Τα τρία γράμματα ISO σημαίνουν τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης, που εδρεύει στη Γενεύη.

Τι σημαίνει ISO;

Ο ανεξάρτητος και παγκοσμίως ενεργός μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1947 έχει ως στόχο την ανάπτυξη και δημοσίευση διεθνών προτύπων.

Το ISO σε αριθμούς (από το 2019): ISO σε αριθμούς (από το 2019):

 • 164 μέλη ως αποκλειστικές αντιπροσωπείες χωρών- στη Γερμανία, πρόκειται για το DIN (Γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης) στο Βερολίνο
 • 23.196 έγκυρα διεθνή πρότυπα που εφαρμόζονται παγκοσμίως
 • 785 τεχνικές επιτροπές (TC) και υποεπιτροπές (SC) για την ανάπτυξη των προτύπων

Τι είναι τα πρότυπα ISO;

Τα πρότυπα ISO είναι διεθνή πρότυπα που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας των αγαθών και των υπηρεσιών και, κυρίως, στη διευκόλυνση της ανταλλαγής τους μεταξύ χωρών και εταιρειών. Επιπλέον, η τυποποίηση αποσκοπεί στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων και εταιρειών στους τομείς των επιχειρήσεων, της τεχνολογίας και της επιστήμης.

Τα πρότυπα ISO θέτουν απαιτήσεις για την ποιότητα των προϊόντων, την απόδοση των υπηρεσιών, καθώς και για τα συστήματα διαχείρισης και τις σχετικές διαδικασίες στους τομείς της τεχνολογίας, της παραγωγής, του περιβάλλοντος, της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας, της ιατρικής, της συμμόρφωσης και της ασφάλειας των τροφίμων, μεταξύ άλλων. Η εφαρμογή τους έχει αντίκτυπο σχεδόν σε κάθε επιχείρηση και ιδιωτικό νοικοκυριό. Εκτός από τον Διεθνή Οργανισμό, σύμφωνα με τον ΠΟΕ (Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου), δύο άλλοι οργανισμοί μπορούν να αναπτύσσουν και να δημοσιεύουν διεθνή πρότυπα: IEC (συχνά σε συνεργασία με τον ISO) στην ηλεκτρολογία και η ITU στις τηλεπικοινωνίες.

Τα ανεπτυγμένα πρότυπα (ή σχέδια προτύπων) δημοσιεύονται, μεταξύ άλλων, στο μηνιαίο δελτίο ISO Bulletin και στα εγχειρίδια προτύπων. Για σκοπούς αναγνώρισης, τους δίνεται ένας αριθμός μεταξύ 1 και 99999 εκτός από τη συντομογραφία του εκδότη τους (π.χ. ISO ή IEC). Έτσι, σύμφωνα με απόφαση του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης, όλα τα σημαντικά πρότυπα που μπορούν να πιστοποιηθούν λήγουν σε 01.

Στις επιχειρήσεις, το ISO 9001 είναι ένα από τα πιο γνωστά πρότυπα ISO. Δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 1987 ως βάση για την εφαρμογή και την πιστοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας (τότε γνωστό ως "Μοντέλο για συστήματα διασφάλισης ποιότητας") και έχει αναθεωρηθεί αρκετές φορές, ορισμένες εκτενώς, με τελευταία το 2015. Η έρευνα ISO 2019 καταγράφει σχεδόν 1 εκατομμύριο έγκυρα πιστοποιητικά ISO 9001 παγκοσμίως κατά την περίοδο που καλύπτει.

Όποιος φωτογραφίζει συχνά είναι εξοικειωμένος με τα πρότυπα ISO, για παράδειγμα, από τη ρύθμιση της ευαισθησίας φωτός. Αυτή ορίζεται στο πρότυπο ISO 5800. Προερχόμενο από αυτό, στη φωτογραφία υπάρχουν ρυθμίσεις όπως το ISO 6400 για λήψεις με πολύ μεγάλη ευαισθησία στο φως στο σκοτάδι.

Πώς δημιουργούνται τα πρότυπα ISO;

 1. Προπαρασκευαστικό στάδιο/Στάδιο προτάσεων (NP - New Work Item Proposal)
  Η αρμόδια επιτροπή προτύπων ή υποεπιτροπή συλλέγει και αξιολογεί νέες προτάσεις τυποποίησης.
 2. Σχέδιο εργασίας (WP)
  Μια ομάδα εργασίας εμπειρογνωμόνων προετοιμάζει τα πρώτα σχέδια.
  Στάδιο επιτροπής (CD - Committee Draft)
  Η επιτροπή προτύπων, αποτελούμενη από εθνικούς εκπροσώπους, προετοιμάζει ένα σχέδιο επιτροπής.
 3. Στάδιο έρευνας (DIS - Draft International Standard)
  Η επιτροπή προτύπων προετοιμάζει ένα σχέδιο έρευνας και το δημοσιεύει για σχολιασμό και ψηφοφορία. Εάν η έγκριση των μελών παραμένει κάτω από το 75%, ετοιμάζεται ένα δεύτερο DIS. Ένα εγκεκριμένο DIS μπορεί συνήθως ήδη να αγοραστεί, στη Γερμανία από την Beuth Verlag.
 4. Στάδιο έγκρισης (FDIS - Final Draft International Standard)
  Η επιτροπή προτύπων προετοιμάζει το τελικό σχέδιο και το δημοσιεύει για σχολιασμό και ψηφοφορία. Εάν το FDIS εγκριθεί από την πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών, περνάει στο στάδιο της δημοσίευσης. Το στάδιο FDIS μπορεί να παραλειφθεί, εάν είναι απαραίτητο, εάν το DIS έχει πολύ ευρεία αποδοχή.
 5. Στάδιο δημοσίευσης (πρότυπο ISO)
  Το διεθνές πρότυπο δημοσιεύεται, μεταξύ άλλων στο μηνιαίο Δελτίο ISO και στα λεγόμενα Standard Handbooks.

Μετά από πέντε χρόνια το αργότερο, ελέγχεται αν το περιεχόμενο ενός προτύπου εξακολουθεί να είναι σύγχρονο. Εάν υπάρχει ανάγκη βελτίωσης, το πρότυπο αναθεωρείται. Εάν το πρότυπο δεν μπορεί να επικαιροποιηθεί σε μια αναθεώρηση με εύλογη προσπάθεια, αποσύρεται (μετά από μια μεταβατική περίοδο) και αντικαθίσταται από ένα νέο πρότυπο.

Τι σημαίνει DIN EN ISO;

Τα πρότυπα που αναπτύσσονται από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης έχουν διεθνή ισχύ. Εάν αναγνωρίζονται εντός της ΕΕ, η συντομογραφία "EN" προστίθεται στο πρότυπο. Εάν τα πρότυπα ISO και EN υιοθετούνται επίσης από έναν εθνικό οργανισμό τυποποίησης, όπως ο γερμανικός DIN, το πρότυπο φέρει την πρόσθετη συντομογραφία τους, π.χ. "DIN EN ISO".

Το γερμανικό πρότυπο DIN είναι γνωστό στους καταναλωτές κυρίως για τις μορφές χαρτιού, π.χ. DIN A4. Ένα τέτοιο φύλλο χαρτιού έχει τις τυποποιημένες διαστάσεις 210 x 297 χιλιοστά. Γενικά, οι μορφές χαρτιού τυποποιούνται σύμφωνα με το DIN 476 στη Γερμανία, το EN 20216 στην Ευρώπη και το ISO 216 διεθνώς.

Γνωρίζατε ότι το DQS προέκυψε το 1985 από το DIN (Γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης) και τη Γερμανική Εταιρεία Ποιότητας (DGQ);

Συγγραφέας
Ute Droege

Ειδικός DQS για συστήματα διαχείρισης ποιότητας, μακροχρόνιος ελεγκτής και έμπειρος εκπαιδευτής για το ISO 9001.

Loading...