När miljöledning är en företagsfilosofi

Idag är ett effektivt miljöledningssystem en förutsättning för ansvarsfullt företagande. EU:s miljöreglering EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) ger ditt företag en lämplig grund för en oberoende utarbetad miljöredovisning. Denna valideras sedan av våra miljörevisorer.

Bevis på särskild miljövänlighet enligt europeiska standarder

Kontinuerlig förbättring av din miljöprestanda

Hög grad av förtroende och lojalitet från berörda parter.

Kontinuerlig expansion och förstärkning av din marknadsposition

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

EMAS - Information om förordningen

EU:s förordning EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) offentliggjordes första gången 1993 och finns sedan 2010 som förordning EMAS III. Ytterligare en partiell revidering i samband med revideringen av ISO 14001:2015 ägde rum 2017. I juni 2021 var 3 851 europeiska organisationer med sammanlagt 12 856 anläggningar upptagna i EMAS-registret.

EMAS-förordningen har utarbetats av Europeiska unionen och innehåller krav på ett effektivt miljöledningssystem som bygger på en oberoende utarbetad miljöredovisning. Förutom den kontinuerliga förbättringen av din miljöprestanda i enlighet med ISO 14001, föreskriver EMAS alltså också en regelbunden validering av din miljödeklaration samt en miljörevision av särskilt ackrediterade miljörevisorer.

EMAS är lämpligt för företag och organisationer inom alla sektorer och storlekar. Sedan EMAS III finns det förenklingar för små och medelstora företag när det gäller verifieringsintervallerna och valideringen av miljöredovisningen.

Dra nytta av våra miljökontrollanters expertis för en valideringsrevision enligt EMAS-föreskrifterna. Med en EMAS-registrering har du lämpliga bevis i handen för att presentera ditt miljöengagemang för omvärlden på ett övertygande och öppet sätt.

Show more
Show less
Umwelt
Loading...

Miljödeklarationen

Din miljödeklaration görs tillgänglig för allmänheten som en validerad rapport. På så sätt blir bland annat din miljöprestanda och ditt företags miljömål transparenta för alla intresserade parter. Resultaten från de regelbundna mätningarna av miljöpåverkan från din affärsverksamhet gör det möjligt för dig att kontinuerligt förbättra din miljöprestanda och minska miljöriskerna.

Utöver miljöaspekten finns det andra betydande fördelar för dig. Med en miljödeklaration stärker du myndigheternas, bankernas och försäkringsbolagens förtroende för ditt företag - och naturligtvis även dina kunders och anställdas förtroende. Du uppnår större rättssäkerhet på miljöområdet, en efterlevnadsaspekt som blir allt viktigare. Ett systematiskt och framåtblickande tänkande och agerande från dina anställdas sida kan också leda till kostnadsbesparingar. Samtidigt stärker du ditt företags image genom en omfattande miljöförvaltning - och därmed din konkurrenskraft på lång sikt.

Business28.png
Loading...

Hur fungerar en EMAS-validering?

Som förberedelse för validering - motsvarande certifiering enligt EMAS - genomför du först din egen granskning av alla miljöaspekter i enlighet med EMAS-förordningen (miljörevision).

På grundval av resultaten inför ni ett lämpligt miljöledningssystem.

När er miljöredovisning har utarbetats granskar våra miljökontrollanter miljörevisionsförfarandet och dess genomförande.

Slutligen validerar miljökontrollanterna er miljödeklaration. Om du lyckas kommer ditt företag och din EMAS-validerade miljöledning att föras in i det europeiska registret över anläggningar av det behöriga organet (handelskammaren, IHK).

Beroende på ditt företags storlek bestäms vissa kontrollintervall, vanligen tre år.

Banking13.png
Loading...

Vad kostar en EMAS-validering?

Individuell offert

Eftersom varje företag har olika förutsättningar och individuella krav kan kostnaderna för revisionen och en framgångsrik validering enligt EMAS inte anges som en klumpsumma.

Du är välkommen att skicka en förfrågan till oss. Vi kommer att ge dig ett skräddarsytt erbjudande baserat på en objektiv bedömning och dina krav.

Show more
Show less
Business2.png
Loading...

Vad du kan förvänta dig av oss

  • Mer än 35 års erfarenhet av certifiering av ledningssystem och processer.
  • Branscherfarna EMAS-bedömare runt om i världen.
  • Resultat med mervärde för kontinuerlig förbättring av ditt företags miljöprestanda.
  • Certifikat med internationell acceptans
  • Personligt, smidigt stöd från våra specialister - regionalt, nationellt och internationellt.
  • Individuella erbjudanden med flexibla avtalsvillkor utan dolda kostnader
Show more
Show less
Contact-Europe-man-shutterstock_1699506301.jpg
Loading...

Begär en offert

Din lokala kontaktperson

Vi ger dig gärna en individuell offert för EMAS-validering.