Kvalitet na željeznici

Danas je željeznički transport ekološki najprihvatljiviji i, dugoročno gledano, i ekonomski najisplativiji način da se ljudi i roba dovedu od tačke A do tačke B. Sistem upravljanja kvalitetom specifičan za industriju u skladu sa ISO/TS 22163 u kombinaciji sa IRIS (International Railway Industry Standard) pravila certifikacije služe za dalje jačanje ovih prednosti u odnosu na druga transportna sredstva.

Spisak kompetentnih dobavljača u bazi podataka UNIFE

Poboljšanja procesa i kvaliteta

Značajno smanjenje rizika odgovornosti

Međunarodno priznat dokaz kvaliteta

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Šta je upravljanje kvalitetom u skladu sa ISO/TS 22163?

Međunarodni industrijski standard ISO/TS 22163 zasnovan je na zahtjevima dobro poznatog standarda upravljanja kvalitetom ISO 9001, dopunjen specifičnim zahtjevima industrije šinskih vozila. Namjera mu je pomoći da se osigura da su zahtjevi sigurnosti i kvaliteta za željezničke proizvode identificirani, ocijenjeni i implementirani u cijelom lancu nabavke.

ISO/TS 22163, zajedno sa IRIS pravilima certifikacije od 1. maja 2020. godine, čini osnovu za IRIS proceduru usklađenosti i odgovarajući certifikat. Standard je objavljen kao ISO tehnička specifikacija u maju 2017. godine i posebno je namijenjen kompanijama u željezničkoj industriji.

Svaka certifikacija, koju mogu izvršiti samo certifikacijske kompanije odobrene za ovu svrhu, zasniva se na jedinstvenom procesu. Za procjenu rezultata audita koristi se softver "IRIS Audit Tool". Ovaj model evaluacije omogućava predstavljanje procesa kontinuiranog poboljšanja unutar auditirane kompanije.

Rezultat se unosi u bazu podataka Union des Industries Ferroviaires Européennes (UNIFE) kao status (stepen zrelosti). Na ovaj način menadžeri kvaliteta, programeri, dizajneri i kupci u industriji mogu pristupiti pouzdanim informacijama na ovoj platformi i smanjiti rizike pri odabiru dobavljača.

Prikaži više
Prikaži manje
Business11.png
Loading...

Koji su benefiti ISO/TS 22163 certifikacije?

Strukturirani poslovni procesi, kontrolne metrike i procjene projekta i upravljanja koje zahtijeva ISO/TS 22163 služe kao korisni alat za upravljanje kompanijama. Nezavisna i stručna certifikacija vam također daje sigurnost da je vaš sistem upravljanja kvalitetom usklađen sa standardom i da je pogodan za postizanje planiranih ciljeva. Daljnje prednosti vaše kompanije su očigledne:

Dobijanjem certifikata u skladu sa IRIS željezničkim standardom u vezi sa ISO/TS 22163, pokazujete određenu kvalifikaciju. Povezana registracija u UNIFE bazi podataka dobavljača vodi do konkurentske prednosti koja se ne može potcijeniti.

Ostali bevefiti od IRIS certifikacije od strane DQS:

 • Integrisana provjera i certifikacija prema ISO/TS 22163 i ISO 9001:2015
 • Međunarodno priznati DQS certifikat kao industrijski standard
 • Osigurava konkurentnost u industriji željezničkih vozila
 • Objava u DQS bazi podataka kupaca
Prikaži više
Prikaži manje
Ecology11.png
Loading...

Za koje kompanije je prikladan IRIS certifikat u kombinaciji sa ISO/TS 22163?

ISO/TS 22163 je industrijski standard za industriju šinskih vozila. Certifikacija, a time i uvrštenje kao certificirane kompanije u IRIS bazu podataka Asocijacije europske željezničke industrije (UNIFE), stvara pobjedničku situaciju za sve sudionike u lancu nabavke:

 

 • Željeznički operateri
 • Proizvođači željezničkih vozila
 • Dobavljači originalne serijske opreme
 • Dobavljači rezervnih dijelova
 • Kompanije za održavanje
 • Pružaoci usluga istraživanja i razvoja
Prikaži više
Prikaži manje
Business11.png
Loading...

Zašto je IRIS certifikat koristan?

Ključni zahtjev industrije šinskih vozila je pristup zasnovan na riziku kako zahtijeva ISO 9001:2015. Osim toga, postoji dosljedna orijentacija na proces i snažan fokus na razmatranje zainteresiranih strana. Ostali osnovni zahtjevi IRIS certifikata uključuju:

 

 • Upravljanje željezničkim projektima
 • Upravljanje ponudama/tenderima
 • Upravljanje zastarjelošću
 • RAM (pouzdanost, dostupnost, održivost) i sigurnost (ISO 50126ff.)
 • LCC troškovi životnog ciklusa
 • Poboljšanje kvaliteta proizvoda i performansi isporuke
 • Procesno orijentisan i interdisciplinarni pristup menadžmentu
 • Poslovno planiranje i upravljanje troškovima
 • Upravljanje rizicima i prilikama
 • FAI proces inspekcije prvog članka
 • Upravljanje znanjem

ISO/TS 22163 standard je baziran na osnovnoj strukturi standarda sistema upravljanja, tzv. struktura visokog nivoa, koja značajno pojednostavljuje integraciju u već postojeći ISO sistem upravljanja.

Prikaži više
Prikaži manje
Business28.png
Loading...

Kako funkcioniše IRIS certifikacija u skladu sa ISO/TS 22163?

U prvom koraku procesa, razgovarat ćemo o vašoj kompaniji, vašem trenutnom sistemu upravljanja kvalitetom i ciljevima ISO/TS 22163 IRIS certifikata. Na osnovu ovih razgovora, dobit ćete individualno prilagođenu ponudu.

Ovi koraci pripremaju stvarni audit za certifikaciju. Planiranje projekta može biti korisno za veće projekte za planiranje rasporeda i izvršenje audita za lokacije ili odjele. Osim toga, predaudit pruža priliku da se unaprijed identifikuju prednosti sistema i potencijal za poboljšanje.

IRIS certifikat zahtijeva da vaša kompanija dostavi auditoru podatke o performansama procesa i zadovoljstvu kupaca, između ostalog, 60 dana prije svakog zakazanog audita. Na osnovu procjene ovih dokumenata, zatim se određuju područja fokusa audita i razvija se detaljan raspored audita.

Proces IRIS certifikacije zasnovan na ISO/TS 22163 počinje takozvanim pregledom spremnosti, analizom i evaluacijom vašeg sistema upravljanja. Ovo osigurava da su ispunjeni svi preduslovi za opsežniju fazu 2 audita i da se sve otkrivene prepreke mogu ukloniti prije audita. Sa svojim holističkim pogledom na ljude, procese i rezultate, naši auditori također identificiraju mogućnosti i potencijal za poboljšanje u fazi 2 audita.

Nakon certifikacijskog audita, rezultate ocjenjuje nezavisni certifikacijski odbor DQS-a. Vaš rezultat audita će biti objavljen u bazi podataka UNIFE, navodeći utvrđeni nivo zrelosti. Ako su uslovi ispunjeni, dobićete međunarodno priznati certifikat. Za razliku od ostalih propisa, IRIS certifikati ne pokazuju samo usklađenost sa standardom, već i stepen zrelosti vašeg QM sistema (bronza, srebro, zlato). Nivo zrelosti može se povećati samo za jedan nivo od jednog audita do drugog.

Svake godine ključne komponente vašeg sistema se auditiraju na licu mjesta kako bi se identificirala dalja poboljšanja. IRIS certifikat važi tri godine i zahteva godišnji nadzor. Da bi se certifikat održao, njegova adekvatnost mora biti potvrđena do takozvanog graničnog datuma (poslednjeg dana certifikacijskog audita) u svakom slučaju.

Recertifikacija se provodi blagovremeno prije isteka certifikata kako bi se osigurala kontinuirana usklađenost sa zahtjevima standarda. Nakon usklađenosti, vašoj kompaniji će biti izdat novi certifikat.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta ISO/TS 22163 certifikacija?

Cijena IRIS certifikacije zasnovane na ISO/TS 22163 zavisi od nekoliko faktora. Na primjer, igra važnu ulogu da li je već uspostavljen certificirani sistem upravljanja prema ISO 9001, ISO 9100 ili IATF 16949. Osim toga, veličina vaše kompanije i složenost vašeg sistema upravljanja utiču na trajanje audita i cijenu.

Iz ovih razloga, troškovi za certifikaciju prema dokazanoj proceduri ocenjivanja usklađenosti IRIS-a ne mogu se dati kao paušalni iznos. Sa zadovoljstvom ćemo Vam napraviti individualnu ponudu.

Prikaži više
Prikaži manje
Business2.png
Loading...

Šta možete očekivati od nas?

 • Više od 35 godina iskustva u certifikaciji sistema upravljanja i procesa
 • Auditori sa iskustvom u industriji sa visokim nivoom stručnosti
 • Uvid u vašu kompaniju koji dodaje vrijednost od naših stručnjaka
 • Akreditovani certifikati sa međunarodnom prihvaćenošću

 

 • Lična, glatka podrška naših stručnjaka - regionalno, nacionalno i međunarodno
 • Pojedinačne ponude sa fleksibilnim uslovima ugovora bez skrivenih troškova
Prikaži više
Prikaži manje
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zahtjev za ponudu

Vaša lokalna kontakt osoba

Bit će nam zadovoljstvo da vam pružimo individualnu ponudu za ISO/TS 22163.