İlk yayınlanmasından 13 yıl sonra, gıda güvenliği yönetim sistemleri için uluslararası standart olan ISO 22000'in yeni bir versiyonu 19 Haziran 2018'de yayınlandı. Sertifikalı tesisler için yeni versiyon bazı önemli değişiklikler getiriyor. Yeni özelliklerin neler olduğunu ve yeni versiyona geçiş sürecinin nasıl ilerlediğini sizler için özetliyoruz.

En son yayınlanan ISO anketine göre, şu anda 32.000'den fazla kuruluş geçerli bir ISO 22000 sertifikasına sahip. Standart ilk kez 2005 yılında yayınlandığından beri, kullanıcı sayısı her yıl istikrarlı bir şekilde arttı. Ancak aradan geçen 12 yıl içerisinde firmaların karşılaştığı zorluklar ve piyasaların gıda güvenliğine ilişkin beklentileri o kadar değişti ki standart revizyona ihtiyaç duydu.

Revizyonun amaçları

ISO revizyon ile aşağıdakileri hedefler:

  • Özellikle kritik kontrol noktası yönetimi, gerekli operasyonel programlar (oPRP), risk yönetimi, ürün geri çağırma ve geri çekme ve harici kontrol önlemleriyle kombinasyon gibi belirli anahtar kavramları netleştirmek
  • Standardı daha basit ve daha özlü hale getirmek
  • İçeriğin değer zincirindeki tüm aktörlerle alakalı olduğundan emin olmak ve kısıtlayıcı içerikten kaçınmak
  • KOBİ'ler için uygulanabilirliği sağlamak
  • ISO 22000'in diğer yönetim sistemleri standartlarıyla uyumluluğunu arttırmak

ISO 22000:2018 - Değişiklikler neler?

  • Üst Düzey Yapının Tanıtımı: Yakın zamanda revize edilen ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 ile ISO 22000:2018, yönetim sistemi standartları için birleşik temel yapı olan Üst Düzey Yapıyı paylaşır. Bu, ISO 22000'in Entegre Yönetim Sistemlerine dahil edilmesini nispeten kolay hale getirecektir.
  • ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015'te olduğu gibi, ISO 22000:2018 de risk odaklı bir yaklaşımı temsil eder. Standart, operasyonel düzeydeki (HACCP yaklaşımı) riskler ile diğer yandan yönetim sistemi düzeyindeki riskler - yani yönetim sisteminin hedeflerine ulaşma yeteneğini etkileyen riskler arasında ayrım yapar.
  • Standart, iki farklı Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al döngüsünü tanımlar: ilk döngü yönetim sistemini, birinci döngüde gömülü olan ikinci döngü ile oluşturur, madde 8'de ("Operasyon") gösterilen süreç adımlarını içerir. Aşağıdaki grafik iki döngüyü ve bunların etkileşimini göstermektedir.

 

PDCA2-ISO-22000-Revision-v2 (1).jpg
Yazar
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert, Sürdürülebilirlik ve Gıda Güvenliği alanları için Pazarlama ve İletişim Başkanıdır. Aynı zamanda sürdürülebilirlik raporlarının dış denetimi için de denetçidir. İlgi alanları arasında sürdürülebilirlik yönetimi, sürdürülebilir tedarik ve denetim ortamının dijitalleştirilmesi yer almaktadır.

Loading...