Tri slova ISO označavaju Međunarodnu organizaciju za normizaciju sa sjedištem u Ženevi.

Što znači ISO?

Osnovana 1974. godine, neovisna i globalno aktivna nevladina organizacija razvija i objavljuje međunarodne norme.

ISO u brojevima (od 2019.):

 

Što su ISO norme?

ISO norme su međunarodne norme koje poboljšavaju kvalitetu i sigurnost roba i usluga te olakšavaju njihovu razmjenu između zemalja i organizacija. Osim toga, standardizacijom se poboljšava suradnja između institucija i organizacija u poslovnom svijetu, tehnologiji i znanosti. 

ISO norme postavljaju zahtjeve za kvalitetu proizvoda, izvođenje usluga, kao i za sustave upravljanja i procese u područjima tehnologije, proizvodnje, okoliša, zdravlja i sigurnosti pri radu, medicine, usklađenosti i sigurnosti hrane. Njihova primjena ima utjecaj na skoro svaku organizaciju i privatno kućanstvo. Osim ISO organizacije, prema Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO), još dvije organizacije mogu razvijati i objavljivati međunarodne norme: IEC (često u suradnji s ISO) u području električnog inženjeringa i ITU u području telekomunikacija.

Izrađene norme (ili nacrti normi) objavljuju se, između ostalog, u mjesečnom Glasniku ISO organizacije i Priručnicima za norme. Za potrebe identifikacije dobivaju brojeve između 1 i 99999 uz kraticu izdavača (npr. ISO ili IEC). Sukladno odluci Međunarodne organizacije za normizaciju sve velike norme koje se mogu certificirati završavaju s 01.

U organizacijama je ISO 9001 jedna od najpoznatijih ISO normi. Prvi je put objavljena 1987. godine kao osnova za implementaciju i certifikaciju sustava upravljanja kvalitetom (tada poznata kao "Model za sustave osiguranja kvalitete") te je nekoliko puta revidirana, ponekad i opsežno, a zadnji put 2015. godine. ISO anketa iz 2019. godine bilježi skoro milijun valjanih ISO 9001 certifikata u cijelom svijetu tijekom obuhvaćenog razdoblja. 

Ako često fotografirate, upoznati ste s ISO normama, na primjer, za postavke osjetljivosti na svjetlo. Definirane su u ISO 5800. Iz toga u fotografiji proizlaze postavke poput ISO 6400 za snimke u mraku visoke osjetljivosti na svjetlo.

 

Kako nastaju ISO norme?

 

 1. Pripremna faza/Faza prijedloga (NP - prijedlog nove radne stavke)
  Nadležni odbor ili pododbor za norme prikuplja i ocjenjuje nove prijedloge za standardizaciju. 
 2. Radni nacrt (WP)
  Radna skupina stručnjaka priprema prve nacrte.
 3. Faza odbora (CD - Nacrt odbora)
  Odbor za norme, koji se sastoji od nacionalnih predstavnika, priprema nacrt odbora. 
 4. Faza upita (DIS - Nacrt međunarodne norme)                                            Odbor za norme priprema anketu za nacrt i objavljuje ju za komentiranje i glasanje. Ako odobrenje članova ostane ispod 75%, priprema se drugi nacrt međunarodne norme (DIS). Odobreni nacrt međunarodne norme (DIS) se obično već može kupiti. 
 5. Faza odobrenja (FDIS - Konačni nacrt međunarodne norme)                Odbor za norme priprema konačni nacrt i objavljuje ga za komentiranje i glasovanje. Ako Konačni nacrt odobri dvotrećinska većina članova, ide u fazu objave. Faza Konačnog nacrta (FDIS) može se prema potrebi preskočiti, ako je Nacrt (DIS) široko prihvaćen.
 6. Faza objave (ISO norma)
  Međunarodna norma je objavljena, uključujući i u ISO glasniku i tzv. Priručnicima za norme.

 

Najkasnije nakon pet godina provjerava se je li sadržaj norme još uvijek aktualan. Ako postoji potreba za poboljšanjem, norma se revidira. Ako se norma ne može ažurirati revizijom uz razuman napor, povlači se (nakon tranzicijskog razdoblja) i zamjenjuje novom normom.

 

Što znači DIN EN ISO?

Norme koje razvila Međunarodna organizacija za normizaciju imaju međunarodnu valjanost. Ako su priznate unutar EU, dodaje im se kratica EN. Ako ISO i EN norme usvoje i nacionalna tijela za normizaciju, poput njemačkog DIN-a ili hrvatskog HZN-a, norma dobiva i dodatnu kraticu, npr. "DIN EN ISO" ili "HRN EN ISO". 

Njemačka DIN norma je potrošačima poznata prvenstveno zbog formata papira, na primjer DIN A4. Takav papir ima standardizirane dimenzije 210 x 297 milimetara. Općenito, formati papira su standardizirani prema DIN 476 u Njemačkoj, EN 20216 u Europi i ISO 216 međunarodno.

Znate li da je DQS nastao 1985. godine iz DIN-a (Njemačkog instituta za normiranje) i DGQ-a (Njemačkog društva za kvalitetu)?

 

Autor
Ute Droege

DQS stručnjak za sustave upravljanja kvalitetom, dugogodišnji auditor i iskusni trener za ISO 9001.

Loading...