Po 13 letech od svého prvního vydání byla 19. června 2018 zveřejněna nová verze mezinárodní normy pro systémy řízení bezpečnosti potravin ISO 22000. Pro certifikovaná pracoviště přináší nová verze několik významných změn. Zde pro vás shrnujeme, jaké jsou novinky a jak probíhá přechod na novou verzi.

Podle posledního průzkumu ISO se v současné době může platným certifikátem ISO 22000 prokázat více než 32 000 organizací. Od prvního zveřejnění normy v roce 2005 se počet uživatelů každoročně neustále zvyšuje. Za 12 let, které od té doby uplynuly, se však výzvy, kterým podniky čelí, a očekávání trhů v oblasti bezpečnosti potravin změnily do té míry, že se revize normy stala nezbytnou.

Cíle revize

Cílem revize normy ISO je:

  • vyjasnit některé klíčové pojmy, zejména řízení kritických kontrolních bodů, požadované operační programy (oPRP), řízení rizik, stahování a stažení výrobků z trhu a kombinaci s vnějšími kontrolními opatřeními.
  • zjednodušit a zestručnit normu
  • zajistit, aby byl obsah relevantní pro všechny účastníky hodnotového řetězce, a vyhnout se omezujícímu obsahu
  • Zajistit použitelnost pro malé a střední podniky
  • Zvýšit kompatibilitu normy ISO 22000 s ostatními normami pro systémy řízení

ISO 22000:2018 - Jaké jsou změny?

  • Zavedení struktury na vysoké úrovni: s nedávno revidovaným ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 , sdílí norma ISO 22000:2018 strukturu vysoké úrovně, jednotnou základní strukturu pro normy systému managementu. Díky tomu bude ISO 22000 poměrně snadno začlenitelná do integrovaných systémů řízení.
  • Stejně jako v případě norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 i norma ISO 22000:2018 zastává přístup založený na rizicích. Norma rozlišuje mezi riziky na provozní úrovni (HACCP přístup) a na druhé straně rizika na úrovni systému řízení - tj. rizika, která ovlivňují schopnost systému řízení dosahovat svých cílů.
  • Norma popisuje dva odlišné cykly Plánuj-Dělej-Kontroluj-Dělej: první cyklus tvoří systém řízení jako takový; druhý cyklus, který je vložen do prvního, zahrnuje procesní kroky znázorněné v článku 8 ("Provoz"). Níže uvedený graf znázorňuje oba cykly a jejich vzájemné působení.

PDCA2-ISO-22000-Revision-v2 (1).jpg
Autor
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert je vedoucím marketingu a komunikace pro segmenty udržitelnosti a bezpečnosti potravin. Je také auditorem pro externí audit zpráv o udržitelnosti. Mezi oblasti jeho zájmu patří řízení udržitelnosti, udržitelné zadávání veřejných zakázek a digitalizace auditorského prostředí.

Loading...