Chất lượng trong ngành công nghiệp ô tô

Bạn đang tìm cách tiếp cận thị trường vào ngành công nghiệp ô tô hoặc bạn muốn đảm bảo vị thế là nhà cung cấp hàng đầu? Các nhà sản xuất ô tô mong đợi bạn cung cấp bằng chứng có ý nghĩa về năng lực chất lượng của bạn: chứng chỉ phù hợp với IATF 16949: 2016. Với hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp với IATF 16949, công ty của bạn làm cho chất lượng dịch vụ trở nên minh bạch và thể hiện chất lượng quy trình trong toàn bộ chuỗi giá trị.

Bằng chứng quốc tế về chất lượng trong ngành công nghiệp ô tô

Tối ưu hóa quy trình liên tục và giảm thiểu tổn thất

Mức độ tin cậy và lòng trung thành cao giữa các khách hàng của bạn

Tăng khả năng cạnh tranh và nâng cao hình ảnh

Mô tả tiêu chuẩn
Loading...

Quản lý chất lượng theo IATF 16949 là gì?

Ngành công nghiệp ô tô toàn cầu thể hiện cho quy trình chất lượng tuyệt vời, quy trình cải tiến liên tục, tiêu chuẩn cao nhất và sức mạnh sáng tạo. IATF 16949 là tiêu chuẩn cho hệ thống quản lý chất lượng của các nhà cung cấp trong ngành công nghiệp ô tô.

Tiêu chuẩn được phát triển bởi một nhóm làm việc chung, International Automotive Task Force IATF, với mục đích nâng cao năng lực chất lượng và toàn bộ quy trình chứng nhận trong chuỗi cung ứng - đảm bảo chất lượng hệ thống và quy trình ở mức độ cao nhất.

Kể từ khi được công bố vào tháng 10 năm 2016, IATF 16949 đã là sự kế thừa của ISO / TS 16949 và do đó là tấm vé gia nhập ngành công nghiệp quốc tế này. IATF 16949 được cấu trúc theo cấu trúc cơ bản chung cho các tiêu chuẩn hệ thống quản lý của ISO (Cấu trúc bậc cao) và bổ sung cho tiêu chuẩn được công nhận toàn cầu ISO 9001: 2015 với các yêu cầu mở rộng của ngành.

IATF 16949 là quản lý chất lượng trong ngành ô tô. Kết quả của việc sửa đổi, tiêu chuẩn đã trải qua một số thay đổi dành riêng cho ô tô ngoài việc thích ứng với ISO 9001, ví dụ như trong việc xử lý các bộ phận liên quan đến an toàn, đối với các sản phẩm có phần mềm tích hợp và khả năng truy xuất nguồn gốc.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Mehrwert
Loading...

Lợi ích của chứng nhận IATF 16949 là gì?

Hầu hết các thành viên OEM * của IATF đều yêu cầu bằng chứng bắt buộc về hệ thống quản lý chất lượng. Cho dù đó là một công ty nhỏ, một doanh nghiệp vừa hay một tập đoàn, chứng chỉ IATF 16949 chính là tấm vé để họ bước vào ngành công nghiệp ô tô.

* Nhà sản xuất thiết bị gốc OEM

Các công ty được chứng nhận IATF 16949 nâng cao độ tin cậy và khả năng xử lý trong suốt chuỗi cung ứng của họ, giảm thiểu các khuyết điểm và rủi ro, đồng thời giúp giảm lãng phí trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Do đó, tiêu chuẩn IATF 16949 có liên quan đến các yêu cầu cụ thể của khách hàng đối với bất kỳ ai làm việc cho ngành công nghiệp ô tô trong các lĩnh vực sản xuất hoặc lắp ráp hoặc được liệt kê là nhà cung cấp tiềm năng bên ngoài.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Mehrwert
Loading...

Tại sao chứng chỉ IATF 16949 lại hữu ích cho công ty của bạn?

Chứng nhận độc lập và chuyên gia về hệ thống quản lý cung cấp cho lãnh đạo cao nhất sự đảm bảo rằng hệ thống tuân thủ các yêu cầu của IATF 16949. Với cái nhìn tổng thể về con người, quy trình và kết quả, đánh giá viên của chúng tôi xác định tiềm năng cải tiến và cung cấp hướng dẫn cho việc ra quyết định các quy trình.

Thông qua việc tối ưu hóa quy trình liên tục và cải tiến liên tục tổ chức của mình, bạn cải thiện mức kết quả hoạt động, giảm thiểu tổn thất và mang lại quy trình chất lượng cao nhất cho công ty của bạn.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Business28.png
Loading...

Chứng nhận IATF 16949 hoạt động như thế nào?

Trong bước đầu tiên của quy trình, chúng tôi thảo luận về công ty hoặc tổ chức của bạn, hệ thống quản lý chất lượng hiện tại của bạn và các mục tiêu của chứng nhận IATF 16949. Trên cơ sở này, bạn sẽ nhận được một báo giá riêng phù hợp với nhu cầu của bạn.

Các bước này phục vụ cho việc chuẩn bị đánh giá chứng nhận thực tế. Lập kế hoạch dự án có thể hữu ích cho các dự án lớn hơn để lập kế hoạch lịch trình và đánh giá cho các địa điểm hoặc phòng ban. Ngoài ra, đánh giá trước cung cấp cơ hội để xác định trước các điểm mạnh của hệ thống và các lĩnh vực cần cải tiến.

Đánh giá bắt đầu bằng phân tích hệ thống (đánh giá giai đoạn 1) và đánh giá tài liệu, mục tiêu, kết quả xem xét của ban lãnh đạo và đánh giá nội bộ. Đánh giá chứng nhận thực tế (đánh giá Giai đoạn 2) phải thực hiện theo Giai đoạn 1 sau tối đa 90 ngày. Trong cuộc đánh giá, các chuyên gia đánh giá có một cái nhìn tổng thể về con người, quy trình và kết quả, đồng thời cũng cho bạn thấy các cơ hội và tiềm năng.

Sau khi đánh giá, kết quả được đánh giá được bổ sung trong vòng 15 ngày . Nếu tất cả các yêu cầu được đáp ứng, bạn sẽ nhận được chứng chỉ IATF 16949. Nếu sự không phù hợp đã được xác định, khoảng thời gian 90 ngày bắt đầu cho việc quản lý những sự không phù hợp này, được gọi là "quy trình chứng nhận". Các hành động khắc phục cần thiết phải được nộp trong vòng tối đa là 60 ngày.

Hàng năm, các thành phần chính của hệ thống được đánh giá lại tại chỗ để cải thiện thêm.

Chứng chỉ có giá trị tối đa là ba năm. Trước khi chứng chỉ hết hạn, việc chứng nhận lại được thực hiện để đảm bảo tiếp tục tuân thủ các yêu cầu. Chúng tôi khuyên bạn nên tái chứng nhận ba tháng (90 ngày) trước khi chứng chỉ hết hạn.

Banking13.png
Loading...

Chi phí của chứng nhận IATF 16949 là bao nhiêu?

Chi phí của chứng nhận IATF 16949 phụ thuộc vào một số yếu tố. Ví dụ, hệ thống quản lý được chứng nhận đã được áp dụng hay chưa đóng một vai trò quan trọng. Quy mô công ty và mức độ phức tạp của hệ thống quản lý chất lượng cũng ảnh hưởng đến thời gian đánh giá và chi phí chứng nhận.

Vì những lý do này, chi phí chứng nhận cho IATF 16949 không thể được đưa ra một lần. Chúng tôi sẽ vui lòng cung cấp cho bạn một báo giá cụ thể, phù hợp với công ty hoặc tổ chức của bạn.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Business2.png
Loading...

Những gì bạn có thể mong đợi từ chúng tôi

  • Chứng nhận cho tất cả các quy định liên quan trong ngành công nghiệp ô tô
  • Đánh giá viên từ ngành công nghiệp ô tô trên toàn cầu
  • Hơn 35 năm kinh nghiệm trong việc chứng nhận các hệ thống và quy trình quản lý
  • Chứng chỉ với sự chấp nhận quốc tế
  • Giá trị gia tăng thông tin chi tiết về công ty của bạn từ các chuyên gia của chúng tôi
  • Hỗ trợ nhiệt tình từ các chuyên gia của chúng tôi - trong khu vực, quốc gia và quốc tế
  • Báo giá cụ thể  với thời gian hợp đồng linh hoạt mà không có chi phí ẩn

 

Xem thêm
Hiện ít hơn
Loading...

Yêu cầu báo giá

Vui lòng liên hệ với văn phòng DQS địa phương

Chúng tôi rất vui lòng cung cấp cho bạn một báo giá cụ thể cho chứng nhận IATF 16949 của bạn.