Kvalitet inom fordonsindustrin

Söker du marknadstillträde till fordonsindustrin eller vill du säkra din status som toppleverantör? Fordonstillverkare förväntar sig att du ska tillhandahålla meningsfulla bevis på din kvalitetsförmåga: ett certifikat i enlighet med IATF 16949:2016. Med ett kvalitetsledningssystem som är certifierat i enlighet med IATF 16949 gör ditt företag tjänsternas kvalitet transparent och visar processkvalitet längs hela värdekedjan.

Internationellt erkänt bevis på kvalitet inom fordonsindustrin.

Kontinuerlig processoptimering och minimering av förluster.

Hög nivå av förtroende och lojalitet bland dina kunder.

Ökad konkurrenskraft och imageförbättring

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Vad är kvalitetsledning enligt IATF 16949?

Den globala fordonsindustrin står för utmärkt processkvalitet, processer för kontinuerlig förbättring, högsta standard och innovationskraft. IATF 16949 är standarden för kvalitetsledningssystem för leverantörer inom fordonsindustrin.

Standarden utvecklades av en gemensam arbetsgrupp, International Automotive Task Force IATF, i syfte att förbättra kvalitetskapaciteten och hela certifieringsprocessen inom leverantörskedjan - för att säkerställa system- och processkvalitet i högsta grad.

Sedan den publicerades i oktober 2016 har IATF 16949 varit efterföljaren till ISO/TS 16949 och därmed inträdesbiljetten för denna internationellt verksamma bransch. IATF 16949 är uppbyggd enligt ISO:s gemensamma grundstruktur för ledningssystemstandarder (High Level Structure) och kompletterar den globalt erkända standarden ISO 9001:2015 med de utökade kraven i branschen.

IATF 16949 står för kvalitetsledning inom fordonsindustrin. Som ett resultat av översynen har standarden genomgått ett antal fordonsspecifika ändringar utöver anpassningen till ISO 9001, till exempel när det gäller hantering av säkerhetsrelevanta delar, för produkter med integrerad programvara och för spårbarhet.

Show more
Show less
Loading...

Vilka är fördelarna med IATF 16949-certifiering?

De flesta OEM*-medlemmar i IATF kräver obligatoriska bevis på ett kvalitetsledningssystem. Oavsett om det är ett litet företag, ett medelstort företag eller en företagsgrupp är ett IATF 16949-certifikat biljetten för dem att komma in i bilindustrin.

* OEM Original Equipment Manufacturer (tillverkare av originalutrustning)

Företag som är certifierade enligt IATF 16949 förbättrar tillförlitligheten och processkapaciteten i hela leveranskedjan, minimerar defekter och risker och bidrar till att minska slöseriet i hela leveranskedjan.

IATF 16949-standarden är därför relevant när det gäller kundspecifika krav för alla som arbetar för fordonsindustrin inom produktion eller montering, eller som är listade som potentiella externa leverantörer.

Show more
Show less
Loading...

Varför är ett IATF 16949-certifikat användbart för ditt företag?

Oberoende och sakkunnig certifiering av ledningssystemet ger högsta ledningen en försäkran om att systemet uppfyller kraven i IATF 16949. Med sin helhetssyn på människor, processer och resultat identifierar våra revisorer förbättringspotential och ger vägledning för beslutsprocesser.

Genom pågående processoptimering och kontinuerlig förbättring av din organisation förbättrar du din prestationsnivå, minimerar förluster och levererar högsta processkvalitet för ditt företag.

Show more
Show less
Business28.png
Loading...

Hur fungerar IATF 16949-certifiering?

I processens första steg diskuterar vi ditt företag eller din organisation, ditt nuvarande kvalitetsledningssystem och målen för IATF 16949-certifieringen. På grundval av detta får du en individuell offert som är skräddarsydd för dina behov.

Dessa steg tjänar till att förbereda själva certifieringsrevisionen. Projektplanering kan vara användbart för större projekt för att planera tidsplaner och genomförande av revisioner för platser eller avdelningar. Dessutom ger en förhandsrevision en möjlighet att i förväg identifiera systemets styrkor och förbättringsområden.

Bedömningen börjar med en systemanalys (revisionssteg 1) och en utvärdering av er dokumentation, era mål, resultaten av er ledningsgranskning och interna revisioner. Den faktiska certifieringsrevisionen (revision steg 2) måste följa steg 1 efter högst 90 dagar. Vid revisionen tar revisorerna en helhetsbild av människor, processer och resultat och visar även på möjligheter och potential.

Efter revisionen utvärderas resultaten inom ytterligare 15 dagar. Om alla krav är uppfyllda får du IATF 16949-certifikatet. Om avvikelser har identifierats börjar en period på 90 dagar för hantering av dessa avvikelser, den så kallade "avcertifieringsprocessen". Nödvändiga korrigerande åtgärder måste lämnas in inom högst 60 dagar.

Årligen revideras nyckelkomponenter i systemet på plats för ytterligare förbättringar.

Certifikatet är giltigt i högst tre år. Innan certifikatet löper ut utförs en omcertifiering för att säkerställa att kraven fortfarande uppfylls. Vi rekommenderar omcertifiering tre månader (90 dagar) innan certifikatet löper ut.

Banking13.png
Loading...

Vad kostar IATF 16949-certifieringen?

Kostnaden för IATF 16949-certifiering beror på ett antal faktorer. Det spelar till exempel en viktig roll om det redan finns ett certifierat ledningssystem. Företagets storlek och komplexiteten hos ditt kvalitetsledningssystem påverkar också revisionens längd och kostnaden för certifieringen.

Av dessa skäl kan certifieringskostnaderna för IATF 16949 inte anges som en klumpsumma. Vi ger dig gärna en individuell offert som är skräddarsydd för ditt företag eller din organisation.

Show more
Show less
Business2.png
Loading...

Vad du kan förvänta dig av oss

  • Ackrediteringar för alla relevanta bestämmelser inom fordonsindustrin.
  • Revisorer från fordonsindustrin runt om i världen.
  • Mer än 35 års erfarenhet av certifiering av ledningssystem och processer.
  • Certifikat med internationellt godkännande
  • Värdeskapande insikter om ditt företag från våra experter.
  • Personligt, smidigt stöd från våra specialister - regionalt, nationellt och internationellt.
  • Individuella offerter med flexibla avtalsperioder utan dolda kostnader.

Show more
Show less
Contact-Latin-America-woman-shutterstock_2001161198.jpg
Loading...

Begär en offert

Din lokala kontaktperson

Vi ger dig gärna en individuell offert för din IATF 16949-certifiering.