Laatu autoteollisuudessa

Etsitkö pääsyä autoteollisuuden markkinoille tai haluatko varmistaa asemasi huipputoimittajana? Autonvalmistajat odottavat, että toimitat mielekkään todisteen laatukyvystäsi: IATF 16949:2016 -standardin mukaisen sertifikaatin. IATF 16949 -sertifioidulla laadunhallintajärjestelmällä yrityksesi tekee palvelujen laadusta läpinäkyvää ja osoittaa prosessien laadun koko arvoketjussa.

Kansainvälisesti tunnustettu todiste laadusta autoteollisuudessa

Jatkuva prosessin optimointi ja hävikin minimointi

Korkea luottamus ja uskollisuus asiakkaidesi keskuudessa

Lisääntynyt kilpailukyky ja imagon parantaminen

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Mitä on IATF 16949:n mukainen laadunhallinta?

Maailmanlaajuinen autoteollisuus edustaa erinomaista prosessien laatua, jatkuvia parannusprosesseja, korkeimpia standardeja ja innovatiivisuutta. IATF 16949 on autoteollisuuden toimittajien laadunhallintajärjestelmien standardi.

Standardin on kehittänyt yhteinen työryhmä, International Automotive Task Force IATF, jonka tavoitteena on parantaa laatukykyä ja koko sertifiointiprosessia toimitusketjussa - järjestelmän ja prosessien laadun varmistaminen korkeimmalla tasolla.

Lokakuussa 2016 tapahtuneesta julkaisusta lähtien IATF 16949 on ollut ISO/TS 16949:n seuraaja ja siten pääsylippu tälle kansainvälisesti toimivalle toimialalle. IATF 16949 on jäsennelty ISOn johtamisjärjestelmästandardien yhteisen perusrakenteen (High Level Structure) mukaisesti ja täydentää maailmanlaajuisesti tunnustettua ISO 9001:2015 -standardia alan laajennetuilla vaatimuksilla.

IATF 16949 edustaa autoteollisuuden laadunhallintaa. Uudistuksen seurauksena standardiin on tehty ISO 9001:een mukauttamisen lisäksi useita autoteollisuuskohtaisia muutoksia, esimerkiksi turvallisuuden kannalta merkittävien osien käsittelyssä, integroituja ohjelmistoja sisältävien tuotteiden osalta ja jäljitettävyyden osalta.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Loading...

Mitä hyötyä IATF 16949 -sertifioinnista on?

Useimmat IATF:n OEM*-jäsenet vaativat pakollista näyttöä laadunhallintajärjestelmästä. Olipa kyseessä sitten pieni yritys, keskisuuri yritys tai konserni, IATF 16949 -sertifikaatti on niille pääsylippu autoteollisuuteen.

* OEM Alkuperäinen laitevalmistaja

IATF 16949 -sertifioidut yritykset parantavat luotettavuutta ja prosessikykyä koko toimitusketjussaan, minimoivat virheet ja riskit ja auttavat vähentämään hukkaa koko toimitusketjussa.

IATF 16949 -standardi on näin ollen merkityksellinen asiakaskohtaisten vaatimusten kannalta kaikille, jotka työskentelevät autoteollisuudessa tuotannon tai kokoonpanon parissa tai jotka on listattu potentiaalisiksi ulkoisiksi toimittajiksi.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Loading...

Miksi IATF 16949 -sertifikaatti on hyödyllinen yrityksellesi?

Johtamisjärjestelmän riippumaton ja asiantunteva sertifiointi antaa ylimmälle johdolle varmuuden siitä, että järjestelmä on IATF 16949:n vaatimusten mukainen. Kokonaisvaltaisen näkemyksensä avulla, joka koskee ihmisiä, prosesseja ja tuloksia, auditoijamme tunnistavat parannuspotentiaalia ja antavat ohjeita päätöksentekoprosesseja varten.

Jatkuvalla prosessien optimoinnilla ja organisaatiosi jatkuvalla parantamisella parannat suoritustasoa, minimoit tappiot ja tuotat yrityksellesi prosessien korkeinta laatua.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Business28.png
Loading...

Miten IATF 16949 -sertifiointi toimii?

Prosessin ensimmäisessä vaiheessa keskustelemme yrityksestäsi tai organisaatiostasi, nykyisestä laadunhallintajärjestelmästäsi ja IATF 16949 -sertifioinnin tavoitteista. Tältä pohjalta saat yksilöllisen, tarpeisiisi räätälöidyn tarjouksen.

Nämä vaiheet palvelevat varsinaisen sertifiointiauditoinnin valmistelua. Projektisuunnittelusta voi olla hyötyä suuremmissa hankkeissa, kun suunnitellaan toimipaikkojen tai osastojen auditointien aikatauluja ja toteutusta. Lisäksi ennakkoauditointi tarjoaa mahdollisuuden tunnistaa järjestelmän vahvuudet ja parannusalueet etukäteen.

Arviointi alkaa järjestelmäanalyysillä (auditointivaihe 1) ja dokumentaation, tavoitteiden, johdon katselmuksen ja sisäisten auditointien tulosten arvioinnilla. Varsinaisen sertifiointiauditoinnin (vaiheen 2 auditointi) on seurattava vaihetta 1 enintään 90 päivän kuluttua. Auditoinnissa auditoijat tarkastelevat kokonaisvaltaisesti ihmisiä, prosesseja ja tuloksia sekä osoittavat myös mahdollisuuksia ja potentiaalia.

Auditoinnin jälkeen tulokset arvioidaan vielä 15 päivän kuluessa. Jos kaikki vaatimukset täyttyvät, saat IATF 16949 -sertifikaatin. Jos on havaittu vaatimustenvastaisuuksia, alkaa 90 päivän jakso näiden vaatimustenvastaisuuksien hallintaa varten, niin sanottu "sertifioinnin purkamisprosessi". Tarvittavat korjaavat toimenpiteet on esitettävä enintään 60 päivän kuluessa.

Vuosittain järjestelmän keskeiset osat auditoidaan uudelleen paikan päällä, jotta järjestelmää voidaan parantaa edelleen.

Sertifikaatti on voimassa enintään kolme vuotta. Ennen sertifikaatin voimassaolon päättymistä suoritetaan uudelleensertifiointi, jolla varmistetaan, että vaatimuksia noudatetaan jatkuvasti. Suosittelemme uudelleensertifiointia kolme kuukautta (90 päivää) ennen sertifikaatin voimassaolon päättymistä.

Banking13.png
Loading...

Mitä IATF 16949 -sertifiointi maksaa?

IATF 16949 -sertifioinnin kustannukset riippuvat useista tekijöistä. Esimerkiksi sillä on tärkeä merkitys, onko sertifioitu johtamisjärjestelmä jo käytössä. Myös yrityksesi koko ja laadunhallintajärjestelmäsi monimutkaisuus vaikuttavat auditoinnin kestoon ja sertifioinnin kustannuksiin.

Näistä syistä IATF 16949:n sertifiointikustannuksia ei voida antaa kertasummana. Annamme mielellämme yrityksellesi tai organisaatiollesi räätälöidyn yksilöllisen tarjouksen.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Business2.png
Loading...

Mitä voit odottaa meiltä

  • Akkreditoinnit kaikkiin autoteollisuuden asiaankuuluviin säännöksiin
  • Auditoijat autoteollisuudesta eri puolilta maailmaa
  • Yli 35 vuoden kokemus johtamisjärjestelmien ja prosessien sertifioinnista
  • Kansainvälisesti hyväksytyt sertifikaatit
  • Asiantuntijoidemme arvoa lisäävät näkemykset yrityksestäsi
  • Asiantuntijoidemme henkilökohtainen, sujuva tuki - alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti
  • Yksilölliset tarjoukset joustavilla sopimuskausilla ilman piilokustannuksia

Näytä lisää
Näytä vähemmän

Pyydä tarjous

Markku Siivonen, Markkinointijohtaja, markku.siivonen@dqs.fi, puhelin 0400 455 292

Annamme mielellämme yksilöllisen tarjouksen IATF 16949 -sertifioinnista.