Kvalita v automobilovém průmyslu

Hledáte přístup na trh automobilového průmyslu nebo si chcete zajistit status špičkového dodavatele? Výrobci v automobilovém průmyslu od vás očekávají smysluplný důkaz o vaší kvalitativní způsobilosti: certifikát podle normy IATF 16949:2016. Se systémem řízení kvality certifikovaným podle IATF 16949 vaše společnost zprůhlední kvalitu služeb a prokáže kvalitu procesů v celém hodnotovém řetězci.

Mezinárodně uznávaný důkaz kvality v automobilovém průmyslu.

Neustálá optimalizace procesů a minimalizace ztrát

Vysoká úroveň důvěry a loajality vašich zákazníků

Zvýšení konkurenceschopnosti a zlepšení image

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Co je to řízení kvality podle IATF 16949?

Globální automobilový průmysl znamená vynikající kvalitu procesů, procesy neustálého zlepšování, nejvyšší standardy a inovační sílu. IATF 16949 je standardem pro systémy řízení kvality dodavatelů v automobilovém průmyslu.

Norma byla vyvinuta společnou pracovní skupinou International Automotive Task Force IATF s cílem zlepšit schopnost kvality a celý proces certifikace v rámci dodavatelského řetězce - zajistit kvalitu systému a procesů na nejvyšší úrovni.

Od svého vydání v říjnu 2016 je IATF 16949 nástupcem normy ISO/TS 16949, a tedy vstupenkou do tohoto mezinárodně působícího odvětví. IATF 16949 je strukturována podle společné základní struktury pro normy systému řízení ISO (High Level Structure) a doplňuje celosvětově uznávanou normu ISO 9001:2015 o rozšířené požadavky tohoto odvětví.

IATF 16949 znamená řízení kvality v automobilovém průmyslu. V důsledku revize prošla norma kromě přizpůsobení normě ISO 9001 řadou specifických změn pro automobilový průmysl, například v oblasti nakládání s díly důležitými z hlediska bezpečnosti, pro výrobky s integrovaným softwarem a v oblasti sledovatelnosti.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Mehrwert
Loading...

Jaké jsou výhody certifikace IATF 16949?

Většina OEM* členů IATF vyžaduje povinné prokázání systému řízení kvality. Ať už se jedná o malou společnost, střední podnik nebo skupinu společností, certifikát IATF 16949 je pro ně vstupenkou do automobilového průmyslu.

* OEM Výrobce originálního vybavení

Společnosti certifikované podle IATF 16949 zvyšují spolehlivost a schopnost procesů v celém dodavatelském řetězci, minimalizují vady a rizika a pomáhají snižovat plýtvání v celém dodavatelském řetězci.

Norma IATF 16949 je proto relevantní z hlediska specifických požadavků zákazníků pro každého, kdo pracuje pro automobilový průmysl v oblasti výroby nebo montáže nebo je uveden jako potenciální externí dodavatel.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Mehrwert
Loading...

Proč je certifikát IATF 16949 pro vaši společnost užitečný?

Nezávislá a odborná certifikace systému řízení poskytuje vrcholovému vedení jistotu, že systém je v souladu s požadavky normy IATF 16949. Díky holistickému pohledu na lidi, procesy a výsledky naši auditoři identifikují potenciál pro zlepšení a poskytují vodítko pro rozhodovací procesy.

Prostřednictvím průběžné optimalizace procesů a neustálého zlepšování vaší organizace zlepšíte úroveň výkonnosti, minimalizujete ztráty a zajistíte nejvyšší kvalitu procesů pro vaši společnost.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Business28.png
Loading...

Jak probíhá certifikace podle IATF 16949?

V prvním kroku procesu projednáme vaši společnost nebo organizaci, váš současný systém řízení kvality a cíle certifikace IATF 16949. Na tomto základě obdržíte individuální nabídku přizpůsobenou vašim potřebám.

Tyto kroky slouží k přípravě vlastního certifikačního auditu. Plánování projektu může být užitečné u větších projektů pro naplánování harmonogramů a provedení auditů pro jednotlivá pracoviště nebo oddělení. Předaudit navíc poskytuje příležitost předem identifikovat silné stránky systému a oblasti ke zlepšení.

Posouzení začíná analýzou systému (fáze auditu 1) a vyhodnocením vaší dokumentace, cílů, výsledků přezkoumání vedením a interních auditů. Vlastní certifikační audit (audit etapy 2) musí následovat po etapě 1 nejdéle po 90 dnech. Při auditu se auditoři zabývají komplexním pohledem na lidi, procesy a výsledky a také vám ukazují příležitosti a potenciál.

Po skončení auditu jsou výsledky vyhodnoceny během dalších 15 dnů. Pokud jsou splněny všechny požadavky, obdržíte certifikát IATF 16949. Pokud byly zjištěny neshody, začíná 90denní lhůta pro jejich zvládnutí, tzv. proces dekvalifikace. Potřebná nápravná opatření musí být předložena nejpozději do 60 dnů.

Každoročně jsou na místě prováděny opakované audity klíčových složek systému za účelem dalšího zlepšování.

Certifikát je platný maximálně tři roky. Před vypršením platnosti certifikátu se provede recertifikace, aby se zajistilo trvalé plnění požadavků. Doporučujeme recertifikaci tři měsíce (90 dní) před vypršením platnosti certifikátu.

Banking13.png
Loading...

Jaké jsou náklady na certifikaci IATF 16949?

Náklady na certifikaci IATF 16949 závisí na řadě faktorů. Důležitou roli hraje například to, zda je již certifikovaný systém řízení zaveden. Délku trvání auditu a náklady na certifikaci ovlivňuje také velikost vaší společnosti a složitost systému řízení kvality.

Z těchto důvodů nelze náklady na certifikaci podle IATF 16949 uvést paušálně. Rádi vám poskytneme individuální cenovou nabídku, která bude přizpůsobena vaší společnosti nebo organizaci.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Business2.png
Loading...

Co od nás můžete očekávat

  • Akreditace pro všechny relevantní předpisy v automobilovém průmyslu
  • Auditoři z automobilového průmyslu z celého světa
  • Více než 35 let zkušeností s certifikací systémů řízení a procesů
  • Certifikáty s mezinárodním uznáním
  • Poznatky našich odborníků s přidanou hodnotou pro vaši společnost
  • Osobní a bezproblémová podpora našich specialistů - na regionální, národní i mezinárodní úrovni
  • Individuální nabídky s flexibilní dobou trvání smlouvy bez skrytých nákladů

Zobrazit více
Zobrazit méně
Loading...

Vyžádejte si cenovou nabídku

Váš místní kontakt

Rádi vám poskytneme individuální cenovou nabídku pro vaši certifikaci IATF 16949.

Ing. Pavol Plevják, ředitel společnosti DQS Slovakia, s.r.o.