U aprilu 2023. ISO je objavio svoje rezultate druge ankete korisnika o ISO 14001. Anketu je prije otprilike dvije godine organizovao ISO/TC 207 SC 1, komitet odgovoran za okolinski standard. Namjera iza toga: Da se stekne uvid u moguću potrebu za revizijom ISO 14001:2015 i kako osigurati kontinuirano poboljšanje upravljanja okolinom u budućnosti za dobrobit svih sudionika.

S obzirom na trenutni Izvještaj o anketi korisnika 2021, moguće novo izdanje okolinskog standarda može se sažeti na sljedeći način: Revizija ne, dodatna podrška da. U ovom članku ćete saznati koji detalji podržavaju ovu izjavu korisnika i drugih zainteresiranih strana.

 

Izvještaj o anketi korisnika ISO 14001

Sažetak glavnih rezultata

Druga anketa korisnika o trenutnom okolinom standardu ISO 14001:2015 započeta u septembru 2021. Prvo istraživanje obavljeno je 2013. godine uoči "velike revizije" 2015. godine.

Aktuelno istraživanje uključivalo je oko 3.000 učesnika iz 91 zemlje širom svijeta. Među njima je bilo korisnika implementiranog (6%) ili akreditovanog certificiranog (94%) sistema upravljanja okolinom, ali i podjednak broj zainteresiranih kompanija i drugih zainteresiranih strana, poput konsultanata i certifikacijskih tijela.

Anketa se bavila ključnim pitanjima i budućim izazovima za upravljanje okolinom. Prvi dio se odnosio na reviziju ISO 14001 iz 2015. godine, koja je ponovo potvrdila ono što je u praksi evidentno od njegovog objavljivanja: Najviše poteškoća se javlja kod sljedećih zahtjeva standarda:

- Razmatranje životnog ciklusa proizvoda (52%)
Rizici i prilike vezano za okolisnke aspekte i uticaji (32%)
- Kontrola eksternih procesa (28%)

 

Prednosti ISO 14001

Ovdje je postalo jasno da korisnici pripisuju značajne prednosti okolinskom standardu. Posebno u pogledu:
- Ispunjavanja zakonskih uslova i drugih obavezujućih obaveza,
- Poboljšava se okolinski učinak, i
- Posvećenost Top menadžmenta upravljanju okolinom.

Ostale navedene pogodnosti su bile
- ispunjavanje očekivanja zainteresirahin strana,
- poboljšanje imidža u javnosti,
- postizanje strateških ciljeva, i
- Integracija sa poslovnim procesima.

Prema korisnicima, Anex A okolisnkog standarda i Smjernice ISO 14004 za uspostavljanje, implementaciju, održavanje i unaprijeđenje sistema upravljanja okolinom bili su od posebne pomoći. Ovo podržava pretpostavku da je sveobuhvatna podrška bitan aspekt za efektivnu implementaciju  zahtjeva standarda i da je u odgovarajućoj potražnji.

Podrška specifičnim pitanjima životne sredine

Pitanje o interesovanju za savjete o uvođenju sistema upravljanja okolinom otkrilo je potrebu za praktičnim izvještajima i dopunskim vodičima za implementaciju kod nešto manje od polovine ispitanika.

Poseban naglasak stavljen je na specifične okolinske teme kao npr
- Zaštita klime
- Upravljanje materijalima i otpadom
- Upravljanje reciklažom
- Upravljanje hemikalijama
- Zakon o životnoj sredini
- Zaštita vode
- Kvalitet zraka
- Biodiverzitet.

Nešto manje od jedne trećine učesnika pokazalo je interesovanje za dalju podršku. Konkretno, u obliku posebnog standarda:
- O suočavanju sa klimatskim promjenama
- O upravljanju otpadom
- O cirkularnoj ekonomiji (ovo je već u toku kao dio serije ISO 14002).

S obzirom na rezultate istraživanja, čini se da trenutno nema potrebe za razvojem dodatnih okolinski orijentisanih standarda.

Razmatranje detaljnih rezultata

Posmatrajući neke rezultate detaljno, može se identifikovati niz razloga za tendenciju organizacija sa certifikatom ISO 14001 koje učestvuju u istraživanju: „ne“ sveobuhvatnoj reviziji i „da“ većoj podršci. Dakle, glavni argument za ISO 14001 certifikat je (sigurno) ispunjenje zakonskih obaveza (75%, u daljem tekstu "veoma" ili "veoma značajno").

Ovo korespondira sa odgovorima na pitanje o vrijednosti sistema upravljanja okolinom, gdje pravna sigurnost također zauzima prvo mjesto sa 75%. Također na vrhu liste je smanjenje (finansijskog) rizika povezanog sa uticajima na životnu sredinu (76%) i ispunjavanje zahtjeva kupaca (77%). Sve su to argumenti koji ne upućuju nužno na uvođenje koncepata budućih izazova.

S druge strane, samo 14% ispitanika kaže da zahtijevaju od jednog ili više svojih dobavljača da implementiraju sistem upravljanja okolinom kako bi razmatranja životnog ciklusa u lancu nabavke. Nasuprot tome, oko 40% ispitanika kaže da identifikuju okolinski aspekti nekih od operacija, proizvoda ili usluga njihovih dobavljača i saopštavaju svoje vlastite okolinske zahtjeve svojim dobavljačima.

Ovdje bi uvođenje koncepta budućih izazova predstavljalo dodatni zadatak ili čak prepreku. Da nastavimo sa ovim: Samo 35% anketiranih kompanija kaže da je poboljšanje okolinskog učinka njihovih dobavljača od velike ili veoma velike vrijednosti.

Budući zadaci sistema upravljanja okolinom

Na pitanje u kojoj mjeri i kojim intenzitetom bi se tehnički komitet ISO/TC 207* trebao pozabaviti pet novih koncepata upravljanja okolinom (koncept budućih izazova) objavljenih u izvještaju komisije za 2020. tokom sljedeće revizije, bila je tijesna većina među ne-korisnicima standarda. Željeli su strožije zahtjeve u odnosu na dvije teme:
- Identifikovanje okolinskih aspekata u lancu nabavke ili životnom ciklusu proizvoda
- Promovisanje okolinske odgovornosti u organizacijama i angažovanje zaposlenih.

Za korisnike standarda, s druge strane, glavni fokus je bio na dodatnim informacijama i jasnoći u pogledu postojećih zahtjeva, kao i na dodatnu podršku.

* ISO/TC 207 Tehnički komitet se sastaje svake godine radi daljeg razvoja ISO 14000ff serije okolinskih standarda. Članovi raspravljaju i ažuriraju buduće zahtjeve različitih standarda. Ključne oblasti djelovanja u Izvještaju o budućim izazovima 2020 uključuju identifikaciju okolinskih aspekata u lancu nabavke, promovisanje kulture okolinske odgovornosti, angažman zaposlenih u upravljanju okolinom, integraciju sistema upravljanja okolinom i vanjsko izvještavanje o okolinskim ciljevima.

 

ISO 14001 revizija - Zaključak tekuće ankete

Većina ispitanika (uglavnom od strane korisnika standarda) željela bi vidjeti veću podršku u ispunjavanju postojećih zahtjeva standarda, ali radije ne bi vidjeli nikakve dalekosežne promjene u mogućoj reviziji (izvor: Anketa korisnika Izvještaj 2021).

U ovom stavu može igrati ulogu to što značajno više od polovine korisnika koji su odgovorili predstavljaju službenici za upravljanje okolinom koji moraju provesti nove zahtjeve u praksi. Prema njihovim vlastitim izjavama, više od dvije trećine korisnika standarda bilo je potrebno više od šest godina da implementiraju sistem upravljanja okolinom, što ukazuje na ogromnu količinu posla.

Ove izjave se također odnose na takozvane koncepte budućeg izazova ISO/TC 207, koji bi pružili dovoljno materijala za reviziju okolinskog standarda. Međutim, primjetno odbacivanje ovih koncepata među korisnicima standarda moglo bi biti i zbog činjenice da su do sada bili malo poznati.

Brojke, podaci, činjenice o Anketi korisnika

U aktuelnom ISO istraživanju učestvovalo je oko 3.000 učesnika iz 91 zemlje. Među njima je bilo korisnika certificiranog sistema upravljanja okolinom, ali i ne-korisnika, kao što su konsultanti i certifikacijska tijela.

Korisnici standarda su činili 48% učesnika, od čega je 59% ispitanika imalo ulogu predstavnika upravljanja okolinom. Kompanije bez sistema upravljanja okolinom činile su 28% učesnika, ne-korisnici kao pojedinci (23%) i ostali (1%).

Sa 58%, većina učesnika se nalazila u Evropi. Južna i Centralna Amerika čine 16%, Sjeverna Amerika 12%, Azija 9%, a Afrika i Bliski istok 4%. Od organizacija koje su učestvovale, 44% je imalo više od 500 zaposlenih, 35% od 101 do 500, a 21% ispod 100.

DQS - Šta možemo učiniti za vas

Više od 35 godina zalažemo se za napredak sistema upravljanja i procesa sa nepristrasnim auditima i certifikacijom. Vršimo audite u skladu sa oko 100 priznatih standarda i propisa, u skladu sa standardima specifičnim za industriju ili prilagođenih vašim individualnim specifikacijama - regionalno, nacionalno i međunarodno.

Nepristrasnost i objektivnost su za nas bitni elementi prilikom obavljanja audita i certifikacije. DQS je dobio akreditaciju u oblasti zaštite okoline još 1996. godine, u godini svog prvog izdanja, što znači više od 25 godina iskustva u ISO 14001 certifikaciji od kojih biste trebali imati koristi.

audits-dqs-shutterstock-1307100766.jpg
Loading...

Naša tvrdnja počinje, gdje se završavaju kontrolne liste audita.

Vjerujte nam na riječ. Radujemo se razgovoru s vama!

Autor
Kai-Uwe Kaiser

DQS proizvodni menadžer, auditor i expert za teme iz oblasti okoline, energije, energetske efikasnosti i održivosti, kao i auditor za kvalitet i automobilsku industriju. Gospodin Kaiser ima dugogodišnje iskustvo kao proizvodni menadžer, menadžer kvaliteta za upravljanje okolinom, energijom, sigurnošću na radu i kao menadžer postrojenja u automobilskom sektoru. Svojom stručnošću doprinosi i raznim kursevima obuke.

 

Loading...