Viktig standard för hygienhanteringssystem inom förpackningsindustrin

Med en certifiering enligt EN 15593 kan tillverkare av förpackningsmaterial få sin hygienhantering granskad enligt en standard som är erkänd i hela Europa. Certifikatet ger möjlighet att öppna upp nya marknader samtidigt som en hög produktsäkerhetsnivå garanteras.

Effektiv upptäckt av svaga punkter

Minskade ansvarsrisker under produktionen

Förbättrat förebyggande av produktfel

Konsumenter och återförsäljare kan känna sig trygga.

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

EN 15593 - Internationellt erkänd standard för förpackningsindustrin

EN 15593 utvecklades som ett europeiskt alternativ till den brittisk-kanadensiska standarden BRCGS Packaging som en internationellt giltig standard för hygienhantering inom förpackningssektorn och publicerades första gången 2008. Under tiden har certifiering enligt EN 15593 blivit standard för europeiska företag inom förpackningsindustrin.

EN 15593-certifiering kan tillämpas på företag av alla storlekar och typer. Revisionen fokuserar på förpackningsföretagens hygienhantering med avseende på eventuell fysisk, kemisk eller biologisk kontaminering.
Strukturen i EN 15593 bygger på samma modell som ISO 9001 och andra ISO-standarder. EN 15593-certifieringen är giltig i tre år och kan uppdateras under en förnyad certifieringsrevision.
Eftersom EN 15593 utvecklades på grundval av ISO-standarder är den lättare att kombinera med motsvarande ISO-certifieringar.

Show more
Show less
Zielgruppe
Loading...

Vilka företag bör certifieras enligt EN 15593?

I allmänhet berör EN 15593 främst tillverkare av primärförpackningar som kommer i direkt kontakt med livsmedel.

Särskilt följande företag bör certifieras enligt EN 15593:

  • Tillverkare av livsmedelsförpackningar (primärförpackningar)
  • Tillverkare av råvaror och komponenter för livsmedelsförpackningar
  • Leverantörer till tillverkare av livsmedelsförpackningar.
  • Företag som transporterar eller lagrar livsmedelsförpackningar.
Show more
Show less
Gesetze
Loading...

Uppbyggnad och innehåll i EN 15593

EN 15593 delar principerna för faroanalys och riskbedömning med ISO 9001 och ISO 22000.

De centrala kapitlen i EN 15593 omfattar ämnena "Hygieniskt ledningssystem", "Faroanalys och riskbedömning" samt "Källor till kontaminering" och "Krav på anläggning och personal".
I kapitlet "Hygienisk ledning" granskas ledningens ansvar, produkternas spårbarhet och övervakningen av produkterna. Bland de möjliga föroreningskällorna spelar fysiska eller kemiska föroreningar en roll utöver de biologiska. I byggnader granskas inte bara anläggningarna utan även utrustningen.

Show more
Show less
Business28.png
Loading...

Så här fungerar EN 15593-certifiering

I det första steget diskuterar du ditt företag, ditt ledningssystem och målen för certifieringen med oss. På grundval av detta får du omgående ett detaljerat och öppet erbjudande som är skräddarsytt för dina individuella behov.

Särskilt för större certifieringsprojekt är ett planeringsmöte ett värdefullt tillfälle att lära känna din revisor samt att utveckla ett individuellt revisionsprogram för alla berörda områden och platser.
En förhandsrevision ger också möjlighet att i förväg identifiera förbättringspotential samt styrkor i ditt ledningssystem. Båda tjänsterna är frivilliga.

Certifieringsrevisionen börjar med en systemanalys (revisionssteg 1) och en utvärdering av er dokumentation, era mål, resultaten av er ledningsgranskning och interna revisioner. I denna process fastställer vi om ditt ledningssystem för hygien är tillräckligt utvecklat och redo för certifiering.
I nästa steg (systemrevision steg 2) kommer din DQS-revisor att bedöma effektiviteten hos alla hanteringsprocesser på plats. Vid ett slutmöte kommer din revisor att ge dig en detaljerad presentation av resultaten och eventuell förbättringspotential för ditt företag. Vid behov kommer man att komma överens om handlingsplaner.

Efter certifieringsrevisionen utvärderas resultaten av DQS:s oberoende certifieringsnämnd. Du får en revisionsrapport som dokumenterar revisionsresultaten. Om alla standardkrav är uppfyllda får du ett internationellt erkänt certifikat.

För att säkerställa att ditt företag fortsätter att uppfylla alla viktiga kriterier i standarden efter certifieringsrevisionen genomför vi övervakningsrevisioner på årlig basis. Detta ger kompetent stöd för den kontinuerliga förbättringen av ditt ledningssystem och dina affärsprocesser.

Certifikatet är giltigt i högst tre år. Omcertifiering utförs i god tid före giltighetstidens utgång för att säkerställa fortsatt överensstämmelse med de tillämpliga standardkraven. Om kraven uppfylls utfärdas ett nytt certifikat.

Banking13.png
Loading...

Hur mycket kostar EN 15593-certifiering?

Kostnaden för EN 15593-certifiering beror bland annat på ditt företags storlek och komplexiteten i dess processer. Vi ger dig gärna ett individuellt erbjudande för ditt företag utan att det innebär några förpliktelser.

Business2.png
Loading...

Varför ska företag låta sig certifieras av DQS enligt EN 15593?

  • Alla viktiga revisioner för certifiering av förpackningsmaterial från en enda källa.
  • Erfarna revisorer med stor branschkunskap
  • Personliga kontakter på mer än 80 platser över hela världen
  • Professionellt stöd och rådgivning, utöver revisionen.
Contact-Africa-woman-shutterstock_offset_2000643158-min.jpg
Loading...

Begär en offert

Din lokala kontaktperson

Vi ger dig gärna ett skräddarsytt erbjudande för EN 15593-certifiering.