Kwaliteit in de automobielindustrie

Bent u op zoek naar markttoegang tot de automobielindustrie of wilt u uw status als topleverancier veiligstellen? Automobielfabrikanten verwachten van u een betekenisvol bewijs van uw kwaliteitscapaciteit: een certificaat conform IATF 16949:2016. Met een kwaliteitsmanagementsysteem dat gecertificeerd is volgens IATF 16949 maakt uw bedrijf de kwaliteit van diensten transparant en toont het proceskwaliteit aan in de hele waardeketen.

De volledige verwerking van deze standaard voor de auto-industrie IATF 16949:2016 wordt uitsluitend verzorgd door DQS Holding GmbH

Internationaal erkend bewijs van kwaliteit in de automobielindustrie

Voortdurende procesoptimalisatie en minimalisatie van verliezen

Hoge mate van vertrouwen en loyaliteit bij uw klanten

Verhoogd concurrentievermogen en imagoverbetering

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Wat is kwaliteitsmanagement volgens IATF 16949?

De wereldwijde auto-industrie staat voor uitstekende proceskwaliteit, continue verbeteringsprocessen, de hoogste normen en innovatiekracht. IATF 16949 is de norm voor kwaliteitsmanagementsystemen van leveranciers in de auto-industrie.

De norm is ontwikkeld door een gezamenlijke werkgroep, de International Automotive Task Force IATF, met als doel het verbeteren van het kwaliteitsvermogen en het gehele certificeringsproces binnen de toeleveringsketen - het waarborgen van systeem- en proceskwaliteit tot de hoogste graad.

Sinds de publicatie in oktober 2016 is IATF 16949 de opvolger van ISO/TS 16949 en daarmee het toegangskaartje voor deze internationaal opererende industrie. IATF 16949 is gestructureerd volgens de gemeenschappelijke basisstructuur voor managementsysteemnormen van ISO (High Level Structure) en vult de wereldwijd erkende norm ISO 9001:2015 aan met de uitgebreide eisen van de industrie.

IATF 16949 staat voor kwaliteitsmanagement in de automobielindustrie. Als gevolg van de herziening heeft de norm, naast de aanpassing aan ISO 9001, een aantal automotive-specifieke wijzigingen ondergaan, bijvoorbeeld in de omgang met veiligheidsrelevante onderdelen, voor producten met geïntegreerde software, en in traceerbaarheid.

Meer tonen
Minder tonen
Loading...

Wat zijn de voordelen van een IATF 16949-certificering?

De meeste OEM* leden van de IATF eisen een verplicht bewijs van een kwaliteitsmanagementsysteem. Of het nu gaat om een klein bedrijf, een middelgrote onderneming, of een corporate groep, een IATF 16949-certificaat is het ticket voor hen om toe te treden tot de auto-industrie.

* OEM Fabrikanten van originele uitrusting

Bedrijven die gecertificeerd zijn volgens IATF 16949 verbeteren de betrouwbaarheid en de procesmogelijkheden in hun gehele toeleveringsketen, minimaliseren defecten en risico's, en helpen verspilling in de gehele toeleveringsketen te verminderen.

De IATF 16949 norm is daarom relevant in termen van klantspecifieke eisen voor iedereen die werkt voor de auto-industrie op het gebied van productie of assemblage, of vermeld staat als een potentiële externe leverancier.

Meer tonen
Minder tonen
Loading...

Waarom is een IATF 16949-certificaat nuttig voor uw bedrijf?

Onafhankelijke en deskundige certificering van het managementsysteem biedt het topmanagement de zekerheid dat het systeem voldoet aan de eisen van IATF 16949. Met hun holistische kijk op mensen, processen en resultaten identificeren onze auditors het potentieel voor verbetering en bieden ze een leidraad voor besluitvormingsprocessen.

Door voortdurende procesoptimalisatie en continue verbetering van uw organisatie, verbetert u uw prestatieniveau, minimaliseert u verliezen en levert u de hoogste proceskwaliteit voor uw bedrijf.

Meer tonen
Minder tonen
Business28.png
Loading...

Hoe werkt de IATF 16949-certificering?

In de eerste stap van het proces bespreken we uw bedrijf of organisatie, uw huidige kwaliteitsmanagementsysteem, en de doelstellingen van de IATF 16949-certificering. Op basis hiervan ontvangt u een individuele offerte op maat van uw behoeften.

Deze stappen dienen ter voorbereiding van de eigenlijke certificeringsaudit. Project planning kan nuttig zijn voor grotere projecten om schema's en uitvoering van audits te plannen voor locaties of afdelingen. Bovendien biedt een pre-audit de mogelijkheid om de sterke punten van het systeem en de gebieden die voor verbetering vatbaar zijn, op voorhand te identificeren.

De beoordeling begint met een systeemanalyse (audit fase 1) en een evaluatie van uw documentatie, doelstellingen, de resultaten van uw management review en interne audits. De eigenlijke certificatieaudit (audit fase 2) moet na maximaal 90 dagen op fase 1 volgen. Tijdens de audit bekijken de auditors mensen, processen en resultaten op holistische wijze en laten zij u ook kansen en potentieel zien.

Na de audit worden de resultaten binnen nog eens 15 dagen geëvalueerd. Als aan alle eisen is voldaan, ontvangt u het IATF 16949-certificaat. Indien er non-conformiteiten zijn vastgesteld, begint een periode van 90 dagen voor het beheer van deze non-conformiteiten, het zogenaamde "decertificeringsproces". Noodzakelijke corrigerende maatregelen moeten worden ingediend binnen een termijn van maximaal 60 dagen.

Jaarlijks worden de belangrijkste onderdelen van het systeem ter plaatse opnieuw geauditeerd met het oog op verdere verbetering.

Het certificaat is maximaal drie jaar geldig. Voordat het certificaat verloopt, wordt een hercertificering uitgevoerd om ervoor te zorgen dat nog steeds aan de eisen wordt voldaan. Wij raden aan om drie maanden (90 dagen) voor het verstrijken van het certificaat een hercertificering uit te voeren.

Banking13.png
Loading...

Wat zijn de kosten voor een IATF 16949-certificering?

De kosten van een IATF 16949-certificering zijn afhankelijk van een aantal factoren. Zo speelt het een belangrijke rol of er al een gecertificeerd managementsysteem aanwezig is. Ook de omvang van uw bedrijf en de complexiteit van uw kwaliteitsmanagementsysteem zijn van invloed op de duur van de audit en de kosten van de certificering.

Om deze redenen kunnen de certificeringskosten voor IATF 16949 niet als een forfaitair bedrag worden gegeven. Wij bezorgen u graag een individuele offerte, op maat van uw bedrijf of organisatie.

Meer tonen
Minder tonen
Business2.png
Loading...

Wat u van ons kunt verwachten

  • Accreditaties voor alle relevante regelgeving in de automobielindustrie
  • Auditors uit de automobielindustrie over de hele wereld
  • Meer dan 35 jaar ervaring in de certificering van managementsystemen en -processen
  • Certificaten met internationale erkenning
  • Inzichten die toegevoegde waarde bieden voor uw bedrijf door onze experts
  • Persoonlijke, vlotte ondersteuning door onze specialisten - regionaal, nationaal en internationaal
  • Individuele offertes met flexibele contractperiodes zonder verborgen kosten

 

Meer tonen
Minder tonen
Loading...

Vraag een offerte aan

Uw lokale contactpersoon

Wij bezorgen u graag een individuele offerte voor uw IATF 16949-certificering.