Tietoa ISO 22301 -sertifioinnista

Tulipalo, luonnonkatastrofi, varkaus, tietotekniikkahäiriö tai terveyskriisi: Ennakoivilla strategioilla ja tehokkailla varasuunnitelmilla varmistetaan organisaatiosi olemassaolon jatkuminen ja liiketoiminnan elinkelpoisuus kriisitilanteessa. ISO 22301 -sertifiointiin perustuvalla kokonaisvaltaisella liiketoiminnan jatkuvuudenhallinnalla voit valmistautua organisaatiosi poikkeuksellisiin tilanteisiin todistettujen menettelyjen avulla.

Maksimaalinen häiriönsietokyky optimaalisen valmistautumisen avulla

Kattava ymmärrys olemassaolon kannalta keskeisistä prosesseista

Nopea reagointikyky odottamattomiin tapahtumiin

Tunnustettu todiste huolellisuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta

Mikä on ISO 22301 -standardin mukainen toiminnan jatkuvuuden hallintajärjestelmä?

Kansainväliseen standardiin ISO 22301 perustuva liiketoiminnan jatkuvuuden hallintajärjestelmä (BCM) palvelee organisaatiosi olemassaoloa uhkaavien vakavien tapahtumien aiheuttaman epäonnistumisen riskin minimoimista. Toisin kuin perinteisessä riskienhallinnassa, BCM-järjestelmässä keskitytään kriittisiin avainprosesseihin, joilla varmistetaan organisaatiosi olemassaolon jatkuminen hätätilanteessa.

BCM, sellaisena kuin se on määritelty ISO 22301 -standardissa (nykyinen tarkistettu versio, julkaistaan vuonna 2019), on kokonaisvaltainen johtamislähestymistapa. Se sisältää suunnittelun, tarkistuksen ja koulutuksen sekä organisaation prosessien jatkuvan parantamisen. Johtamisjärjestelmän tavoitteena on juurruttaa BCM kiinteästi organisaatiokulttuuriin.

Vakiintuneita prosesseja on harjoiteltava organisaatiossasi jatkuvasti ja tuloksia on arvioitava. Näin työntekijät ovat valmistautuneet hätätilanteeseen ja voivat toimia määrätietoisesti ja suunnitelmallisesti valtavasta henkisestä stressistä huolimatta, jotta olosuhteet palautuisivat mahdollisimman nopeasti normaaliksi.

Kuten kaikki nykyaikaiset ISO-johtamisjärjestelmästandardit, standardi perustuu PDCA-sykliin (Plan-Do-Check-Act) ja korkean tason rakenteeseen. Tämä helpottaa integroimista olemassa olevaan johtamisjärjestelmään, esimerkiksi ISO 9001:een (laatu).

ISO 22301 -standardin mukaisella toiminnan jatkuvuuden hallinnalla varmistat, että täytät tehokkaasti kaikki tarvittavat vaatimustenmukaisuusvaatimukset sekä kansainväliset standardit.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Loading...

Kenelle ISO 22301 -sertifiointi sopii?

Kriisit ja odottamattomat tapahtumat voivat koskettaa ketä tahansa - siksi tehokas ISO 22301 -johtamisjärjestelmä on välttämätön kaikille organisaatioille. Se vahvistaa niiden sietokykyä, parantaa prosessien vakautta, lyhentää seisonta- ja toipumisaikoja, vähentää vahinkojen laajuutta ja mahdollistaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan.

Kaikenlaiset ja kaikenkokoiset yritykset voivat hyötyä ISO 22301 -standardista. Tehokas BCM on kuitenkin erityisen tärkeää yrityksille ja organisaatioille, jotka kuuluvat kriittiseen infrastruktuuriin (CRITIS). Ne kantavat vastuuta väestön perushuollosta, johon kriittiset tapahtumat vaikuttaisivat erityisen paljon.

Tässä yhteydessä ISO-standardi on merkityksellinen esimerkiksi seuraaville toimialoille:

 • Energia
 • Rahoitus
 • Elintarvikkeet
 • Kuljetus
 • Televiestintä
Näytä lisää
Näytä vähemmän
Loading...

Miksi ISO 22301 -sertifiointi on hyödyllinen organisaatiolleni?

Hätätilanne syntyy yleensä äkillisesti ja odottamatta. Siksi on tärkeää, että jatkuvuudenhallintajärjestelmä on valmiina, jotta organisaatiosi selviää kriisistä turvallisesti. Toiminnan jatkuvuudenhallinnan sertifioinnin avulla voit havaita mahdolliset riskit ja parannusmahdollisuudet ja varmistaa näin kestävän menestyksen.

Tekemällä liiketoiminnan vaikutusanalyysin ja kehittämällä ennaltaehkäiseviä suunnitelmia jo varhaisessa vaiheessa voit varmistaa, että asiaankuuluvat uhat eivät pysäytä kyseisiä toimintoja. Standardissa vahvistetaan vaatimukset, jotka tukevat tällaista dokumentoitua jatkuvuudenhallintaa suunnittelun, toteutuksen, omavalvonnan ja jatkuvan parantamisen osalta. Olet valmis sertifiointiin, kun kaikki standardin vaatimukset on sisällytetty kiinteästi organisaatiokulttuuriin.

Osana ISO 22301:2019 -sertifiointia arvioimme paikan päällä, täyttääkö jatkuvuudenhallintajärjestelmäsi kaikki standardin vaatimukset. Näin tehdessämme keskitymme juuri niihin näkökohtiin, jotka ovat elintärkeitä organisaatiosi selviytymisen kannalta. Auditoijamme tunnistavat konkreettisia parannusmahdollisuuksia ja antavat sinulle suoria toimenpidesuosituksia - esimerkiksi riskien ja vahinkojen minimoimiseksi, ennaltaehkäisevien toimenpiteiden parantamiseksi ja pelastussuunnitelmien optimoimiseksi.

Ulkoisena merkkinä onnistumisestasi saat todistuksen - ja sen myötä rauhoittavan varmuuden siitä, että olet hallinnut liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmiesi skenaariot.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Business28.png
Loading...

Miten ISO 22301 -sertifiointi toimii?

Aluksi keskustelet kanssamme yrityksestäsi, henkilökohtaisista tavoitteistasi ja ISO 22301 -sertifioinnin tavoitteista. Näiden keskustelujen perusteella saat yksilöllisen tarjouksen, joka on räätälöity yrityksesi tai organisaatiosi tarpeisiin.

Näissä vaiheissa valmistellaan varsinaista auditointia. Projektisuunnittelu voi olla hyödyllistä suuremmissa hankkeissa, esimerkiksi aikataulujen ja auditointien toteuttamisen suunnittelemiseksi ylimääräisissä toimipisteissä tai osastoilla. Esiauditointi antaa sinulle mahdollisuuden tunnistaa järjestelmässäsi olevat vahvuudet ja parannuskohteet etukäteen.

Sertifiointiauditointi alkaa järjestelmänne analyysillä. Sen avulla DQS:n auditoija voi määrittää, onko johtamisjärjestelmäsi valmis sertifiointia varten. Seuraavassa vaiheessa hän arvioi johtamisprosessien tehokkuutta paikan päällä. Tulokset esitellään loppukokouksessa. Tarvittaessa sovitaan toimintasuunnitelmista.

DQS:n riippumaton sertifiointilautakunta arvioi auditoinnin tulokset. Jos kaikki ISO 22301 -standardin vaatimukset täyttyvät, saat kansainvälisesti tunnustetun DQS-sertifikaatin, jonka voimassaoloaika on kolme vuotta.

ISO 22301 -sertifikaatin ylläpitämiseksi järjestelmänne keskeiset osat auditoidaan vuosittain paikan päällä. Näin varmistetaan järjestelmänne jatkuva parantaminen ja jatkuva tehokkuus.

ISO 22301 -sertifikaatin voimassaolo päättyy viimeistään kolmen vuoden kuluttua. Uudelleensertifiointi suoritetaan hyvissä ajoin ennen sertifikaatin voimassaolon päättymistä, jotta voidaan varmistaa, että vaatimuksia noudatetaan jatkuvasti. Kun sertifikaatti on vaatimusten mukainen, myönnetään uusi sertifikaatti.

Banking13.png
Loading...

Mitä ISO 22301 -sertifiointi maksaa?

Minkä arvoinen turvallisuus ja suojaus on organisaatiollesi kriisitilanteessa? Mahdollisiin vahinkoihin verrattuna tehokkaan BCM:n perustaminen ja sertifiointi ISO 22301:n mukaisesti on tarpeellinen investointi yritykseesi. Auditoinnin laajuus riippuu organisaatiosi koosta sekä toimipaikkojen ja toimittajien määrästä. Joskus myös toimialasi tai tuotteesi voivat johtaa erityisvaatimuksiin.

Se, kuinka korkeiksi ISO 22301 -sertifioinnin kustannukset todellisuudessa muodostuvat, riippuu myös muista tekijöistä. Esimerkiksi sillä on tärkeä merkitys, onko sinulla jo sertifioitu johtamisjärjestelmä, kuten ISO 9001 (laatu). Lisäksi prosessienne monimutkaisuus vaikuttaa auditoinnin kestoon ja kustannuksiin. Näistä syistä ISO 22301 -standardin mukaisen sertifioinnin kustannuksia ei voida mitata yleisesti.

Keskustele kanssamme: Teemme mielellämme yrityksellesi, organisaatiollesi tai virastollesi yksilöllisen tarjouksen.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Business2.png
Loading...

Mitä voit odottaa meiltä

 • Lisäarvoa tuovia näkemyksiä organisaatiosi kestävyydestä
 • Yli 35 vuoden kokemus johtamisjärjestelmien ja prosessien sertifioinnista
 • Teollisuuden kokeneet auditoijat yhdistävät asiantuntijatiedon ja tunneälyä
 • Kansainvälisesti hyväksytyt sertifikaatit
 • Merkitykselliset auditointiraportit, joihin sisältyy toimenpidesuosituksia
 • Asiantuntijoidemme henkilökohtainen ja sujuva tuki - alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti
 • Yksilölliset tarjoukset joustavilla sopimusehdoilla ilman piilokustannuksia

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Pyydä tarjous

Paikallinen yhteyshenkilönne

Annamme mielellämme yksilöllisen tarjouksen ISO 22301 -sertifioinnista.