Качество в автомобилната индустрия

Търсите достъп до пазара на автомобилната индустрия, или искате да си осигурите статут на топ доставчик? Производителите в автомобилната индустрия очакват от Вас да представите надеждно доказателство за Вашите възможности за качество: сертификат в съответствие с IATF 16949:2016. Със система за управление на качеството, сертифицирана в съответствие с IATF 16949, Вашата компания прави качеството на своята дейност прозрачно и демонстрира качеството на процесите по цялата верига на създаване на стойността.

  • Цялостната процедура за сертификация по стандарт IATF 16949 се осъществява изключително от DQS Holding GmbH.

Международно признато доказателство за качество в автомобилната индустрия

Непрекъснато оптимизиране на процесите и минимизиране на загубите

Високо ниво на доверие и лоялност сред Вашите клиенти

Повишена конкурентоспособност и подобряване на имиджа

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Какво представлява управлението на качеството съгласно IATF 16949?

Световната автомобилна индустрия се отличава с отлично качество на процесите, процеси на непрекъснато подобряване, най-високи стандарти и иновативна сила. IATF 16949 е стандартът за системите за управление на качеството на доставчиците в автомобилната индустрия.

Стандартът е разработен от съвместна работна група - Международната работна група за автомобилната индустрия IATF, с цел подобряване на възможностите за качество и цялостния сертификационен процес във веригата на доставките, и с това - осигуряване на качество на системата и процесите в най-висока степен.

IATF 16949 бе публикуван през октомври 2016 г., като замени стария ISO/TS 16949, и осигурява достъп до тази интернационална индустрия. IATF 16949 е структуриран в съответствие с общата структура за стандарти за системи за управление на ISO (High Level Structure) и допълва световно признатия стандарт ISO 9001:2015 с разширени изисквания за автомобилната индустрия.

IATF 16949 означава управление на качеството в автомобилната индустрия. В резултат на ревизията стандартът претърпя редица специфични за автомобилната индустрия промени, в допълнение към адаптирането към ISO 9001, например относно компоненти, свързани с безопасността, относно продукти с интегриран софтуер и във връзка с проследимостта.

Вижте повече
Вижте по-малко
Mehrwert
Loading...

Какви са ползите от сертификацията по IATF 16949?

Повечето OEM* членове на IATF изискват задължително доказване на система за управление на качеството. Независимо дали става въпрос за малка компания, среден бизнес или корпоративна група, сертификатът IATF 16949 е "входен билет" за достъп до автомобилната индустрия.

* OEM Производител на оригинално оборудване

Компаниите, сертифицирани по IATF 16949, подобряват надеждността и възможностите на процесите по цялата верига на доставките, свеждат до минимум дефектите и рисковете и спомагат за намаляване на загубите в цялата верига на доставките.

С оглед на специфичните изисквания на клиентите,  стандартът IATF 16949 е важен за всяка компания, която работи за автомобилната индустрия в областта на производството или сглобяването, или е посочена като потенциален външен доставчик.

Вижте повече
Вижте по-малко
Mehrwert
Loading...

Защо сертификатът IATF 16949 е полезен за Вашата компания?

Независимата експертна сертификация на системата за управление дава на висшето ръководство увереност, че системата е в съответствие с изискванията на IATF 16949. Със своя цялостен поглед върху хората, процесите и резултатите, нашите одитори идентифицират потенциала за подобряване и предлагат насоки за процесите на вземане на решения.

 

Чрез постоянно оптимизиране на процесите и непрекъснато подобряване на Вашата организация, Вие подобрявате нивото на ефективност, свеждате до минимум загубите и осигурявате най-високо качество на процесите във Вашата компания.

Вижте повече
Вижте по-малко
Business28.png
Loading...

Как протича сертификацията по IATF 16949?

В първата стъпка от процеса обсъждаме Вашата компания или организация, настоящата система за управление на качеството и целите на сертифицирането по IATF 16949. На тази основа ще получите индивидуална оферта, съобразена с Вашите потребности.

Тези стъпки служат за подготовка на същинския сертификационен одит. Планирането на проекта може да бъде полезно за по-големи проекти, за да се планират графиците и изпълнението на одитите за локации или отдели. Освен това, предварителният одит дава възможност предварително да се определят силните страни на системата и областите за подобряване.

Сертификацията започва с анализ на системата (етап 1 на одита) и оценка на документацията, целите, резултатите от прегледа от ръководството и вътрешните одити. Същинският сертификационен одит (одит етап 2) трябва да се проведе след етап 1, след максимум 90 дни. По време на одита одиторите правят цялостен преглед на персонала, процесите и резултатите, а също така Ви показват възможностите и потенциала за подобряване.

След одита резултатите се оценяват в рамките на 15 дни. Ако всички изисквания са изпълнени, ще получите сертификат IATF 16949. Ако са установени несъответствия, започва 90-дневен период за управление на тези несъответствия, така нареченият "процес на десертификация". Необходимите коригиращи действия трябва да бъдат представени в рамките на максимум 60 дни.

Ключовите компоненти на системата за управление се подлагат ежегодно на повторни одити на място с цел по-нататъшно подобряване.

Сертификатът е валиден за максимален срок от три години. Преди изтичането на неговия срок на валидност се извършва ресертификация, за да се осигури непрекъснато съответствие с изискванията. Препоръчваме ресертификацията да се извърши три месеца (90 дни) преди изтичането на валидността на сертификата.

Banking13.png
Loading...

Цена на сертификацията по IATF 16949

Цената на сертификацията по IATF 16949 зависи от редица фактори. Например, важно значение има дали вече е въведена сертифицирана система за управление. Големината на Вашата компания и сложността на Вашата система за управление на качеството също оказват влияние върху продължителността на одита и цената на сертификацията.

По тези причини разходите за сертификация по IATF 16949 не могат да бъдат дадени като единна сума. Ще се радваме да Ви предоставим индивидуална оферта, съобразена с Вашата компания или организация.

Вижте повече
Вижте по-малко
Business2.png
Loading...

Какво можете да очаквате от нас

  • Акредитация за всички релевантни стандарти в автомобилната индустрия
  • Одитори от автомобилната индустрия от цял свят
  • Над 35 години опит в сертификацията на системи за управление и процеси
  • Сертификати с международно признание
  • Добавяне на стойност за Вашата компания от нашите експерти
  • Персонално и безпроблемно съдействие от нашите специалисти - на регионално, национално и международно ниво
  • Индивидуални оферти с гъвкави срокове на договора без скрити разходи

 

Вижте повече
Вижте по-малко
Loading...

Запитване за оферта

Вашето лице за контакт: инж. Свобода Шмидт

Ще се радваме да Ви представим индивидуална оферта за сертификация по IATF 16949.