13 godina nakon prve objave novo izdanje međunarodne norme za sustave upravljanja sigurnošću hrane, ISO 22000, objavljeno je 19. lipnja 2018. godine. Za certificirane lokacije novo izdanje donosi značajne promjene. U nastavku smo za vas saželi nove značajke i način prijelaza na novo izdanje.

Prema najnovijem istraživanju ISO organizacije više of 32 000 organizacija trenutno ima valjani certifikat prema normi ISO 22000. Otkako je standard prvi put objavljen 2005. godine broj korisnika se svake godine povećava. Međutim, u tih 12 prošlih godina izazovi s kojima se suočavaju poduzeća i očekivanja tržišta u pogledu sigurnosti hrane promijenili su se do te mjere da je revizija norme postala nužna.

Ciljevi revizije

Revizijom norme ISO teži:

  • Pojasniti određene ključne koncepte, posebno upravljanje kritičnim kontrolnim točkama, potrebne operativne programe (oPRP), upravljanje rizikom, opoziv i povlačenje proizvoda, i kombinaciju s vanjskim kontrolnim mjerama
  • Učiniti normu jednostavnijom i sažetijom
  • Osigurati da je sadržaj relevantan za sve sudionike lanca vrijednosti i izbjeći restriktivan sadržaj
  • Osigurati primjenjivost za mala i srednja poduzeća
  • Povećati kompatibilnost ISO 22000 s drugim normama za sustave upravljanja

ISO 22000:2018 - Koje su promjene?

  • Uvođenje Strukture visoke razine: ISO 22000:2018 dijeli strukturu visoke razine s nedavno revidiranim normama ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015. To je sada jedinstvena osnovna struktura za norme za sustave upravjanja. Time je relativno lako integrirati ISO 22000 u već postojeći sustav upravljanja.
  • Kao što je slučaj s ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 i ISO 22000:2018 zahtijeva pristup temeljen na riziku. Norma razlikuje rizike na operativnoj razini (HACCP pristup) i rizike na razini sustava upravljanja - tj. rizike koji utječu na sposobnost sustava upravljanja da postigne svoje ciljeve.
  • Norma opisuje dva različita PDCA kruga (planirati-provesti-provjeriti-djelovati): prvi krug tvori sami sustav upravljanja; drugi krug, koji je ugrađen u prvi, sastoji se od procesnih koraka prikazanih u 8. poglavlju ("Provedba"). Sljedeća slika prikazuje ta dva kruga i njihovu interakciju.

 

PDCA2-ISO-22000-Revision-v2 (1).jpg
Autor
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert je Globalni direktor za usluge održivosti. Na ovome položaju odgovoran je za sve ESG usluge u DQS-u. Njegovo područje interesa i djelatnosti obuhvaća održivu nabavu, dužnu pažnju u području ljudskih prava i ESG audite.

Loading...