Większe bezpieczeństwo żywności i produktów na rynkach hurtowych i cash-and-carry

Certyfikacja według standardu IFS Cash & Carry umożliwia hurtownikom i sklepom typu cash-and-carry zapewnienie przejrzystego i identyfikowalnego bezpieczeństwa i jakości żywności. Standard może być stosowany zarówno do żywności pakowanej, jak i luzem.

Zapewnia bezpieczeństwo i jakość żywności

Spójna zgodność z wymogami prawnymi

Optymalizacja komunikacji między wszystkimi zainteresowanymi stronami

Buduje wysoki poziom zaufania ze strony władz i klientów.

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

IFS Wholesale/ Cash & Carry - międzynarodowy standard zapewniający większe bezpieczeństwo i jakość żywności w sektorze hurtowym

Standard IFS Wholesale/Cash & Carry został opracowany dla hurtowników i hurtowni cash & carry i opublikowany w 2010 roku. Jest on częścią International Featured Standards (IFS) dla przemysłu spożywczego. Wymagania te mogą być wykorzystywane do obiektywnej oceny, analizy i porównania jakości i bezpieczeństwa żywności.

Audyt według standardu certyfikacji IFS dla hurtowni Cash & Carry uwzględnia wszystkie procesy i obiegi pracy związane z produktami luzem i w opakowaniach w sektorze hurtowym.
Standard można łączyć z innymi standardami IFS, np. IFS Logistics, jeśli hurtownik świadczy również usługi logistyczne.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Zielgruppe
Loading...

Dla kogo przeznaczona jest certyfikacja IFS Cash & Carry?

Jak sama nazwa wskazuje, certyfikacja jest skierowana przede wszystkim do firm hurtowych i hurtowni typu cash-and-carry. Certyfikacja IFS Cash & Carry jest jednak dostępna również dla firm, które pakują towary luzem lub w opakowaniach.

Jeśli spełnione są warunki wstępne, certyfikacja grupowa może być przeprowadzana również w podobnych miejscach lub hurtowniach. Prosimy o kontakt z DQS, aby dowiedzieć się, czy audyty według IFS Cash & Carry/Hurtownia są możliwe również dla Państwa działalności. Jesteśmy akredytowani do certyfikacji według IFS.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Welche Arten
Loading...

Zawartość Standardu IFS Cash & Carry

Standard IFS Cash & Carry można sprowadzić do trzech głównych obszarów. Należą do nich: ochrona produktów i zapobieganie oszustwom żywnościowym, zarządzanie jakością w dużych przedsiębiorstwach oraz kompleksowa analiza zagrożeń (HACCP).

W ramach koncepcji HACCP rozróżnia się towary sypkie i pakowane. IFS Cash & Carry pod względem wymagań jest w zasadzie porównywalny z IFS Food Standard. Ten pierwszy koncentruje się jednak przede wszystkim na hurtowniach i sklepach hurtowych.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Wer darf zertifizieren
Loading...

Dlaczego firmy powinny certyfikować się zgodnie z IFS Wholesale/Cash & Carry?

Audyt według standardu IFS Cash & Carry daje wiele korzyści:

  • Zyskują Państwo dostęp do nowych klientów i rynków zbytu.
  • Redukcja kosztów dzięki uniknięciu wielokrotnych audytów.
  • Optymalizują Państwo swoje procesy.
  • Zapewnienie ciągłej zgodności z wymogami prawnymi.
  • Wykazują Państwo zgodność z surowymi standardami.
  • Zwiększają Państwo bezpieczeństwo produktów i żywności.
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Business28.png
Loading...

Proces certyfikacji

Najpierw należy omówić z nami swoją firmę, system zarządzania i cele certyfikacji. Na tej podstawie otrzymują Państwo niezwłocznie szczegółową i przejrzystą ofertę, dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb.

Szczególnie w przypadku większych projektów certyfikacyjnych, spotkanie planistyczne jest cenną okazją do poznania Państwa audytora DQS, jak również do opracowania indywidualnego programu audytów dla wszystkich zaangażowanych działów i lokalizacji.
Audyt wstępny daje również możliwość wcześniejszego zidentyfikowania potencjału do poprawy, jak również mocnych stron Państwa systemu zarządzania. Obie usługi są opcjonalne.

Gdy tylko Państwa firma jest gotowa, wspólnie z Państwem ustalany jest termin audytu oraz wybierani są zatwierdzeni audytorzy posiadający wymagane kompetencje i doświadczenie w Państwa branży. Podczas audytu certyfikującego nasi audytorzy ocenią między innymi, czy Państwa system zarządzania spełnia wymagania normy oraz wskażą możliwości doskonalenia. Na spotkaniu końcowym otrzymają Państwo szczegółową prezentację wyników od auditora DQS, w tym opis potencjału poprawy dla Państwa firmy. W razie potrzeby uzgodnione zostaną plany działania.

Audyt i jego wyniki są oceniane przez niezależną radę certyfikacyjną DQS, która decyduje o wydaniu certyfikatu IFS Cash & Carry. Otrzymują Państwo raport z audytu dokumentujący wyniki audytu. W przypadku stwierdzenia niezgodności będą Państwo mieli możliwość ich skorygowania i podjęcia odpowiednich działań. Jeśli wszystkie obowiązujące wymagania zostaną spełnione, otrzymają Państwo certyfikat z rocznym okresem ważności.

Po upływie jednego roku certyfikat traci ważność. Aby mieć pewność, że Państwa certyfikat jest ważny bez żadnych luk, zaplanujemy kolejny audyt z dużym wyprzedzeniem.

Banking13.png
Loading...

Ile kosztuje certyfikacja IFS Cash & Carry?

Koszt certyfikacji IFS Cash & Carry zależy m.in. od wielkości Państwa firmy i złożoności procesów. Chętnie i bez zobowiązań przedstawimy Państwu indywidualną ofertę dla Państwa firmy.

Business2.png
Loading...

Dlaczego firmy powinny poddać się certyfikacji IFS Cash & Carry z DQS?

  • Rozległa wiedza branżowa i doświadczenie audytorów
  • Osobiste kontakty w ponad 80 lokalizacjach na całym świecie
  • Wszystkie ważne audyty dla logistyki żywności i handlu detalicznego z jednego źródła
  • Wysoka orientacja na rozwiązania i zorientowanie na klienta
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zapytaj o ofertę

Biuro DQS Polska

Z przyjemnością przedstawimy Ci indywidualną ofertę na certyfikację IFS Cash & Carry.