Σημαντικό πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της υγιεινής στη βιομηχανία συσκευασίας

Με την πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο EN 15593, οι κατασκευαστές υλικών συσκευασίας μπορούν να ελέγξουν τη διαχείριση της υγιεινής τους σύμφωνα με ένα πρότυπο αναγνωρισμένο σε όλη την Ευρώπη. Το πιστοποιητικό προσφέρει την ευκαιρία να ανοίξουν νέες αγορές, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο ασφάλειας των προϊόντων

Αποτελεσματική ανίχνευση των αδύναμων σημείων

Μειωμένοι κίνδυνοι ευθύνης κατά τη διάρκεια της παραγωγής

Βελτιωμένη πρόληψη των ελαττωμάτων του προϊόντος

Εξασφάλιση εμπιστοσύνης για τους καταναλωτές και τους λιανοπωλητές

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

EN 15593 - Διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη βιομηχανία συσκευασίας

Το πρότυπο EN 15593 αναπτύχθηκε ως ευρωπαϊκή εναλλακτική λύση στο βρετανοκαναδικό πρότυπο BRCGS Packaging ως διεθνώς έγκυρο πρότυπο για τη διαχείριση της υγιεινής στον τομέα της συσκευασίας και δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 2008. Εν τω μεταξύ, η πιστοποίηση σύμφωνα με το EN 15593 έχει γίνει πρότυπο για τις ευρωπαϊκές εταιρείες του κλάδου της συσκευασίας.

Η πιστοποίηση EN 15593 μπορεί να εφαρμοστεί σε εταιρείες όλων των μεγεθών και τύπων. Ο έλεγχος επικεντρώνεται στη διαχείριση της υγιεινής των εταιρειών συσκευασίας όσον αφορά την πιθανή φυσική, χημική ή βιολογική μόλυνση.
Η δομή του EN 15593 βασίζεται στο ίδιο μοντέλο με το ISO 9001 και άλλα πρότυπα ISO. Η πιστοποίηση EN 15593 ισχύει για τρία χρόνια και μπορεί να ανανεωθεί κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου επαναπιστοποίησης.
Επειδή το EN 15593 αναπτύχθηκε με βάση τα πρότυπα ISO, είναι ευκολότερο να συνδυαστεί με αντίστοιχες πιστοποιήσεις ISO.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Zielgruppe
Loading...

Ποιες εταιρείες πρέπει να πιστοποιηθούν σύμφωνα με το EN 15593;

Σε γενικές γραμμές, το EN 15593 επηρεάζει κυρίως τους κατασκευαστές πρωτογενών συσκευασιών που έρχονται σε άμεση επαφή με τρόφιμα.

Συγκεκριμένα, οι ακόλουθες εταιρείες θα πρέπει να πιστοποιηθούν σύμφωνα με το EN 15593:

  • Παρασκευαστές συσκευασιών τροφίμων (πρωτογενής συσκευασία)
  • Παρασκευαστές πρώτων υλών και συστατικών για τη συσκευασία τροφίμων
  • Προμηθευτές για κατασκευαστές συσκευασιών τροφίμων
  • Εταιρείες που μεταφέρουν ή αποθηκεύουν συσκευασίες τροφίμων
Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Gesetze
Loading...

Δομή και περιεχόμενο του EN 15593

Το EN 15593 μοιράζεται τις αρχές της ανάλυσης κινδύνων και της εκτίμησης κινδύνου με τα πρότυπα ISO 9001 και ISO 22000.

Τα κεντρικά κεφάλαια του EN 15593 καλύπτουν τα θέματα "Σύστημα διαχείρισης της υγιεινής", "Ανάλυση κινδύνων και εκτίμηση κινδύνων" καθώς και "Πηγές μόλυνσης" και "Απαιτήσεις για τις εγκαταστάσεις και το προσωπικό".
Στο κεφάλαιο "Διαχείριση της υγιεινής" ελέγχονται η ευθύνη της διαχείρισης, η ιχνηλασιμότητα των προϊόντων καθώς και η παρακολούθηση των προϊόντων. Μεταξύ των πιθανών πηγών μόλυνσης, οι φυσικές ή χημικές μολύνσεις παίζουν ρόλο εκτός από τις βιολογικές. Στα κτίρια, εκτός από τις εγκαταστάσεις, ελέγχεται και ο εξοπλισμός.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Business28.png
Loading...

Έτσι λειτουργεί η πιστοποίηση EN 15593

Στο πρώτο βήμα, συζητάτε μαζί μας για την εταιρεία σας, το σύστημα διαχείρισής σας και τους στόχους της πιστοποίησης. Σε αυτή τη βάση, θα λάβετε αμέσως μια λεπτομερή και διαφανή προσφορά, προσαρμοσμένη στις ατομικές σας ανάγκες.

Ειδικά για μεγαλύτερα έργα πιστοποίησης, μια συνάντηση σχεδιασμού αποτελεί πολύτιμη ευκαιρία για να γνωρίσετε τον ελεγκτή σας καθώς και για να αναπτύξετε ένα ατομικό πρόγραμμα ελέγχου για όλους τους εμπλεκόμενους τομείς και χώρους.
Ένας προ-έλεγχος προσφέρει επίσης την ευκαιρία να εντοπίσετε εκ των προτέρων δυνατότητες βελτίωσης καθώς και τα δυνατά σημεία του συστήματος διαχείρισής σας. Και οι δύο υπηρεσίες είναι προαιρετικές.

Ο έλεγχος πιστοποίησης ξεκινά με την ανάλυση του συστήματος (στάδιο 1 του ελέγχου) και την αξιολόγηση της τεκμηρίωσής σας, των στόχων, των αποτελεσμάτων της ανασκόπησης διαχείρισης και των εσωτερικών ελέγχων. Κατά τη διαδικασία αυτή, καθορίζουμε αν το σύστημα διαχείρισης της υγιεινής σας είναι επαρκώς ανεπτυγμένο και έτοιμο για πιστοποίηση.
Στο επόμενο βήμα (στάδιο 2 του ελέγχου του συστήματος), ο ελεγκτής της DQS θα αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα όλων των διαδικασιών διαχείρισης στο χώρο σας. Σε μια τελική συνάντηση, ο ελεγκτής σας θα σας παράσχει μια λεπτομερή παρουσίαση των αποτελεσμάτων και των πιθανών δυνατοτήτων βελτίωσης για την εταιρεία σας. Εάν είναι απαραίτητο, θα συμφωνηθούν σχέδια δράσης.

Μετά τον έλεγχο πιστοποίησης, τα αποτελέσματα αξιολογούνται από την ανεξάρτητη επιτροπή πιστοποίησης της DQS. Θα λάβετε μια έκθεση ελέγχου που θα τεκμηριώνει τα αποτελέσματα του ελέγχου. Εάν πληρούνται όλες οι απαιτήσεις του προτύπου, θα λάβετε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό.

Για να διασφαλίσουμε ότι η εταιρεία σας εξακολουθεί να πληροί όλα τα σημαντικά κριτήρια του προτύπου μετά τον έλεγχο πιστοποίησης, διεξάγουμε ελέγχους επιτήρησης σε ετήσια βάση. Αυτό παρέχει ικανή υποστήριξη για τη συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης και των επιχειρηματικών διαδικασιών σας.

Το πιστοποιητικό ισχύει το πολύ για τρία χρόνια. Η επαναπιστοποίηση πραγματοποιείται εγκαίρως πριν από τη λήξη της ισχύος του, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής συμμόρφωση με τις ισχύουσες απαιτήσεις του προτύπου. Μετά τη συμμόρφωση, εκδίδεται νέο πιστοποιητικό.

Banking13.png
Loading...

Πόσο κοστίζει η πιστοποίηση EN 15593;

Το κόστος της πιστοποίησης EN 15593 εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από το μέγεθος της εταιρείας σας και την πολυπλοκότητα των διαδικασιών της. Θα χαρούμε να σας κάνουμε μια εξατομικευμένη προσφορά για την εταιρεία σας χωρίς καμία υποχρέωση.

Business2.png
Loading...

Γιατί οι εταιρείες πρέπει να πιστοποιηθούν από την DQS σύμφωνα με το πρότυπο EN 15593;

  • Όλοι οι σημαντικοί έλεγχοι για την πιστοποίηση υλικών συσκευασίας από μία πηγή
  • Έμπειροι ελεγκτές με μεγάλη εμπειρία στον κλάδο
  • Προσωπικές επαφές σε περισσότερες από 80 τοποθεσίες παγκοσμίως
  • Επαγγελματική υποστήριξη και συμβουλές, πέρα και πάνω από τον έλεγχο
Contact-Europe-man-shutterstock_1699506301.jpg
Loading...

Ζητήστε προσφορά

Ο τοπικός σας υπεύθυνος επικοινωνίας

Θα χαρούμε να σας παρέχουμε μια εξατομικευμένη προσφορά για την πιστοποίηση κατά EN 15593.