Πληροφορίες σχετικά με την πιστοποίηση ISO 22301

Πυρκαγιά, φυσικές καταστροφές, κλοπή, αποτυχίες πληροφορικής ή κρίση υγείας: Προνοητικές στρατηγικές και ισχυρά σχέδια έκτακτης ανάγκης διασφαλίζουν τη συνέχιση της ύπαρξης και την επιχειρηματική βιωσιμότητα του οργανισμού σας σε περίπτωση κρίσης. Με την ολιστική διαχείριση της επιχειρησιακής συνέχειας που βασίζεται στην πιστοποίηση ISO 22301, μπορείτε να προετοιμάσετε τον οργανισμό σας για εξαιρετικές καταστάσεις με αποδεδειγμένες διαδικασίες.

Μέγιστη ανθεκτικότητα μέσω βέλτιστης προετοιμασίας

Ολοκληρωμένη κατανόηση των υπαρξιακών βασικών διαδικασιών

Δυνατότητα ταχείας αντίδρασης σε απρόβλεπτα γεγονότα

Αναγνωρισμένη απόδειξη της δέουσας επιμέλειας και συμμόρφωσης

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης της επιχειρησιακής συνέχειας σύμφωνα με το ISO 22301;

Ένα σύστημα διαχείρισης της επιχειρησιακής συνέχειας (BCM) με βάση το διεθνές πρότυπο ISO 22301 χρησιμεύει στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου αποτυχίας λόγω σοβαρών γεγονότων που μπορούν να απειλήσουν την ύπαρξη του οργανισμού σας. Σε αντίθεση με τη συμβατική διαχείριση κινδύνου, το BCM επικεντρώνεται σε κρίσιμες βασικές διαδικασίες που διασφαλίζουν τη συνέχιση της ύπαρξης του οργανισμού σας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Η BCM, όπως ορίζεται από το ISO 22301 (τρέχουσα αναθεωρημένη έκδοση, που δημοσιεύτηκε το 2019), είναι μια ολιστική προσέγγιση διαχείρισης. Περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την αναθεώρηση και την εκπαίδευση, καθώς και τη συνεχή βελτίωση των οργανωτικών διαδικασιών. Στόχος του συστήματος διαχείρισης είναι η σταθερή ενσωμάτωση του BCM στην οργανωτική σας κουλτούρα.

Οι καθιερωμένες διαδικασίες πρέπει να εφαρμόζονται στον οργανισμό σας σε μόνιμη βάση και τα ευρήματα να αξιολογούνται. Έτσι, οι εργαζόμενοι είναι προετοιμασμένοι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και μπορούν να ενεργούν με στοχευμένο και δομημένο τρόπο παρά το τεράστιο συναισθηματικό στρες, προκειμένου να αποκαταστήσουν τις συνθήκες στην κανονικότητα το συντομότερο δυνατό.

Όπως όλα τα σύγχρονα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης ISO, το πρότυπο βασίζεται στον κύκλο PDCA (Plan-Do-Check-Act) και στη δομή υψηλού επιπέδου. Αυτό διευκολύνει την ενσωμάτωση σε ένα υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης, για παράδειγμα το ISO 9001 (ποιότητα).

Με μια διαχείριση επιχειρησιακής συνέχειας σύμφωνα με το ISO 22301, εξασφαλίζετε ότι ικανοποιείτε αποτελεσματικά όλες τις απαραίτητες απαιτήσεις συμμόρφωσης καθώς και τα διεθνή πρότυπα.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Zielgruppe
Loading...

Για ποιους είναι κατάλληλη η πιστοποίηση κατά ISO 22301;

Οι κρίσεις και τα απρόβλεπτα γεγονότα μπορούν να επηρεάσουν οποιονδήποτε - γι' αυτό και ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης κατά ISO 22301 είναι απαραίτητο για κάθε οργανισμό. Ενισχύει την ανθεκτικότητά τους, βελτιώνει τη σταθερότητα των διαδικασιών, συντομεύει τον χρόνο διακοπής λειτουργίας και ανάκαμψης, μειώνει την έκταση των ζημιών και επιτρέπει την ολιστική διαχείριση των κινδύνων.

Οι εταιρείες όλων των τύπων και μεγεθών μπορούν να επωφεληθούν από το πρότυπο ISO 22301. Ωστόσο, ένα αποτελεσματικό BCM είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις εταιρείες και τους οργανισμούς που ανήκουν στις κρίσιμες υποδομές (CRITIS). Αυτές φέρουν την ευθύνη για τον βασικό εφοδιασμό του πληθυσμού, ο οποίος θα επηρεαζόταν ιδιαίτερα από κρίσιμα γεγονότα.

Στο πλαίσιο αυτό, το πρότυπο ISO είναι σχετικό για τους ακόλουθους κλάδους, για παράδειγμα:

 • Ενέργεια
 • Χρηματοοικονομικά
 • Τρόφιμα
 • Μεταφορές
 • Τηλεπικοινωνίες
Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Mehrwert
Loading...

Γιατί η πιστοποίηση ISO 22301 είναι χρήσιμη για τον οργανισμό μου;

Μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης εμφανίζεται συνήθως ξαφνικά και απροσδόκητα. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να έχετε έτοιμο ένα σύστημα διαχείρισης της συνέχειας, ώστε ο οργανισμός σας να ξεπεράσει με ασφάλεια την κρίση. Η πιστοποίηση της διαχείρισης της επιχειρησιακής σας συνέχειας σας δίνει τη δυνατότητα να ανακαλύψετε πιθανούς κινδύνους και δυνατότητες βελτίωσης, διασφαλίζοντας έτσι τη βιώσιμη επιτυχία.

Με τη διενέργεια ανάλυσης επιχειρηματικών επιπτώσεων και την έγκαιρη ανάπτυξη προληπτικών σχεδίων, θα είστε σε θέση να διασφαλίσετε ότι οι σχετικές απειλές δεν θα οδηγήσουν σε αδιέξοδο τις επηρεαζόμενες επιχειρησιακές λειτουργίες. Το πρότυπο θεσπίζει απαιτήσεις που υποστηρίζουν την εν λόγω τεκμηριωμένη διαχείριση της συνέχειας όσον αφορά τον σχεδιασμό, την εφαρμογή, την αυτοπαρακολούθηση και τη συνεχή βελτίωση. Είστε προετοιμασμένοι για πιστοποίηση όταν όλες οι απαιτήσεις του προτύπου έχουν ενσωματωθεί σταθερά στην οργανωτική κουλτούρα.

Στο πλαίσιο της πιστοποίησης ISO 22301:2019, αξιολογούμε επιτόπου κατά πόσον το σύστημα διαχείρισης της επιχειρησιακής συνέχειας που διαθέτετε πληροί όλες τις απαιτήσεις του προτύπου. Με τον τρόπο αυτό, εστιάζουμε ακριβώς στις πτυχές εκείνες που είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση του οργανισμού σας. Οι ελεγκτές μας εντοπίζουν συγκεκριμένες δυνατότητες βελτίωσης και σας παρέχουν άμεσες συστάσεις για δράση - για παράδειγμα, για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων και των ζημιών, τη βελτίωση των προληπτικών μέτρων και τη βελτιστοποίηση των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

Ως εξωτερική ένδειξη της επιτυχίας σας, λαμβάνετε ένα πιστοποιητικό - και μαζί του την καθησυχαστική βεβαιότητα ότι έχετε κατακτήσει τα σενάρια από τα σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Business28.png
Loading...

Πώς λειτουργεί η πιστοποίηση ISO 22301;

Αρχικά, συζητάτε μαζί μας για την εταιρεία σας, τους προσωπικούς σας στόχους και τους στόχους μιας πιστοποίησης ISO 22301. Με βάση αυτές τις συζητήσεις, θα λάβετε μια εξατομικευμένη προσφορά προσαρμοσμένη στις ανάγκες της εταιρείας ή του οργανισμού σας.

Αυτά τα βήματα προετοιμάζουν τον πραγματικό έλεγχο. Ο σχεδιασμός έργου μπορεί να είναι χρήσιμος για μεγαλύτερα έργα, για παράδειγμα, για τον προγραμματισμό των χρονοδιαγραμμάτων και την υλοποίηση των ελέγχων σε πρόσθετες τοποθεσίες ή τμήματα. Ο προ-έλεγχος σας δίνει την ευκαιρία να εντοπίσετε εκ των προτέρων τα δυνατά σημεία και τους τομείς προς βελτίωση του συστήματός σας.

Ο έλεγχος πιστοποίησης ξεκινά με την ανάλυση του συστήματός σας. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον ελεγκτή της DQS να καθορίσει αν το σύστημα διαχείρισής σας είναι έτοιμο για πιστοποίηση. Στο επόμενο στάδιο, θα αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών διαχείρισης στον χώρο σας. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε μια τελική συνάντηση. Εάν είναι απαραίτητο, συμφωνούνται σχέδια δράσης.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου αξιολογούνται από την ανεξάρτητη επιτροπή πιστοποίησης της DQS. Εάν πληρούνται όλες οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 22301, θα λάβετε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό της DQS με περίοδο ισχύος τριών ετών.

Προκειμένου να διατηρηθεί το πιστοποιητικό ISO 22301, τα βασικά στοιχεία του συστήματός σας ελέγχονται ετησίως επιτόπου. Αυτό διασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση και τη συνεχή αποτελεσματικότητα του συστήματός σας.

Το πιστοποιητικό ISO 22301 λήγει το αργότερο μετά από τρία χρόνια. Η επαναπιστοποίηση πραγματοποιείται εγκαίρως πριν από τη λήξη, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής συμμόρφωση με τις απαιτήσεις. Μετά τη συμμόρφωση, εκδίδεται νέο πιστοποιητικό.

Banking13.png
Loading...

Τι κοστίζει η πιστοποίηση ISO 22301;

Πόσο αξίζει η ασφάλεια και η προστασία για τον οργανισμό σας σε περίπτωση κρίσης; Σε σύγκριση με τις πιθανές ζημιές, η δημιουργία και πιστοποίηση ενός αποτελεσματικού BCM σύμφωνα με το ISO 22301 είναι μια αναγκαία επένδυση στην επιχείρησή σας. Το εύρος του ελέγχου εξαρτάται από το μέγεθος του οργανισμού σας και τον αριθμό των τοποθεσιών και των προμηθευτών. Ορισμένες φορές, ο επιχειρηματικός σας τομέας ή τα προϊόντα σας μπορεί επίσης να οδηγήσουν σε ειδικές απαιτήσεις.

Το πόσο υψηλό αποδεικνύεται στην πραγματικότητα το κόστος για την πιστοποίηση κατά ISO 22301 εξαρτάται και από άλλους παράγοντες. Για παράδειγμα, παίζει σημαντικό ρόλο το αν διαθέτετε ήδη ένα πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης, όπως το ISO 9001 (ποιότητα). Επιπλέον, η πολυπλοκότητα των διαδικασιών σας επηρεάζει τη διάρκεια και το κόστος του ελέγχου. Για τους λόγους αυτούς, το κόστος για την πιστοποίηση σύμφωνα με το ISO 22301 δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί οριζόντια.

Μιλήστε μαζί μας: Θα χαρούμε να σας παρέχουμε μια εξατομικευμένη προσφορά για την εταιρεία, τον οργανισμό ή την υπηρεσία σας.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Business2.png
Loading...

Τι μπορείτε να περιμένετε από εμάς

 • Πληροφόρηση προστιθέμενης αξίας σχετικά με την ανθεκτικότητα του οργανισμού σας
 • Περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρίας στην πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης και διαδικασιών
 • Οι έμπειροι στον κλάδο ελεγκτές συνδυάζουν τις εξειδικευμένες γνώσεις με τη συναισθηματική νοημοσύνη
 • Πιστοποιητικά με διεθνή αποδοχή
 • Ουσιαστικές εκθέσεις ελέγχου που περιλαμβάνουν συστάσεις για δράση
 • Προσωπική, ομαλή υποστήριξη από τους ειδικούς μας - σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
 • Εξατομικευμένες προσφορές με ευέλικτους όρους σύμβασης χωρίς κρυφό κόστος

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Contact-Europe-man-shutterstock_1699506301.jpg
Loading...

Ζητήστε προσφορά

Η τοπική σας επαφή

Θα χαρούμε να σας παρέχουμε μια ατομική προσφορά για την πιστοποίηση ISO 22301.