13 jaar na de eerste publicatie is op 19 juni 2018 een nieuwe versie van de internationale norm voor managementsystemen voor voedselveiligheid, ISO 22000, gepubliceerd. Voor gecertificeerde sites brengt de nieuwe versie enkele belangrijke wijzigingen met zich mee. Wij vatten hier voor u samen wat de nieuwe kenmerken zijn en hoe de overgang naar de nieuwe versie verloopt.

Volgens het laatste ISO-onderzoek kunnen momenteel meer dan 32.000 organisaties een geldig ISO 22000-certificaat overleggen. Sinds de norm in 2005 voor het eerst werd gepubliceerd, is het aantal gebruikers elk jaar gestaag toegenomen. In de 12 jaar die sindsdien zijn verstreken, zijn de uitdagingen waarmee bedrijven worden geconfronteerd en de verwachtingen van de markten met betrekking tot voedselveiligheid echter zodanig veranderd dat een herziening van de norm noodzakelijk is geworden.

Doelstellingen van de herziening

Met de herziening van de norm beoogt de ISO het volgende

  • Bepaalde sleutelbegrippen te verduidelijken, met name het beheer van kritische controlepunten, vereiste operationele programma's (oPRP), risicobeheer, het terugroepen en uit de handel nemen van producten, en de combinatie met externe controlemaatregelen
  • De norm eenvoudiger en beknopter te maken
  • ervoor zorgen dat de inhoud relevant is voor alle actoren in de waardeketen en restrictieve inhoud vermijden
  • Zorgen voor toepasbaarheid voor kmo's
  • De compatibiliteit van ISO 22000 met andere normen voor beheersystemen vergroten

ISO 22000:2018 - wat zijn de veranderingen?

  • Invoering van de structuur op hoog niveau: met de onlangs herziene ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015 , ISO 22000:2018 deelt de High Level Structure, de uniforme basisstructuur voor managementsysteemnormen. Hierdoor kan ISO 22000 relatief eenvoudig worden geïntegreerd in geïntegreerde managementsystemen.
  • Zoals ook het geval is met ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015, staat ISO 22000:2018 voor een risicogebaseerde aanpak. De norm maakt onderscheid tussen risico's op operationeel niveau (HACCP benadering) en anderzijds risico's op het niveau van het managementsysteem - d.w.z. de risico's die van invloed zijn op het vermogen van het managementsysteem om zijn doelstellingen te bereiken.
  • De norm beschrijft twee afzonderlijke Plan-Do-Check-Act-cycli: de eerste cyclus vormt het managementsysteem als zodanig; de tweede cyclus, die in de eerste is ingebed, omvat de processtappen die in clausule 8 ("Werking") worden geïllustreerd. Onderstaande grafiek toont de twee cycli en hun interactie.

PDCA2-ISO-22000-Revision-v2 (1).jpg
Auteur
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert is hoofd Marketing & Communicatie voor de segmenten Duurzaamheid en Voedselveiligheid. Hij is ook auditor voor de externe audit van duurzaamheidsrapporten. Zijn interessegebieden zijn duurzaamheidsmanagement, duurzaam inkopen en de digitalisering van het auditlandschap.

Loading...