Za veću bezbednost hrane i proizvoda na veleprodajnim i maloprodajnim tržištima

Sertifikacija ifS Cash & Carry Standarda omogućava veleprodajama i t hrargovcima hrane da obezbede transparentnu i praćenu bezbednost i kvalitet hrane. Standard se može primeniti i na upakovanu i na neupakovanu hranu.

Osigurava bezbednost i kvalitet hrane

Dosledna usaglašenost sa zakonskim zahtevima

Optimizuje komunikaciju između svih zainteresovanih strana

Stvara visok nivo poverenja od strane vlasti i klijenata

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

IFS Wholesale/ Cash & Carry - međunarodni standard za veću bezbednost i kvalitet hrane u veleprodajnom sektoru

IFS Wholesale/Cash & Carry Standard je razvijen za veleprodaje i trgovce i objavljen 2010. Deo je Međunarodnih istaknutih standarda (IFS) za prehrambenu industriju. Zahtevi se mogu koristiti za objektivnu procenu, analizu i upoređivanje kvaliteta i bezbednosti hrane.

Audit prema IFS sertifikacionom standardu za cash & carry / veleprodaju uzima u obzir sve procese kao i tokove posla koji se odnose na neupakovane i upakovane proizvode u veleprodajnom sektoru.
Standard se može kombinovati sa drugim IFS standardima, kao što je IFS Logistics, ako veleprodaja takođe pruža logističke usluge, na primer.

Prikaži više
Prikaži manje
Zielgruppe
Loading...

Kome je IFS Cash & Carry sertifikacija namenjena?

Kao što ime sugeriše, sertifikacija je pre svega usmerena na veleprodajne kompanije, trgovce i prevoznike. Međutim, IFS Cash & Carry sertifikacija je dostupna i za kompanije koje pakuju hranu.

Ako su preduslovi ispunjeni, sertifikacije se mogu obavljati i na sličnim lokacijama kao što su prodavnicama na veliko. Obratite se DQS-u da biste saznali da li su ovi auditi u skladu sa IFS Cash & Carry/Wholesale sertifikacijom. Akreditovani smo za sertifikaciju prema IFS-u.

Prikaži više
Prikaži manje
Welche Arten
Loading...

Sadržaj IFS Cash & Carry Standarda

IFS Cash & Carry Standard može da se svede na tri centralne oblasti. Među njima su zaštita proizvoda i sprečavanje prevara sa hranom, upravljanje kvalitetom velikih kompanija i sveobuhvatna analiza opasnosti (HACCP).

HACCP koncept se razlikuje između neupakovane i upakovane robe. U principu, IFS Cash & Carry se može uporediti sa IFS Standardom hrane u smislu zahteva. Međutim, fokus je pre svega na veleprodajnim radnjama i veletrgovcima.

Prikaži više
Prikaži manje
Wer darf zertifizieren
Loading...

Zašto je IFS Wholesale/Cash & Carry sertifikacija korisna za kompanije?

Sertifikacija prema IFS Wholesale/Cash & Carry donosi brojne prednosti:

  • Dobijate pristup novim kupcima i tržištima.
  • Smanjujete troškove izbegavanjem više audita.
  • Optimizujete svoje procese.
  • Obezbeđujete kontinuiranu usaglašenost sa zakonskim zahtevima.
  • Demonstrirate poštovanje strogih standarda.
  • Povećavate bezbednost proizvoda i hrane.
Prikaži više
Prikaži manje
Business28.png
Loading...

Sertifikacioni proces

Prvo ćemo razgovarati o kompaniji, vašem sistemu menadžmenta i ciljevima sertifikacije kod nas. Na osnovu toga, dobićete detaljnu i transparentnu ponudu, prilagođenu vašim individualnim potrebama.

Sastanak planiranja je dragocena prilika, posebno za veće projekte, da se upoznate sa vašim DQS auditorom, kao i da u saradnji sa njim razvijete individualni program audita za sva uključena odeljenja i lokacije.
Pred-audittakođe nudi mogućnost da unapred identifikujete potencijalne mane i prednosti vašeg sistema. Obe usluge su opcione.

Čim vaša kompanija bude spremna, dogovorićemo datum audita, i odabraćemo auditore sa potrebnom kompetentnošću i iskustvom u vašoj industriji. Tokom audita, naši auditori će, između ostalog, proceniti da li vaš sistem menadžmenta ispunjava zahteve standarda i identifikovati potencijale za poboljšanje. Na završnom sastanku, dobićete detaljnu prezentaciju rezultata od vašeg DQS auditora, uključujući opis potencijala za poboljšanje vašeg sistema. Ako bude potrebno, biće dogovoreni akcioni planovi.

Audit i njegove rezultate ocenjuje nezavisni sertifikacioni odbor DQS-a, koji odlučuje o izdavanju IFS Cash & Carry sertifikata. Dobićete Izveštaj sa provere koji detaljno dokumentuje rezultate audita. Ako postoje neke neusaglašenosti, imaćete priliku da ih ispravite i preduzmete odgovarajuće mere u ovom trenutku. Ako su ispunjeni svi važeći zahtevi, izdaje se sertifikat sa periodom važenja u periodu od godinu dana.

Nakon godinu dana, vaš sertifikat će isteći. Da bismo obezbedili kontinuitet sertifikacije, unapred ćemo zajedno isplanirati vaš sledeći audit.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta IFS Cash & Carry sertifikacija?

Cena IFS Cash & Carry sertifikacije zavisi, između ostalog, od veličine vaše kompanije i složenosti vaših procesa. Biće nam drago da Vam damo individualnu ponudu za vašu kompaniju, bez obaveze.

Business2.png
Loading...

Zašto je DQS idealan partner za vašu IFS Cash & Carry sertifikaciju?

  • Veliko znanje i iskustvo auditora
  • Lični kontakti i podrška na preko 80 lokacija širom sveta
  • Svi važni auditi za logistiku hrane i maloprodaju iz jednog izvora
  • DQS je uvek orijentisan na potrebe kupca i proaktivno rešavanje problema pre, tokom i nakon audita
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Upit za ponudu

Vaš lokalni kontakt - DQS Srbija

Biće nam drago da Vam dostavimo detaljnu ponudu za IFS Cash & Carry sertifikaciju. Nazovite nas za dodatne informacije i dogovor.