Informatie over ISO 22301-certificering

Brand, natuurrampen, diefstal, IT-storingen of een gezondheidscrisis: vooruitdenkende strategieën en krachtige noodplannen verzekeren het voortbestaan en de levensvatbaarheid van uw organisatie in het geval van een crisis. Met holistisch business continuity management op basis van ISO 22301-certificering kunt u uw organisatie met beproefde procedures voorbereiden op uitzonderlijke situaties.

Maximale veerkracht door optimale voorbereiding

Alomvattend begrip van existentiële sleutelprocessen

Snelle reactiemogelijkheid op onvoorziene gebeurtenissen

Erkend bewijs van zorgvuldigheid en naleving

Wat is een business continuity managementsysteem volgens ISO 22301?

Een managementsysteem voor business continuity (BCM) op basis van de internationale norm ISO 22301 dient om het risico op uitval door ernstige gebeurtenissen die het voortbestaan van uw organisatie kunnen bedreigen tot een minimum te beperken. In tegenstelling tot conventioneel risicobeheer richt BCM zich op kritieke sleutelprocessen om het voortbestaan van uw organisatie te garanderen in het geval van een noodsituatie.

BCM zoals gedefinieerd door ISO 22301 (huidige herziene versie, gepubliceerd in 2019) is een holistische managementaanpak. Het omvat planning, beoordeling en opleiding, evenals voortdurende verbetering van organisatorische processen. Het doel van het managementsysteem is om BCM stevig in uw organisatiecultuur te verankeren.

De vastgestelde processen moeten permanent in uw organisatie worden beoefend en de bevindingen moeten worden geëvalueerd. Op die manier zijn de werknemers in geval van nood voorbereid en kunnen zij ondanks enorme emotionele stress doelgericht en gestructureerd handelen om de omstandigheden zo snel mogelijk weer normaal te maken.

Zoals alle moderne ISO-managementsysteemnormen is de norm gebaseerd op de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) en de High Level Structure. Dit vergemakkelijkt de integratie in een bestaand managementsysteem, bijvoorbeeld ISO 9001 (kwaliteit).

Met een Business Continuity Managementsysteem volgens ISO 22301 zorgt u ervoor dat u effectief voldoet aan alle noodzakelijke compliance-eisen en internationale normen.

Meer tonen
Minder tonen
Loading...

Voor wie is ISO 22301-certificering geschikt?

Crises en onvoorziene gebeurtenissen kunnen iedereen treffen - daarom is een effectief ISO 22301-beheersysteem essentieel voor elke organisatie. Het versterkt de veerkracht, verbetert de stabiliteit van processen, verkort de uitvaltijd en hersteltijden, vermindert de omvang van de schade en maakt holistisch risicobeheer mogelijk.

Bedrijven van alle soorten en maten kunnen hun voordeel doen met de ISO 22301-norm. Een efficiënt BCM is echter vooral relevant voor bedrijven en organisaties die tot de Kritieke Infrastructuur (CRITIS) behoren. Deze dragen de verantwoordelijkheid voor de basisvoorziening van de bevolking, die bijzonder getroffen zou worden door kritieke gebeurtenissen.

In deze context is de ISO-norm bijvoorbeeld relevant voor de volgende sectoren:

 • Energie
 • Financiën
 • Voeding
 • Vervoer
 • Telecommunicatie
Meer tonen
Minder tonen
Loading...

Waarom is ISO 22301-certificering nuttig voor mijn organisatie?

Een noodsituatie doet zich meestal plotseling en onverwacht voor. Daarom is het essentieel om een systeem voor continuïteitsmanagement klaar te hebben staan om uw organisatie veilig door de crisis te loodsen. Certificering van uw business continuity managementsysteem stelt u in staat om mogelijke risico's en verbeteringsmogelijkheden te ontdekken en zo duurzaam succes te garanderen.

Door in een vroeg stadium een bedrijfsimpactanalyse uit te voeren en preventieve plannen te ontwikkelen, zult u ervoor kunnen zorgen dat relevante bedreigingen de getroffen operationele functies niet tot stilstand brengen. De norm legt eisen vast die een dergelijk gedocumenteerd continuïteitsmanagement ondersteunen op het gebied van planning, implementatie, zelfcontrole en voortdurende verbetering. U bent klaar voor certificering wanneer alle standaardvereisten stevig verankerd zijn in de organisatiecultuur.

Als onderdeel van de ISO 22301:2019-certificering beoordelen we ter plekke of uw business continuity managementsysteem aan alle normeisen voldoet. Daarbij richten we ons precies op die aspecten die van vitaal belang zijn voor het voortbestaan van uw organisatie. Onze auditors identificeren concrete mogelijkheden voor verbetering en geven u directe aanbevelingen voor actie - bijvoorbeeld voor het minimaliseren van risico's en schade, het verbeteren van preventieve maatregelen en het optimaliseren van noodplannen.

Als teken van uw succes ontvangt u een certificaat - en daarmee de geruststellende zekerheid dat u de scenario's uit uw business continuity-plannen onder de knie heeft.

Meer tonen
Minder tonen
Business28.png
Loading...

Hoe werkt ISO 22301-certificering?

Eerst bespreekt u met ons uw bedrijf, uw persoonlijke doelstellingen en de doelstellingen van een ISO 22301-certificering. Op basis van deze besprekingen ontvangt u een individuele offerte die is afgestemd op de behoeften van uw bedrijf of organisatie.

Deze stappen bereiden de eigenlijke audit voor. Projectplanning kan nuttig zijn voor grotere projecten, bijvoorbeeld voor het plannen van tijdschema's en de uitvoering van audits op extra locaties of afdelingen. De pre-audit geeft u de mogelijkheid om vooraf sterke punten en verbeterpunten in uw systeem te identificeren.

De certificatieaudit begint met een analyse van uw systeem. Dit stelt uw DQS-auditor in staat om te bepalen of uw managementsysteem klaar is voor certificatie. In de volgende stap zullen zij de doeltreffendheid van de managementprocessen ter plaatse beoordelen. De resultaten worden gepresenteerd in een afsluitende vergadering. Indien nodig worden actieplannen overeengekomen.

De auditresultaten worden geëvalueerd door de onafhankelijke certificeringscommissie van DQS. Als aan alle eisen van de ISO 22301-norm is voldaan, ontvangt u een internationaal erkend DQS-certificaat met een geldigheidsduur van drie jaar.

Om het ISO 22301-certificaat te behouden, worden de belangrijkste onderdelen van uw systeem jaarlijks ter plaatse geaudit. Dit garandeert de voortdurende verbetering en blijvende effectiviteit van uw systeem.

Het ISO 22301-certificaat vervalt uiterlijk na drie jaar. Tijdig voor de vervaldatum wordt een hercertificering uitgevoerd om ervoor te zorgen dat voortdurend aan de eisen wordt voldaan. Als aan de eisen wordt voldaan, wordt een nieuw certificaat afgegeven.

Banking13.png
Loading...

Wat kost een ISO 22301-certificering?

Wat is beveiliging en bescherming uw organisatie waard in een crisis? In vergelijking met de potentiële schade is het opzetten en certificeren van een efficiënt BCM volgens ISO 22301 een noodzakelijke investering in uw bedrijf. De reikwijdte van de audit hangt af van de grootte van uw organisatie en het aantal locaties en leveranciers. Soms kunnen uw bedrijfssector of producten ook speciale eisen met zich meebrengen.

Hoe hoog de kosten voor een ISO 22301-certificering daadwerkelijk uitvallen, hangt ook van andere factoren af. Zo speelt het bijvoorbeeld een belangrijke rol of u al een gecertificeerd managementsysteem heeft, zoals ISO 9001 (kwaliteit). Daarnaast is de complexiteit van uw processen van invloed op de duur en kosten van de audit. Om deze redenen zijn de kosten voor certificering volgens ISO 22301 niet over de hele linie te kwantificeren.

Praat met ons: we doen u graag een individuele aanbieding voor uw bedrijf, organisatie of instantie.

Meer tonen
Minder tonen
Business2.png
Loading...

Wat u van ons kunt verwachten

 • Waarde toevoegende inzichten in de veerkracht van uw organisatie
 • Meer dan 35 jaar ervaring in managementsysteem- en procescertificering
 • Auditors met ervaring in uw industrie combineren vakkennis met emotionele intelligentie
 • Certificaten met internationale erkenning
 • Betekenisvolle auditrapporten inclusief aanbevelingen voor actie
 • Persoonlijke, vlotte ondersteuning door onze specialisten - regionaal, nationaal en internationaal
 • Individuele aanbiedingen met flexibele contractvoorwaarden zonder verborgen kosten

Meer tonen
Minder tonen
Loading...

Vraag een offerte aan

Uw lokale contactpersoon

Wij geven u graag een individuele offerte voor ISO 22301-certificering.