Važan standard za sustave upravljanja higijenom u industriji ambalaže

Certifikacijom prema EN 15593 proizvođači materijala za pakiranje mogu provesti audit svog sustava upravljanja higijenom prema standardu  priznatom u cijeloj Europi. Certifikat vam daje priliku otvaranja novih tržišta istovremeno osiguravajući visoku razinu sigurnosti proizvoda. 

Učinkovito otkrivanje slabih točaka

Smanjeni rizici odgovornosti tijekom proizvodnje

Poboljšana prevencija nedostataka proizvoda

Osigurano povjerenje kupaca i trgovaca na malo

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

EN 15593 - Međunarodno priznati standard za industriju pakiranja

Standard EN 15593 razvijen je kao europska alternativa britansko-kanadskom standardu BRCGS Packaging kao međunarodno priznati standard za upravljanje higijenom u industriji pakiranja. Objavljen je 2008. godine. Od tada je certifikacija prema EN 15593 postala standard za europske organizacije u industriji pakiranja.

Certifikacija prema EN 15593 može se provesti u organizacijama svih veličina i vrsta. Audit se usredotočuje na upravljanje higijenom u organizacijama u industriji pakiranja u pogledu moguće fizičke, kemijske ili biološke kontaminacije.

Struktura EN 15593 temelji se na istom modelu kao ISO 9001 i druge ISO norme.  Certifikacija prema EN 15593 vrijedi tri godine i može se obnoviti recertifikacijskim auditom. 

Budući da je EN 15593 razvijen na temelju ISO normi, lakše ga je kombinirati s odgovarajućim ISO certifikacijama.

Više
Manje 
Zielgruppe
Loading...

Koje organizacije trebaju biti certificirane prema EN 15593??

EN 15593 se primarno odnosi na proizvođače primarnog pakiranja koje dolazi u izravan kontakt s hranom.

Sljedeće organizacije trebaju biti certificirane prema EN 15593:

  • Proizvođači za ambalažu za hranu (primarno pakiranje)
  • Proizvođači sirovina i komponenti za ambalažu za hranu
  • Dobavljači proizvođača ambalaže za hranu
  • Organizacije koje prevoze ili skladište ambalažu za hranu
Više
Manje 
Gesetze
Loading...

Struktura i sadržaj EN 15593

EN 15593 dijeli načela analize opasnosti i procjene rizika s ISO 9001 i ISO 22000.

Središnja poglavlja EN 15593 pokrivaju teme "Sustav upravljanja higijenom", " Analiza opasnosti i procjena rizika" kao i "Izvori kontaminacije" i "Zahtjevi za postrojenje i osoblje". U poglavlju "Upravljanje higijenom" provodi se audit odgovornosti uprave, sljedivosti proizvoda kao i nadzora proizvoda. Kao mogući izvori kontaminacije uz biološka onečišćenja ulogu igraju i fizička i kemijska onečišćenja. U zgradama se provjeravaju i oprema i postrojenja.

Više
Manje 
Business28.png
Loading...

Ovako izgleda certifikacija prema EN 15593

Prvo s vašom organizacijom razgovaramo o vašem sustavu upravljanja i vašim ciljevima certifikacije. Na temelju toga pripremamo vam detaljnu i transparentnu ponudu, prilagođenu vašim individualnim potrebama.

Za veće projekte certificiranja sastanak za potrebe planiranja predstavlja vrijednu priliku za upoznavanje sa svojim auditorom kao i za osmišljavanje prilagođenog programa audita za sva uključena područja i lokacije. Predaudit služi identifikaciji potencijala za poboljšanje kao i snaga vašeg sustava upravljanja prije samog audita. Obje su usluge neobavezne.

Certifikacijski audit počinje analizom sustava (faza 1) i evaluacijom vaše dokumentacije, ciljeva, rezultata ocjene uprave i internih audita. Ovim procesom utvrđujemo je li vaš sustav upravljanja higijenom dovoljno razvijen i spreman za certifikaciju. U sljedećem koraku (faza 2) vaš auditor DQS-a procjenjuje djelotvornost svih procesa upravljanja na licu mjesta. Na završnom sastanku auditor vam detaljno prezentira rezultate i potencijal za poboljšanje vaše organizacije. Prema potrebi se definiraju akcijski planovi.

Nakon certifikacijskog audita rezultate ocjenjuje neovisni certifikacijski odbor DQS-a. Dobit ćete izvještaj o auditu s rezultatima audita. Ako su ispunjeni svi zahtjevi, dobit ćete međunarodno priznati certifikat.

Kako bismo osigurali da vaša organizacija nastavlja ispunjavati sve važne kriterije standarda nakon certifikacijskog audita, provodimo godišnje nadzorne audite. Tako vam pružamo kompetentnu podršku za stalno poboljšavanje vašeg sustava upravljanja i poslovnih procesa.

Certifikat vrijedi maksimalno tri godine. Recertifikacija se provodi pravovremeno prije isteka kako bi se osigurala stalna usklađenost sa svim primjenjivim zahtjevima standarda. Nakon potvrde sukladnosti izdaje se novi certifikat.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta certifikacija prema EN 15593?

Trošak certifikacije prema EN 15593 ovisi, između ostalog, o veličini vaše organizacije i složenosti procesa. Rado ćemo vam pripremiti neobvezujuću individualnu ponudu.

Business2.png
Loading...

Zašto bi organizacije trebale provesti svoju certifikaciju prema EN 15593 s DQS-om?

  • Svi važni auditi za certifikaciju materijala za pakiranje na jednom mjestu
  • Stručni auditori s iskustvom iz industrije
  • Osobni kontakti na više od 89 lokacija u cijelom svijetu
  • Profesionalna podrška i savjeti, i van audita
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zahtjev za ponudu

Vaša lokalna kontakt osoba

Rado ćemo vam pripremiti prilagođenu ponudu za certifikaciju prema EN 15593.