Tri slova ISO predstavljaju Internacionalnu organizaciju za standardizaciju, koja se nalazi u Ženevi.

Šta znači ISO?

Osnovana 1947. godine, nezavisna i globalno aktivna nevladina organizacija ima za cilj razvoj i objavljivanje međunarodnih standarda.

ISO u brojevima (od 2019):

 • 164 člana kao ekskluzivna predstavništva zemalja; u Njemačkoj, to je DIN (Njemački institut za standardizaciju) sa sjedištem u Berlinu
 • 23.196 važećih međunarodnih standarda primijenjenih širom svijeta
 • 785 tehničkih komiteta (TC) i podkomiteta (SC) za razvoj standarda

 

Šta su ISO standardi?

ISO standardi su međunarodni standardi koji pomažu u poboljšanju kvaliteta i sigurnosti robe i usluga i, ne manje važno, olakšavanju njihove razmjene između zemalja i kompanija. Osim toga, standardizacija je namijenjena promovisanju saradnje između institucija i kompanija u poslovanju, tehnologiji i nauci.

ISO standardi postavljaju zahtjeve za kvalitet proizvoda, performanse usluga, kao i za sisteme upravljanja i procese uključene u oblasti tehnologije, proizvodnje, životne sredine, zdravlja i sigurnosti na radu, medicine, usklađenosti i sigurnosti hrane, između ostalog. Njihova primjena ima utjecaja na praktično svako preduzeće i privatno domaćinstvo. Pored Međunarodne organizacije, prema WTO (Svjetska trgovinska organizacija), dvije druge organizacije mogu razviti i objaviti međunarodne standarde: IEC (često u saradnji sa ISO) u oblasti električnog inžinjeringa u ITU u oblasti komunikacija.

Izrađeni standardi (ili nacrti standarda) se, između ostalog, objavljuju u mjesečnom biltenu ISO i u Priručnicima za standarde. U svrhu identifikacije, dat im je broj između 1 i 99999 uz kraticu izdavača (npr. ISO ili IEC). Tako, prema odluci Međunarodne organizacije za standardizaciju, svi važniji standardi koji se mogu certificirati završavaju 01.

U kompanijama, ISO 9001 je jedan od najpoznatijih ISO standarda. Prvi put je objavljen 1987. godine kao osnova za implementaciju i certifikaciju sistema upravljanja kvalitetom (tada poznat kao "Model za sisteme osiguranja kvaliteta") i revidiran je nekoliko puta, nekoliko puta opširno, posljednji put 2015. godine. ISO Anketa 2019 bilježi skoro 1 milion važećih ISO 9001 certifikata širom svijeta tokom obuhvaćenog perioda.

Svako ko često fotografiše upoznat je sa ISO standardima, na primer, iz podešavanja osetljivosti na svetlost. Definisan je u ISO 5800. Iz toga proizilazi, u fotografiji postoje postavke kao što je ISO 6400 za vrlo osjetljive snimke u mraku.

 

Kako se kreiraju ISO standardi?

 1. Pripremna faza/faza prijedloga (NP - Prijedlog nove radne stavke)
  Odgovorni odbor za standarde ili pododbor prikuplja i ocjenjuje nove prijedloge standardizacije.
 2. Radni nacrt (WP)
  Radna grupa stručnjaka priprema prve nacrte.
  Faza odbora (CD - nacrt odbora)
  Odbor za standarde, koji se sastoji od nacionalnih predstavnika, priprema nacrt odbora.
 3. Faza upita (DIS - Nacrt internacionalnog standarda)
  Komisija za standarde priprema nacrt ankete i objavljuje ga radi komentara i glasanja. Ako odobrenje članova ostane ispod 75%, priprema se drugi DIS. Odobreni DIS se obično već može kupiti u Njemačkoj od Beuth Verlaga.
 4. Faza odobrenja (FDIS - Finalni nacrt internacionalnog standarda)
  Komisija za standarde priprema konačni nacrt i objavljuje ga za komentare i glasanje. Ako FDIS odobri dvotrećinska većina članova, on ide u fazu objavljivanja. Faza FDIS može se preskočiti ako je potrebno ako je DIS vrlo široko prihvaćen.
 5. Faza objave (ISO standard)
  Međunarodni standard se objavljuje, uključujući u mjesečnom biltenu ISO i u takozvanim Priručnicima standarda.

Najkasnije nakon pet godina provjerava se da li je sadržaj standarda i dalje aktuelan. Ako postoji potreba za poboljšanjem, standard se revidira. Ako se standard ne može ažurirati u reviziji uz razuman napor, on se povlači (nakon prelaznog perioda) i zamjenjuje novim standardom.

 

Šta znači DIN EN ISO?

Standardi koje je razvila Internacionalna organizacija za standardizaciju imaju međunarodnu važnost. Ako su priznati unutar EU, standardu se dodaje skraćenica "EN". Ako standarde ISO i EN također usvoji nacionalno tijelo za standardizaciju, kao što je njemački DIN, standard nosi njihovu dodatnu skraćenicu, npr. "DIN EN ISO".

Njemački DIN standard je poznat potrošačima prvenstveno za formate papira, na primjer DIN A4. Takav list papira ima standardizirane dimenzije 210 x 297 milimetara. Generalno, formati papira su standardizovani prema DIN 476 u Nemačkoj, EN 20216 u Evropi i ISO 216 na međunarodnom nivou.

Jeste li znali da je DQS nastao 1985. godine iz DIN-a (Njemački institut za standardizaciju) i Njemačkog društva za kvalitet (DGQ)? 

 

Autor
Ute Droege

DQS expert za sisteme upravljanja kvalitetom, dugogodišnji auditor i iskusni trener za ISO 9001.

Loading...