Tärkeä standardi pakkausteollisuuden hygienianhallintajärjestelmille.

EN 15593 -standardin mukaisella sertifioinnilla pakkausmateriaalien valmistajat voivat tarkastuttaa hygienianhallintansa kaikkialla Euroopassa tunnustetun standardin mukaisesti. Sertifikaatti tarjoaa mahdollisuuden avata uusia markkinoita ja varmistaa samalla tuoteturvallisuuden korkean tason.

Heikkojen kohtien tehokas havaitseminen

Tuotannon aikaiset vastuuriskit vähenevät

Tuotevirheiden parempi ennaltaehkäisy

Kuluttajien ja vähittäismyyjien luottamus

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

EN 15593 - kansainvälisesti tunnustettu pakkausteollisuuden standardi.

EN 15593 kehitettiin eurooppalaiseksi vaihtoehdoksi brittiläis-kanadalaiselle BRCGS Packaging -standardille kansainvälisesti päteväksi standardiksi pakkausalan hygienianhallintaa varten, ja se julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2008. Sittemmin EN 15593:n mukaisesta sertifioinnista on tullut standardi eurooppalaisille pakkausteollisuuden yrityksille.

EN 15593 -sertifiointia voidaan soveltaa kaikenkokoisiin ja -tyyppisiin yrityksiin. Auditoinnissa keskitytään pakkausyritysten hygienianhallintaan mahdollisen fysikaalisen, kemiallisen tai biologisen kontaminaation osalta.
EN 15593 perustuu rakenteeltaan samaan malliin kuin ISO 9001 ja muut ISO-standardit. EN 15593 -sertifiointi on voimassa kolme vuotta, ja se voidaan päivittää uudelleensertifiointiauditoinnin yhteydessä.
Koska EN 15593 on kehitetty ISO-standardien pohjalta, se on helpompi yhdistää vastaaviin ISO-sertifiointeihin.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Zielgruppe
Loading...

Minkä yritysten olisi sertifioitava EN 15593 -standardin mukaisesti?

Yleisesti ottaen EN 15593 koskee ensisijaisesti sellaisten pakkausten valmistajia, jotka ovat suoraan kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa.

Erityisesti seuraavien yritysten olisi sertifioitava EN 15593:n mukaisesti:

  • Elintarvikepakkausten valmistajat (ensiöpakkaukset)
  • elintarvikepakkausten raaka-aineiden ja komponenttien valmistajat
  • elintarvikepakkausten valmistajien tavarantoimittajat
  • yritykset, jotka kuljettavat tai varastoivat elintarvikepakkauksia
Näytä lisää
Näytä vähemmän
Gesetze
Loading...

EN 15593:n rakenne ja sisältö

EN 15593:ssa on samat vaarojen analysoinnin ja riskinarvioinnin periaatteet kuin ISO 9001:ssä ja ISO 22000:ssa.

EN 15593:n keskeiset luvut käsittelevät aiheita "Hygienianhallintajärjestelmä", "Vaarojen analysointi ja riskinarviointi" sekä "Kontaminaatiolähteet" ja "Laitosta ja henkilöstöä koskevat vaatimukset".
Luvussa "Hygienianhallinta" auditoidaan johdon vastuu, tuotteiden jäljitettävyys sekä tuotteiden valvonta. Mahdollisista kontaminaatiolähteistä biologisten kontaminaatiolähteiden lisäksi myös fysikaalisilla tai kemiallisilla kontaminaatioilla on merkitystä. Rakennuksissa tarkastetaan tilojen lisäksi myös laitteet.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Business28.png
Loading...

Näin EN 15593 -sertifiointi toimii

Ensimmäisessä vaiheessa keskustelet kanssamme yrityksestäsi, johtamisjärjestelmästäsi ja sertifioinnin tavoitteista. Tämän perusteella saat nopeasti yksityiskohtaisen ja avoimen tarjouksen, joka on räätälöity yksilöllisiin tarpeisiisi.

Erityisesti suuremmissa sertifiointihankkeissa suunnittelupalaveri on arvokas tilaisuus tutustua auditoijiinne sekä laatia yksilöllinen auditointiohjelma kaikille mukana oleville alueille ja toimipaikoille.
Esiauditointi tarjoaa myös mahdollisuuden tunnistaa etukäteen parannusmahdollisuudet ja johtamisjärjestelmänne vahvuudet. Molemmat palvelut ovat valinnaisia.

Sertifiointiauditointi alkaa järjestelmäanalyysillä (auditointivaihe 1) ja dokumentaation, tavoitteiden, johdon katselmuksen ja sisäisten auditointien tulosten arvioinnilla. Tässä prosessissa määritämme, onko hygieniajohtamisjärjestelmäsi riittävän kehittynyt ja valmis sertifiointia varten.
Seuraavassa vaiheessa (järjestelmän auditointivaihe 2) DQS:n auditoijasi arvioi kaikkien johtamisprosessien tehokkuutta paikan päällä. Loppukokouksessa auditoijasi antaa sinulle yksityiskohtaisen esityksen tuloksista ja mahdollisista parannusmahdollisuuksista yrityksellesi. Tarvittaessa sovitaan toimintasuunnitelmista.

Sertifiointiauditoinnin jälkeen DQS:n riippumaton sertifiointilautakunta arvioi tulokset. Saat auditointiraportin, jossa dokumentoidaan auditoinnin tulokset. Jos kaikki standardin vaatimukset täyttyvät, saat kansainvälisesti tunnustetun sertifikaatin.

Varmistaaksemme, että yrityksesi täyttää standardin kaikki tärkeät kriteerit myös sertifiointiauditoinnin jälkeen, teemme vuosittain valvontatarkastuksia. Tämä tarjoaa asiantuntevaa tukea johtamisjärjestelmänne ja liiketoimintaprosessienne jatkuvaan parantamiseen.

Sertifikaatti on voimassa enintään kolme vuotta. Uudelleensertifiointi suoritetaan hyvissä ajoin ennen sertifikaatin voimassaolon päättymistä, jotta voidaan varmistaa, että sovellettavan standardin vaatimuksia noudatetaan jatkuvasti. Vaatimusten täyttymisen jälkeen myönnetään uusi sertifikaatti.

Banking13.png
Loading...

Kuinka paljon EN 15593 -sertifiointi maksaa?

EN 15593 -sertifioinnin kustannukset riippuvat muun muassa yrityksesi koosta ja sen prosessien monimutkaisuudesta. Teemme mielellämme yrityksellesi yksilöllisen tarjouksen ilman velvoitteita.

Business2.png
Loading...

Miksi DQS:n pitäisi sertifioida yritykset EN 15593 -standardin mukaisesti?

  • Kaikki pakkausmateriaalien sertifioinnin kannalta tärkeät auditoinnit yhdestä lähteestä
  • Kokeneet auditoijat, joilla on paljon alan asiantuntemusta
  • Henkilökohtaiset kontaktit yli 80 toimipisteessä maailmanlaajuisesti
  • Ammattitaitoista tukea ja neuvontaa auditoinnin lisäksi ja sen jälkeen.
Contact-Africa-woman-shutterstock_offset_2000643158-min.jpg
Loading...

Pyydä tarjous

Paikallinen yhteyshenkilösi

Teemme mielellämme räätälöidyn tarjouksen EN 15593 -sertifioinnista.