Šta je ISO 22301 sertifikacija

Požar, prirodne katastrofe, krađa, problemi u IT-u ili zdravstvena kriza: napredne strategije i moćni planovi za vanredne situacije obezbeđuju nastavak funkcionisanja i poslovnu održivost vaše organizacije u slučaju bilo koje krize. Uz sveobuhvatno upravljanje kontinuitetom poslovanja zasnovano na zahtevima standarda ISO 22301, možete pripremiti svoju organizaciju za vanredne situacije uz proverene procedure.

Maksimalna otpornost na vanredne situacije kroz optimalnu pripremu

Sveobuhvatno razumevanje egzistencijalnih ključnih procesa

Sposobnost brzog reagovanja na nepredviđene događaje

Priznat dokaz dužne pažnje i usaglašenosti

Šta je sistem upravljanja kontinuitetom poslovanja prema ISO 22301?

Sistem upravljanja kontinuitetom poslovanja (BCM = Business Continuity Management System) zasnovan na međunarodnom standardu ISO 22301 služi da minimizira rizik od neuspeha usled nepredviđenih događaja koji mogu ugroziti samo postojanje vaše organizacije. Za razliku od konvencionalnog upravljanja rizikom, BCM se fokusira na kritične ključne procese kako bi osigurao kontinuirano poslovanje vaše organizacije u slučaju nastale vanredne situacije.

BCM, kako je definisano u ISO 22301 (trenutna revidirana verzija, objavljena 2019.), je holistički pristup menadžmentu. To uključuje planiranje, pregled i obuku, kao i kontinuirano unapređenje organizacionih procesa. Cilj sistema upravljanja je da čvrsto ugradi BCM u vašu organizacionu kulturu.

Ustanovljeni procesi se moraju praktikovati u vašoj organizaciji na stalnoj osnovi, a nalazi se moraju evaluirati. Na taj način, zaposleni su spremni u slučaju vanrednog stanja i mogu da deluju na svrsishodan i strukturiran način uprkos potencijalno ogromnom psihičkom pritisku i emocionalnom stresu, kako bi što pre vratili uslove rada u normalu.

Kao i svi savremeni standardi ISO sistema menadžmenta, standard je zasnovan na PDCA ciklusu (Plan-Do-Check-Act) i Strukturi visokog nivoa (High Level Structure). Ovo olakšava integraciju u postojeći sistem upravljanja, na primer ISO 9001 (kvalitet).

Sa upravljanjem kontinuitetom poslovanja u skladu sa ISO 22301, obezbeđujete efikasno ispunjavanje kako svih obaveznih zakonskih zahteva usaglašenosti tako i zahteva međunarodnih standarda.

Prikaži više
Prikaži manje
Loading...

Za koga je prikladan ISO 22301 sertifikat?

Krize i nepredviđeni događaji mogu uticati na svakoga - zato je efektivan sistem upravljanja ISO 22301 od suštinskog značaja za svaku organizaciju. To jača njihovu otpornost, poboljšava stabilnost procesa, skraćuje vreme zastoja i oporavka, smanjuje obim štete i omogućava sveobuhvatno upravljanje rizikom.

Kompanije svih vrsta i veličina mogu imati koristi od sertifikacije ISO 22301. Međutim, efikasan BCM je posebno relevantan za kompanije i organizacije koje pripadaju kritičnoj infrastrukturi (CRITIS = Critical Infrastructure). Oni snose odgovornost za snabdevanje stanovništva osnovnim resursima, koje bi bilo posebno pogođeno kritičnim događajima.

U tom kontekstu, ISO standard je relevantan za sledeće industrije, na primer:

- Energetika

- Finansije

- Hrana

- Transport

- Telekomunikacije

Prikaži više
Prikaži manje
Loading...

Zašto je sertifikacija ISO 22301 korisna za moju organizaciju?

Vanredna situacija se obično javlja iznenada i neočekivano. Zbog toga je od suštinskog značaja da imate spreman sistem upravljanja kontinuitetom da vaša organizacija bezbedno prebrodi krizu. Sertifikacija upravljanja kontinuitetom poslovanja omogućava vam da otkrijete moguće rizike i potencijal za poboljšanje, čime se obezbeđuje održiv uspeh.

Sprovođenjem analize uticaja na poslovanje i ranim razvojem preventivnih planova, moći ćete da osigurate da relevantne pretnje ne dovedu do zastoja pogođenih operativnih funkcija. Standard uspostavlja zahteve koji podržavaju takvo dokumentovano upravljanje kontinuitetom u smislu planiranja, implementacije, praćenja, merenja i stalnog poboljšanja. Spremni ste za sertifikaciju kada su svi zahtevi standarda čvrsto ugrađeni u organizacionu kulturu.

Kao deo ISO 22301:2019 sertifikacije, na licu mesta procenjujemo da li vaš sistem upravljanja kontinuitetom poslovanja ispunjava sve zahteve standarda. Time se fokusiramo upravo na one aspekte koji su od vitalnog značaja za opstanak vaše organizacije. DQS auditori identifikuju konkretan potencijal za poboljšanje i daju vam direktne preporuke za akciju – na primer, za minimiziranje rizika i štete, poboljšanje preventivnih mera i optimizaciju planova za vanredne situacije.

Kao prestižni pokazatelj ovog uspeha dobićete DQS sertifikat, a sa njim i sigurnost da ste savladali scenarije iz vaših sopstvenih planova za kontinuitet poslovanja.

Prikaži više
Prikaži manje
Business28.png
Loading...

Kako funkcioniše sertifikacija ISO 22301?

Na prvom radnom sastanku ćemo razgovarati o vašoj kompaniji, njenim ciljevima i ciljevima ISO 22301 sertifikacije. Na osnovu ovih razgovora, kreiraćemo individualnu ponudu prilagođenu potrebama vaše kompanije ili organizacije.

Ovi koraci vas pripremaju za audit. Planiranje projekta može biti korisno za veće projekte, na primer, za planiranje rasporeda i sprovođenje audita na lokacijama ili odeljenjima. Predocenjivanje vam daje priliku da unapred identifikujete prednosti i slabosti, kao i oblasti za poboljšanje vašeg sistema.

Sertifikaciona provera počinje Fazom 1 - analizom sistema upravljanja i proverom spremnosti. Ovo omogućava vašem DQS auditoru da utvrdi da li je vaš sistem upravljanja spreman za sertifikaciju.

U sledećem koraku, Fazi 2 sertifikacione provere, ocenjivački tim će proceniti efikasnost procesa upravljanja na licu mesta. Rezultati provere se predstavljaju na završnom sastanku. Po potrebi se dogovaraju akcioni planovi, definišu rokovi za zatvaranje nađenih neusaglašenosti i predstavljaju pozitivni aspekti sistema upravljanja.

Rezultate audita ocenjuje nezavisni sertifikacioni odbor DQS-a. Ukoliko su ispunjeni svi zahtevi standarda ISO 22301, dobićete međunarodno priznati DQS sertifikat sa periodom važenja od tri godine, uz redovno izvođenje godišnjih nadzornih provera.

Za održavanje aktivnog sertifikata ISO 22301, ključne komponente sertifikovanog sistema se auditiraju svake godine na licu mesta, čime se osigurava stalna efikasnost vašeg sistema i njegovo kontinuirano poboljšanje.

Sertifikat ISO 22301 ističe nakon tri godine. Resertifikacija se sprovodi blagovremeno pre isteka da bi se obezbedila stalna usaglašenost sa zahtevima referentnog standarda. Nakon verifikacije usaglašenosti, biće izdat novi sertifikat za naredni trogodišnji sertifikacioni ciklus.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta sertifikacija ISO 22301?

Koliko vrede bezbednost i zaštita u vašoj organizaciji? U poređenju sa vrednošću potencijalne štete, postavljanje i sertifikacija efikasnog BCM-a prema zahtevima ISO 22301 je neophodna investicija za vaše poslovanje. Obim audita zavisi od veličine vaše organizacije, broja lokacija i dobavljača. Ponekad kompleksnost poslovnog sektora ili proizvodnje takođe mogu da dovedu do posebnih zahteva i tako utiču na formiranje cene.

Koliko će zapravo biti visoki troškovi za sertifikaciju ISO 22301 zavisi i od drugih faktora. Na primer, važnu ulogu igra da li već imate sertifikovan sistem upravljanja, kao što je ISO 9001 (kvalitet). Pored toga, složenost vaših procesa utiče na trajanje audita i troškove.

Iz ovih razloga, troškovi za sertifikaciju prema ISO 22301 ne mogu se kvantifikovati bez razmatranja sistema upravljanja i kompanije.

Razgovarajmo: Tim DQS Srbija će rado kreirati individualnu ponudu za vašu kompaniju, organizaciju ili agenciju.

Prikaži više
Prikaži manje
Business2.png
Loading...

Šta možete očekivati od nas

  • Auditi i profesionalni uvid u otpornost Vaše organizacije koji vam donose dodatnu vrednost i benefite
  • Više od 35 godina iskustva u sertifikaciji sistema upravljanja i procesa
  • Auditori sa iskustvom u industriji kombinuju stručno znanje sa visokim auditorskim sposobnostima
  • Međunarodno priznati sertifikati
  • Smisleni izveštaji sa provere koji uključuju i preporuke za dalje korake
  • Puna podrška od naših specijalista - na regionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou
  • Individualne ponude sa fleksibilnim uslovima ugovora bez skrivenih troškova

 

Prikaži više
Prikaži manje
Contact-Europe-man-shutterstock_1699506301.jpg
Loading...

Zatražite ponudu

Vaš lokalni kontakt- DQS Srbija

Biće nam zadovoljstvo da vam pružimo personalizovanu ponudu za ISO 22301 sertifikaciju. Na raspolaganju smo Vam!