Jakość w przemyśle motoryzacyjnym

Szukają Państwo dostępu do rynku w przemyśle motoryzacyjnym lub chcą Państwo zapewnić sobie status najlepszego dostawcy? Producenci z branży motoryzacyjnej oczekują, że przedstawisz wymowny dowód swojej zdolności jakościowej: certyfikat zgodny z IATF 16949:2016. Posiadając system zarządzania jakością certyfikowany zgodnie z IATF 16949, Twoja firma czyni jakość usług przejrzystą i demonstruje jakość procesów w całym łańcuchu wartości.

Uznany na całym świecie dowód jakości w przemyśle motoryzacyjnym

Ciągła optymalizacja procesów i minimalizacja strat

Wysoki poziom zaufania i lojalności wśród klientów

Zwiększona konkurencyjność i poprawa wizerunku

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Czym jest zarządzanie jakością zgodnie z IATF 16949?

Światowy przemysł motoryzacyjny oznacza doskonałą jakość procesów, ciągłe doskonalenie procesów, najwyższe standardy i siłę innowacji. IATF 16949 jest standardem dla systemów zarządzania jakością dostawców w przemyśle motoryzacyjnym.

Standard został opracowany przez wspólną grupę roboczą, International Automotive Task Force IATF, w celu poprawy zdolności jakościowych i całego procesu certyfikacji w łańcuchu dostaw - zapewniając jakość systemu i procesu w najwyższym stopniu.

Od momentu opublikowania w październiku 2016 roku, IATF 16949 jest następcą ISO/TS 16949 i tym samym biletem wstępu dla tej działającej na skalę międzynarodową branży. IATF 16949 jest zbudowany zgodnie ze wspólną strukturą podstawową dla norm systemów zarządzania ISO (High Level Structure) i uzupełnia uznaną na całym świecie normę ISO 9001:2015 o rozszerzone wymagania branży.

IATF 16949 oznacza zarządzanie jakością w przemyśle motoryzacyjnym. W wyniku rewizji, oprócz dostosowania do ISO 9001, norma przeszła szereg zmian specyficznych dla branży motoryzacyjnej, na przykład w zakresie postępowania z częściami istotnymi dla bezpieczeństwa, dla produktów ze zintegrowanym oprogramowaniem oraz w zakresie identyfikowalności.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Ecology11.png
Loading...

Jakie są korzyści z certyfikacji IATF 16949?

Większość członków OEM* IATF wymaga obowiązkowego udokumentowania systemu zarządzania jakością. Niezależnie od tego, czy jest to mała firma, średniej wielkości przedsiębiorstwo, czy grupa korporacyjna, certyfikat IATF 16949 jest dla nich przepustką do wejścia w branżę motoryzacyjną.

* OEM Original Equipment Manufacturer

Firmy posiadające certyfikat IATF 16949 poprawiają niezawodność i wydajność procesów w całym łańcuchu dostaw, minimalizują defekty i ryzyko oraz pomagają zredukować ilość odpadów w całym łańcuchu dostaw.

Norma IATF 16949 jest zatem istotna pod względem specyficznych wymagań klienta dla każdego, kto pracuje dla przemysłu motoryzacyjnego w obszarach produkcji lub montażu, lub jest wymieniony jako potencjalny dostawca zewnętrzny.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Business23.png
Loading...

Dlaczego certyfikat IATF 16949 jest przydatny dla Twojej firmy?

Niezależna i ekspercka certyfikacja systemu zarządzania daje najwyższemu kierownictwu pewność, że system jest zgodny z wymaganiami IATF 16949. Dzięki holistycznemu spojrzeniu na ludzi, procesy i wyniki, nasi audytorzy identyfikują potencjał do doskonalenia i dostarczają wskazówek dla procesów decyzyjnych.

Poprzez bieżącą optymalizację procesów i ciągłe doskonalenie organizacji, podnosisz poziom wydajności, minimalizujesz straty i dostarczasz najwyższą jakość procesów dla swojej firmy.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Business28.png
Loading...

Jak przebiega proces certyfikacji IATF 16949?

W pierwszym kroku procesu, omawiamy Państwa firmę lub organizację, aktualny system zarządzania jakością oraz cele certyfikacji IATF 16949. Na tej podstawie otrzymają Państwo indywidualną wycenę dostosowaną do Państwa potrzeb.

Te kroki służą przygotowaniu rzeczywistego auditu certyfikacyjnego. Planowanie projektu może być przydatne przy większych projektach do planowania harmonogramów i realizacji auditów dla lokalizacji lub działów. Ponadto audyt wstępny daje możliwość wcześniejszej identyfikacji mocnych stron systemu i obszarów wymagających poprawy.

Ocena rozpoczyna się od analizy systemu (etap 1 audytu) oraz oceny dokumentacji, celów, wyników przeglądu zarządzania i audytów wewnętrznych. Właściwy audyt certyfikacyjny (audyt etapu 2) musi nastąpić po etapie 1 po upływie maksymalnie 90 dni. Podczas audytu audytorzy patrzą całościowo na ludzi, procesy i wyniki, a także pokazują możliwości i potencjał.

Po zakończeniu audytu, w ciągu dodatkowych 15 dni, następuje ocena wyników. Jeśli wszystkie wymagania są spełnione, otrzymują Państwo certyfikat IATF 16949. W przypadku zidentyfikowania niezgodności, rozpoczyna się okres 90 dni na ich usunięcie, tzw. proces decertyfikacji. Niezbędne działania korygujące muszą być przedstawione w ciągu maksymalnie 60 dni.

Co roku kluczowe elementy systemu są ponownie audytowane na miejscu w celu ich dalszego doskonalenia.

Certyfikat jest ważny maksymalnie przez trzy lata. Przed wygaśnięciem certyfikatu przeprowadzana jest recertyfikacja w celu zapewnienia ciągłej zgodności z wymaganiami. Zalecamy recertyfikację na trzy miesiące (90 dni) przed wygaśnięciem certyfikatu. 

Banking13.png
Loading...

Jaki jest koszt certyfikacji IATF 16949?

Koszt certyfikacji IATF 16949 zależy od wielu czynników. Na przykład, ważną rolę odgrywa to, czy certyfikowany system zarządzania już istnieje. Wielkość firmy i złożoność systemu zarządzania jakością mają również wpływ na czas trwania auditu i koszt certyfikacji.

Z tych powodów, koszty certyfikacji dla IATF 16949 nie mogą być podane jako kwota ryczałtowa. Z przyjemnością przedstawimy Państwu indywidualną wycenę, dostosowaną do Państwa firmy lub organizacji.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Business2.png
Loading...

Czego mogą Państwo od nas oczekiwać

  • Akredytacje dla wszystkich istotnych regulacji w przemyśle motoryzacyjnym
  • Audytorzy z branży motoryzacyjnej na całym świecie
  • Ponad 35 lat doświadczenia w certyfikacji systemów zarządzania i procesów
  • Certyfikaty z międzynarodową akceptacją
  • Wartościowy wgląd naszych ekspertów w Państwa firmę
  • Osobiste, bezproblemowe wsparcie naszych specjalistów - na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym
  • Indywidualne oferty z elastycznymi okresami umów bez ukrytych kosztów

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Contact-Europe-man-shutterstock_1699506301.jpg
Loading...

Zapytaj o ofertę

Biuro DQS Polska

Chętnie przedstawimy Państwu indywidualną ofertę na certyfikację IATF 16949.