavedete vhodný systém environmentálního řízení.

Po vypracování vašeho environmentálního prohlášení naši environmentální ověřovatelé přezkoumají postup environmentálního auditu a jeho provádění.

Na závěr ověřovatelé stavu životního prostředí potvrdí platnost vašeho environmentálního prohlášení. V případě úspěchu bude vaše společnost a vaše environmentální řízení ověřené v rámci systému EMAS zapsáno příslušným orgánem (Hospodářská komora, IHK) do evropského registru provozoven.

Podle velikosti vaší společnosti jsou stanoveny určité intervaly ověřování, obvykle tříleté.

Banking13.png
Loading...

Kolik stojí ověření EMAS?

Individuální nabídka

Vzhledem k tomu, že každá společnost má jiné předpoklady a individuální požadavky, nelze náklady na audit a úspěšnou validaci podle EMAS uvést paušálně.

Můžete nám zaslat poptávku. Na základě objektivního posouzení a vašich požadavků vám vypracujeme nabídku na míru.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Business2.png
Loading...

Co od nás můžete očekávat

  • Více než 35 let zkušeností s certifikací systémů řízení a procesů
  • Zkušení posuzovatelé systému EMAS v oboru po celém světě
  • Zjištění s přidanou hodnotou pro neustálé zlepšování environmentálního chování vaší společnosti
  • Certifikáty s mezinárodním uznáním
  • Osobní a bezproblémovou podporu našich specialistů - na regionální, národní i mezinárodní úrovni
  • Individuální nabídky s flexibilními smluvními podmínkami bez skrytých nákladů
Zobrazit více
Zobrazit méně
Loading...

Vyžádejte si cenovou nabídku

Váš místní kontakt

Rádi vám poskytneme individuální nabídku na validaci EMAS.