Kada je upravljanje životnom sredinom korporativna filozofija

Danas je efikasan sistem upravljanja životnom sredinom preduslov za odgovorno poslovanje. Ekološka regulativa EU EMAS (Eko-upravljanje i šema audita) pruža vašoj kompaniji odgovarajuću osnovu za nezavisno pripremljenu izjavu o životnoj sredini. To zatim potvrđuju naši okolinski auditori.

Dokaz posebne ekološke prihvatljivosti prema evropskim standardima

Kontinuirano poboljšanje vaših ekoloških performansi

Visok nivo povjerenja i lojalnosti zainteresovanih strana

Kontinuirano širenje i jačanje vaše tržišne pozicije

Business10.png
Loading...

EMAS - Informacije o regulativi

Uredba EU pod nazivom EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) je prvi put objavljena 1993. godine i dostupna je od 2010. kao Uredba EMAS III. Još jedna djelimična revizija povodom audita ISO 14001:2015 obavljena je 2017. Od juna 2021. godine, 3.851 evropska organizacija sa ukupno 12.856 lokacija bila je upisana u EMAS registar.

EMAS Uredbu je razvila Evropska unija i postavlja zahteve za efikasan sistem upravljanja životnom sredinom na osnovu nezavisno pripremljene izjave o životnoj sredini. Stoga, pored stalnog poboljšanja vaših ekoloških performansi u skladu sa ISO 14001, EMAS također obezbjeđuje redovnu validaciju vaše izjave o životnoj sredini, kao i provjeru životne sredine od strane posebno akreditovanih okolinskih auditora.

EMAS je pogodan za kompanije i organizacije svih sektora i veličina u Bosni i Hercegovini. Od EMAS III, postoje pojednostavljenja za mala i srednja preduzeća (MSP) u pogledu intervala verifikacije i validacije izjave o životnoj sredini.

Iskoristite stručnost naših verifikatora zaštite životne sredine za provjeru validacije u skladu sa EMAS propisima. Sa EMAS registracijom, imate prikladan dokaz u ruci da na uvjerljiv i transparentan način predstavite vanjskom svijetu svoju posvećenost okolini.

Prikaži više
Prikaži manje
Ecology23.png
Loading...

Okolinska izjava

Vaša izjava o životnoj sredini je dostupna javnosti kao validirani izvještaj. Tako, između ostalog, vaš okolinski učinak i okolinski ciljevi vaše kompanije postaju transparentni za sve zainteresirane strane. Nalazi redovnih mjerenja uticaja vaših poslovnih aktivnosti na životnu sredinu omogućavaju vam da kontinuirano poboljšavate svoj okolinski  učinak i smanjujete rizike po životnu sredinu.

Osim okolinskog aspekta, postoje i druge značajne prednosti za vas. Izjavom o zaštiti okoline jačate povjerenje vlasti, banaka i osiguravajućih društava u svoju kompaniju – i naravno, i povjerenje vaših klijenata i zaposlenika. Postižete veću pravnu sigurnost u oblasti životne sredine, aspekt usklađenosti koji postaje sve važniji. Sistematsko i napredno razmišljanje i djelovanje vaših zaposlenika također može rezultirati uštedom troškova. Istovremeno jačate imidž svoje kompanije kroz sveobuhvatno upravljanje životnom sredinom – a time i svoju konkurentnost na duže vrijeme.

Business28.png
Loading...

Kako funkcioniše EMAS validacija u BiH?

U pripremi za validaciju - što je ekvivalent certifikaciji prema EMAS-u - prvo provodite vlastiti pregled svih aspekata okoline u skladu sa EMAS regulativom (provjera okoline).

Na osnovu rezultata, implementirate odgovarajući sistem upravljanja životnom sredinom.

Nakon što je vaša izjava o životnoj sredini pripremljena, naši verifikatori zaštite životne sredine pregledaju proceduru okolinske revizije i njenu implementaciju.

Konačno, verifikatori zaštite životne sredine potvrđuju vašu izjavu o zaštiti životne sredine. Ako budete uspješni, nadležno tijelo (Privredna komora, IHK) će vašu kompaniju i vaš EMAS validirano okolinsko upravljanje unijeti u evropski registar lokacija.

U zavisnosti od veličine vaše kompanije, određuju se određeni intervali provjere, obično od tri godine.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta EMAS validacija u BiH?

Individualna ponuda

Budući da svako preduzeće ima različite preduslove i pojedinačne zahtjeve, troškovi audita i uspješna validacija prema EMAS ne mogu se iskazati kao paušalni iznos.

Dobrodošli ste da nam pošaljete upit. Napravit ćemo Vam prilagođenu ponudu na osnovu objektivne procjene i Vaših zahtjeva.

Prikaži više
Prikaži manje
Business2.png
Loading...

Šta možete očekivati od nas

  • Više od 35 godina iskustva globalno i 20 godina lokalno u certifikaciji sistema upravljanja i procesa
  • EMAS ocjenjivači sa iskustvom u industriji širom svijeta
  • Nalazi sa dodanom vrijednošću za kontinuirano poboljšanje ekološkog učinka vaše kompanije
  • Certifikati sa međunarodnom prihvaćenošću
  • Lična, glatka podrška naših stručnjaka - regionalno, nacionalno i međunarodno
  • Individualne ponude sa fleksibilnim uslovima ugovora bez skrivenih troškova
Prikaži više
Prikaži manje
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zahtjev za ponudu u DQS BiH

Vaša lokalna kontakt osoba u BiH

Rado ćemo vam dati individualnu ponudu za EMAS validaciju.