13 vuotta alkuperäisen julkaisunsa jälkeen elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmiä koskevan kansainvälisen standardin ISO 22000 uusi versio julkaistiin 19. kesäkuuta 2018. Sertifioiduille toimipaikoille uusi versio tuo mukanaan joitakin merkittäviä muutoksia. Tiivistämme tässä sinulle, mitä uudet ominaisuudet ovat ja miten siirtyminen uuteen versioon etenee.

Viimeisimmän ISO-tutkimuksen mukaan yli 32 000 organisaatiota voi tällä hetkellä esittää voimassa olevan ISO 22000 -sertifikaatin. Sen jälkeen, kun standardi julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2005, käyttäjien määrä on kasvanut tasaisesti joka vuosi. Yritysten kohtaamat haasteet ja markkinoiden odotukset elintarviketurvallisuuden suhteen ovat kuitenkin muuttuneet 12 vuoden aikana siinä määrin, että standardin tarkistaminen on tullut tarpeelliseksi.

Tarkistuksen tavoitteet

Standardin tarkistuksella ISO pyrkii seuraaviin tavoitteisiin:

  • selventää tiettyjä keskeisiä käsitteitä, erityisesti kriittisten valvontapisteiden hallintaa, vaadittavia toimintaohjelmia (oPRP), riskinhallintaa, tuotteiden takaisinvetoa ja markkinoilta poistamista sekä yhdistämistä ulkoisiin valvontatoimenpiteisiin.
  • tehdä standardista yksinkertaisempi ja tiiviimpi
  • Varmistaa, että sisältö on merkityksellinen kaikille arvoketjun toimijoille, ja välttää rajoittavaa sisältöä.
  • Varmistetaan sovellettavuus pk-yrityksille.
  • Lisätään ISO 22000 -standardin yhteensopivuutta muiden johtamisjärjestelmästandardien kanssa.

ISO 22000:2018 - Mitä muutoksia on tehty?

  • Korkean tason rakenteen käyttöönotto: äskettäin tarkistetun ja uudistetun ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 , ISO 22000:2018 jakaa High Level Structure -rakenteen, joka on johtamisjärjestelmästandardien yhtenäinen perusrakenne. Tämä tekee ISO 22000:n sisällyttämisestä integroituihin johtamisjärjestelmiin verrattain helppoa.
  • Kuten ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015, myös ISO 22000:2018 edustaa riskiperusteista lähestymistapaa. Standardissa erotetaan toisistaan operatiivisen tason riskit(HACCP-lähestymistapa ) ja toisaalta johtamisjärjestelmätason riskit eli riskit, jotka vaikuttavat johtamisjärjestelmän kykyyn saavuttaa tavoitteensa.
  • Standardissa kuvataan kaksi erillistä suunnittele, tee, tarkista ja toimi -sykliä: ensimmäinen sykli muodostaa johtamisjärjestelmän sellaisenaan; toinen sykli, joka on sisällytetty ensimmäiseen sykliin, käsittää lausekkeessa 8 ("Toiminta") esitetyt prosessivaiheet. Alla olevassa kuvassa esitetään nämä kaksi sykliä ja niiden vuorovaikutus.

PDCA2-ISO-22000-Revision-v2 (1).jpg
Kirjoittaja
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert is Head of Marketing & Communications for the Sustainability and Food Safety segments. He is also an auditor for the external audit of sustainability reports. His areas of interest include sustainability management, sustainable procurement, and the digitalization of the audit landscape.

Loading...