Informacije o ISO 22301 certifikaciji u BiH

Požar, prirodne katastrofe, krađa, kvarovi informacijske tehnologije ili zdravstvena kriza: napredne strategije i čvrsti planovi za vanredne situacije osiguravaju kontinuirano postojanje i poslovnu održivost vaše organizacije u slučaju krize. Uz holističko upravljanje kontinuitetom poslovanja temeljeno na ISO 22301 certifikaciji svoju organizaciju možete pripremiti za vanredne situacije uz provjerene procedure.

Maksimalna otpornost kroz optimalnu pripremu

Sveobuhvatno razumijevanje egzistencijalnih ključnih procesa

Sposobnost brzog reagovanja na nepredviđene događaje

Priznati dokaz dubinske analize i usklađenosti

Business10.png
Loading...

Što je sistem upravljanja kontinuitetom poslovanja prema ISO 22301?

Sistem upravljanja kontinuitetom poslovanja (BCM - Business Continuity Management) temeljen na međunarodnom standardu ISO 22301 služi za minimiziranje rizika od neuspjeha uslijed ozbiljnih događaja koji mogu ugroziti postojanje vaše organizacije na teritoriji Bosne i Hercegovine. Za razliku od konvencionalnog upravljanja rizikom, upravljanje kontinuitetom poslovanja se usredotočuje na kritične ključne procese kako bi se osiguralo kontinuirano postojanje vaše organizacije u vanrednim situacijama.

Sistem upravljanja kontinuitetom poslovanja prema definiciji standarda ISO 22301 (trenutno revidirano izdanje objavljeno 2019. godine) holistički je pristup upravljanju. Uključuje planiranje, pregled i edukaciju kao i stalno poboljšavanje organizacijskih procesa. Cilj sistema upravljanja je čvrsto ugraditi upravljanje kontinuitetom poslovanja u vašu organizacijsku kulturu.

Utvrđeni procesi moraju se dosljedno primjenjivati u vašoj organizaciji, a rezultati evaluirati. Stoga su zaposlenici spremni za slučaj nužde i mogu djelovati na svrsishodan i strukturiran način unatoč ogromnom emocionalnom stresu, kako bi što prije vratili uslove u normalu.

Kao i svi moderni ISO standardi sistema upravljanja, ISO 22301 se temelji na PDCA krugu (Plan-Do-Check-Act - Planiranje-Primjena-Provjera-Poboljšanje) i strukturi visokog nivoa. To olakšava integraciju u postojeći sistem upravljanja, na primjer ISO 9001 (kvaliteta).

Sistemom upravljanja kontinuitetom poslovanja prema ISO 22301 osiguravate učinkovito ispunjavanje svih potrebnih zahtjeva usklađenosti kao i međunarodnih standarda.

Prikaži više
Prikaži manje
Ecology11.png
Loading...

Kome je namijenjena certifikacija prema ISO 22301 u BiH?

Krize i nepredviđeni događaji mogu utjecati na svakoga – zato je učinkovit sistem upravljanja prema ISO 22301 neophodan za svaku organizaciju u Bosni i Hercegovini. Jača otpornost, poboljšava stabilnost procesa, skraćuje vrijeme prekida rada i oporavka, smanjuje opseg štete i omogućuje holističko upravljanje rizikom.

Firme svih vrsta i veličina mogu imati koristi od standarda ISO 22301. Međutim, učinkovit sistem upravljanja kontinuitetom poslovanja posebno je važan za firme i organizacije koje pripadaju kritičnoj infrastrukturi. One snose odgovornost za osnovnu opskrbu stanovništva u Bosni i Hercegovini koja bi bila posebno pogođena kritičnim događajima.

U tom kontekstu, ISO standard je relevantan za sljedeće industrije, na primjer:

 • Energija
 • Finansije
 • Hrana
 • Prijevoz
 • Telekomunikacije
Prikaži više
Prikaži manje
Business11.png
Loading...

Zašto je ISO 22301 certifikacija korisna za moju organizaciju?

Vanredne situacije obično se javljaju iznenada i neočekivano. Stoga je bitno imati spreman sistem upravljanja kontinuitetom poslovanja kako bi vaša organizacija sigurno prebrodila krizu. Certificiranje upravljanja kontinuitetom poslovanja omogućuje vam otkrivanje mogućih rizika i prilika za poboljšanje, čime se osigurava održiv uspjeh.

Provođenjem analize utjecaja na poslovanje i ranim razvojem preventivnih planova moći ćete osigurati da relevantne prijetnje u Bosni i Hercegovini ne dovedu do zastoja pogođenih operativnih funkcija. Standard uspostavlja zahtjeve koji podržavaju takvo dokumentirano upravljanje kontinuitetom u smislu planiranja, implementacije, samonadzora i stalnog poboljšavanja. Spremni ste za certifikaciju kada su svi zahtjevi stadarda čvrsto ugrađeni u organizacijsku kulturu.

U sklopu certifikacije prema ISO 22301:2019 na licu mjesta procjenjujemo ispunjava li vaš sistem upravljanja kontinuitetom poslovanja sve zahtjeve standarda. Pritom se usredotočujemo upravo na one aspekte koji su vitalni za opstanak vaše organizacije. Naši auditori identificiraju konkretne prilike za poboljšanje i daju vam direktne preporuke za djelovanje - na primjer, za smanjenje rizika i štete, poboljšanje preventivnih mjera i optimizaciju planova za hitne slučajeve.

Kao vanjski znak vašeg uspjeha dobivate certifikat, a s njim i sigurnost da ste svladali scenarije iz vaših planova za kontinuitet poslovanja.

Prikaži više
Prikaži manje
Business28.png
Loading...

Kako izgleda certifikacija prema ISO 22301 u BiH?

Najprije s nama razgovarate o svojoj firmi, svojim ličnim ciljevima i ciljevima certifikacije prema ISO 22301. Na temelju tih razgovora dobit ćete individualnu ponudu prilagođenu potrebama vaše firme ili organizacije.

Ovi koraci služe pripremi stvarnog audita. Planiranje projekta može biti korisno za veće projekte, na primjer, za planiranje rasporeda i provedbu audita na dodatnim lokacijama ili odjelima. Predaudit vam daje priliku da unaprijed identificirate snage i područja za poboljšanje vašeg sistema.

Certifikacijski audit počinje analizom vašeg sistema. To omogućuje DQS auditoru da utvrdi je li vaš sistem upravljanja spreman za certifikaciju. U sljedećem koraku oni će procijeniti učinkovitost procesa upravljanja na licu mjesta. Rezultati se prezentiraju na završnom sastanku. Po potrebi se dogovaraju akcijski planovi.

Rezultate audita ocjenjuje neovisni certifikacijski odbor DQS-a. Ako su ispunjeni svi zahtjevi standarda ISO 22301, dobit ćete međunarodno priznati DQS certifikat s rokom valjanosti od tri godine.

Kako biste zadržali ISO 22301 certifikat, ključne komponente vašeg sistema se godišnje provjeravaju na licu mjesta. To osigurava stalno poboljšavanje i stalnu učinkovitost vašeg sistema.

Certifikat ISO 22301 istječe najkasnije nakon tri godine. Recertifikacija se provodi pravovremeno prije isteka kako bi se osigurala kontinuirana usklađenost sa zahtjevima. Nakon ispunjenja uslova izdaje se novi certifikat.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta ISO 22301 certifikacija u BiH?

Koliko sigurnost i zaštita u kriznim situacijama vrijede vašoj organizaciji? U usporedbi s potencijalnim štetama, uspostava i certificiranje učinkovitog sistema upravljanja kontinuitetom poslovanja prema standardu ISO 22301 nužno je ulaganje u vaše poslovanje. Opseg audita ovisi o veličini vaše organizacije i broju lokacija i dobavljača. Ponekad vaš poslovni sektor ili proizvodi također mogu rezultirati posebnim zahtjevima.

Koliko će zapravo biti visoki troškovi certifikacije prema ISO 22301 u Bosni i Hercegovini ovisi i o drugim faktorima. Na primjer, važnu ulogu igra imate li već certificirani sistem upravljanja, kao što je ISO 9001 (kvalitet). Osim toga, složenost vaših procesa ima utjecaj na trajanje audita i troškove. Iz tih razloga, troškovi certificiranja prema ISO 22301 ne mogu se općenito kvantificirati.

Razgovarajte s nama: Rado ćemo Vam dati individualnu ponudu za vašu firmu, organizaciju ili agenciju.

Prikaži više
Prikaži manje
Business2.png
Loading...

Što možete očekivati od nas?

 • Vrijedne uvide u otpornost organizacija u Bosni i Hercegovini
 • Više od 35 godina iskustva globalno i 20 godina iskustva u Bosni i Hercegovini u certificiranju sistema upravljanja i procesa
 • Auditore s iskustvom u industriji i Bosni i Hercegovini koji kombinuju stručno znanje s emocionalnom inteligencijom
 • Međunarodno priznate certifikate
 • Smislene izvještaje o auditu uključujući preporuke za djelovanje
 • Ličnu podršku naših stručnjaka - u Bosni i Hercegovini, regionalno i globalno
 • Prilagođene ponude s fleksibilnim uslovima ugovora bez skrivenih troškova

 

Prikaži više
Prikaži manje
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zahtjev za ponudu u DQS BiH

Vaša lokalna kontakt osoba u BiH

Rado ćemo vam poslati prilagođenu ponudu za ISO 22301 certifikaciju.