Informacje na temat certyfikacji ISO 22301

Pożar, klęska żywiołowa, kradzież, awaria IT lub kryzys zdrowotny: Strategie myślenia przyszłościowego i skuteczne plany awaryjne zapewniają ciągłość istnienia organizacji i jej rentowność w przypadku kryzysu. Dzięki holistycznemu zarządzaniu ciągłością działania opartemu na certyfikacji ISO 22301, możesz przygotować swoją organizację na wyjątkowe sytuacje za pomocą sprawdzonych procedur.

Maksymalna odporność dzięki optymalnemu przygotowaniu

Kompleksowe zrozumienie kluczowych procesów egzystencjalnych

Zdolność szybkiego reagowania na nieprzewidziane zdarzenia

Uznany dowód należytej staranności i zgodności.

Business11.png
Loading...

Czym jest System Zarządzania Ciągłością Działania według ISO 22301?

System zarządzania ciągłością działania (BCM) oparty na międzynarodowej normie ISO 22301 służy do minimalizacji ryzyka niepowodzenia z powodu poważnych zdarzeń, które mogą zagrozić istnieniu organizacji. W przeciwieństwie do konwencjonalnego zarządzania ryzykiem, BCM koncentruje się na kluczowych procesach krytycznych, aby zapewnić ciągłość istnienia organizacji w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej.

BCM zgodnie z definicją ISO 22301 (aktualna wersja poprawiona, opublikowana w 2019 r.) jest holistycznym podejściem do zarządzania. Obejmuje planowanie, przegląd i szkolenia, a także ciągłe doskonalenie procesów organizacyjnych. Celem systemu zarządzania jest trwałe osadzenie BCM w kulturze organizacyjnej.

Ustalone procesy muszą być stale praktykowane w organizacji, a ich wyniki oceniane. Dzięki temu pracownicy są przygotowani na wypadek sytuacji awaryjnej i mogą działać w sposób celowy i zorganizowany, pomimo ogromnego stresu emocjonalnego, aby jak najszybciej przywrócić warunki do normalności.

Jak wszystkie nowoczesne normy ISO dotyczące systemów zarządzania, norma ta opiera się na cyklu PDCA (Plan-Do-Check-Act) i strukturze wysokiego poziomu. Ułatwia to integrację z istniejącym systemem zarządzania, na przykład z ISO 9001 (zarządzanie jakością).

Dzięki zarządzaniu ciągłością działania zgodnie z ISO 22301 zapewniasz, że skutecznie spełniasz wszystkie niezbędne wymagania dotyczące zgodności, jak również międzynarodowe standardy.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Technology9.png
Loading...

Dla kogo przeznaczona jest certyfikacja ISO 22301?

Kryzysy i nieprzewidziane zdarzenia mogą dotknąć każdego - dlatego też skuteczny system zarządzania ISO 22301 jest niezbędny każdej organizacji. Wzmacnia on ich odporność, poprawia stabilność procesów, skraca czas przestojów i przywracania sprawności, zmniejsza zakres szkód i umożliwia holistyczne zarządzanie ryzykiem.

Z normy ISO 22301 mogą korzystać firmy wszystkich typów i rozmiarów. Jednak efektywny BCM jest szczególnie istotny dla firm i organizacji należących do Infrastruktury Krytycznej (CRITIS). Są one odpowiedzialne za podstawowe zaopatrzenie ludności, które może zostać szczególnie dotknięte przez zdarzenia krytyczne.

W tym kontekście, norma ISO jest istotna na przykład dla następujących branż:

 • Energia
 • Finanse
 • Żywność
 • Transport
 • Telekomunikacja
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Arrows20.png
Loading...

Dlaczego certyfikacja ISO 22301 jest przydatna dla mojej organizacji?

Sytuacje kryzysowe zazwyczaj pojawiają się nagle i niespodziewanie. Dlatego niezbędne jest posiadanie gotowego systemu zarządzania ciągłością działania, który przeprowadzi organizację bezpiecznie przez kryzys. Certyfikacja zarządzania ciągłością działania umożliwia odkrycie potencjalnych zagrożeń i możliwości doskonalenia, zapewniając w ten sposób trwały sukces.

Dzięki przeprowadzeniu analizy wpływu na biznes i wczesnemu opracowaniu planów zapobiegawczych, będzie można zapewnić, że istotne zagrożenia nie spowodują zatrzymania funkcji operacyjnych. Norma ustanawia wymagania, które wspierają takie udokumentowane zarządzanie ciągłością w zakresie planowania, wdrażania, samokontroli i ciągłego doskonalenia. Jesteście Państwo przygotowani do certyfikacji, gdy wszystkie wymagania normy są mocno zakorzenione w kulturze organizacyjnej.

W ramach certyfikacji ISO 22301:2019 oceniamy na miejscu, czy Państwa system zarządzania ciągłością działania spełnia wszystkie wymagania normy. Wykonując to, skupiamy się dokładnie na tych aspektach, które są kluczowe dla przetrwania Waszej organizacji. Nasi audytorzy identyfikują konkretny potencjał poprawy i przekazują Państwu bezpośrednio zalecenia dotyczące działań - na przykład w zakresie minimalizacji ryzyka i szkód, poprawy środków zapobiegawczych i optymalizacji planów awaryjnych.

Jako zewnętrzny znak sukcesu, otrzymują Państwo certyfikat - a wraz z nim uspokajającą pewność, że opanowali Państwo scenariusze zawarte w planach ciągłości działania.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Business28.png
Loading...

Jak przebiega proces certyfikacji ISO 22301?

Na początku omawiamy z Państwem Waszą firmę, Wasze osobiste cele oraz cele certyfikacji ISO 22301. W oparciu o te rozmowy otrzymają Państwo indywidualną ofertę dostosowaną do potrzeb Państwa firmy lub organizacji.

Te kroki przygotowują do właściwego audytu. Planowanie projektu może być przydatne w przypadku większych projektów, na przykład w celu zaplanowania harmonogramów i realizacji audytów w dodatkowych lokalizacjach lub działach. Audyt wstępny daje możliwość wcześniejszego zidentyfikowania mocnych stron i obszarów wymagających poprawy w systemie.

Audyt certyfikacyjny rozpoczyna się od analizy Państwa systemu. Umożliwia to audytorowi DQS określenie, czy Państwa system zarządzania jest gotowy do certyfikacji. W kolejnym kroku oceni on skuteczność procesów zarządzania w zakładzie. Wyniki są przedstawiane na spotkaniu końcowym. W razie potrzeby uzgadniane są plany działania.

Wyniki audytu są oceniane przez niezależną komisję certyfikacyjną DQS. Jeśli wszystkie wymagania normy ISO 22301 zostaną spełnione, otrzymają Państwo uznawany na całym świecie certyfikat DQS z trzyletnim okresem ważności.

W celu utrzymania certyfikatu ISO 22301, kluczowe elementy Państwa systemu są corocznie audytowane na miejscu. Zapewnia to ciągłe doskonalenie i stałą skuteczność systemu.

Certyfikat ISO 22301 wygasa najpóźniej po trzech latach. Ponowna certyfikacja jest przeprowadzana w odpowiednim czasie przed wygaśnięciem, aby zapewnić ciągłą zgodność z wymaganiami. Po uzyskaniu zgodności zostanie wydany nowy certyfikat.

Banking13.png
Loading...

Ile kosztuje certyfikacja ISO 22301?

Ile warte jest bezpieczeństwo i ochrona dla Państwa organizacji w sytuacji kryzysowej? W porównaniu do potencjalnych szkód, ustanowienie i certyfikacja skutecznego BCM zgodnie z ISO 22301 jest konieczną inwestycją w Waszej firmie. Zakres audytu zależy od wielkości organizacji, liczby lokalizacji i dostawców. Czasami sektor działalności lub produkty mogą również skutkować specjalnymi wymaganiami.

To, jak wysokie mogą być koszty certyfikacji ISO 22301, zależy również od innych czynników. Na przykład, ważną rolę odgrywa to, czy posiadają już Państwo certyfikowany system zarządzania, taki jak ISO 9001 (zarządzanie jakością). Ponadto złożoność Państwa procesów ma wpływ na czas trwania audytu i jego koszty. Z tych powodów koszty certyfikacji zgodnie z ISO 22301 nie mogą być obliczone jako takie same dla wszystkich.

Prosimy o kontakt z nami: Chętnie przedstawimy Państwu indywidualną ofertę dla Waszej firmy, organizacji lub agencji.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Business2.png
Loading...

Czego mogą Państwo od nas oczekiwać?

 • Wartościowego wglądu w odporność Państwa organizacji
 • Ponad 35 lat doświadczenia w certyfikacji systemów zarządzania i procesów
 • Doświadczonych w branży audytorów łączących wiedzę ekspercką z inteligencją emocjonalną
 • Certyfikatów z uznaniem międzynarodowym
 • Istotne raporty z audytów zawierające zalecenia dotyczące działań doskonalących
 • Osobiste, bezproblemowe wsparcie naszych specjalistów - na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym
 • Indywidualne oferty z elastycznymi warunkami umowy bez kosztów ukrytych

 

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Contact-Europe-man-shutterstock_1699506301.jpg
Loading...

Zapytaj o ofertę

Biuro DQS Polska

Z przyjemnością przedstawimy Państwu indywidualną ofertę na certyfikację ISO 22301.