Kvaliteta u željezničkom sektoru

Danas je željeznički promet ekološki najprihvatljiviji i, dugoročno gledano, i ekonomski najisplativiji način dovođenja ljudi i robe od A do B. Sustav upravljanja kvalitetom specifičan za industriju u skladu s ISO 22163 u kombinaciji s IRIS (International Railway Industry Standard) pravilima certifikacije služi za daljnje jačanje ovih prednosti u odnosu na druga prijevozna sredstva.

Popis kompetentnih dobavljača u bazi podataka UNIFE

Poboljšanja procesa i kvalitete

Značajno smanjenje rizika odgovornosti

Međunarodno priznat dokaz kvalitete

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Što je sustav upravljanja kvalitetom u skladu s ISO 22163?

Međunarodna industrijska norma ISO 22163 temelji se na zahtjevima dobro poznate norme upravljanja kvalitetom ISO 9001, dopunjene specifičnim zahtjevima industrije željezničkih vozila. Osigurava identifikaciju, evaluaciju i primjenu zahtjeva sigurnosti i kvalitete za željezničke proizvode u cijelom opskrbnom lancu.

ISO 22163 čini osnovu za IRIS postupak sukladnosti i odgovarajući certifikat. Norma je objavljena kao ISO tehnička specifikacija u svibnju 2017. godine i posebno je namijenjena organizacijama u željezničkoj industriji.

ISO 22163:2023 Primjene u željezničkom prometu – Sustav upravljanja kvalitetom u željezničkom prometu – ISO 9001:2015 i posebni zahtjevi za primjenu u željezničkom sektoru

Svaka certifikacija, koju smiju provoditi samo certifikacijska tijela odobrena za tu svrhu, temelji se na jedinstvenom postupku. Za ocjenu rezultata audita koristi se softver "IRIS Audit Tool". Ovaj model evaluacije omogućuje prikaz kontinuiranog procesa poboljšavanja unutar auditirane organizacije.

Rezultat se unosi u bazu podataka UNIFE (Union des Industries Ferroviaires Européennes) kao status (razina zrelosti). Na taj način upravitelji kvalitetom, programeri, dizajneri i kupci u industriji mogu pristupiti pouzdanim informacijama na ovoj platformi i smanjiti rizike pri odabiru dobavljača.

Više
Manje 
Mehrwert
Loading...

Koje su prednosti ISO 22163 certifikacije?

Strukturirani poslovni procesi, kontrolne metrike te procjene projekta i upravljanja koje zahtijeva ISO 22163 služe kao koristan alat za upravljanje poslovanjem. Neovisna i stručna certifikacija također vam daje sigurnost da je vaš sustav upravljanja kvalitetom usklađen sa standardom i da je prikladan za postizanje planiranih ciljeva. Daljnje prednosti za vašu organizaciju su očite:

Stjecanjem certifikata prema IRIS standardu željezničke industrije u skladu s ISO 22163 pokazujete određenu kvalificiranost. Povezana registracija u UNIFE bazi podataka dobavljača vodi do konkurentske prednosti koja se ne može podcijeniti.

Daljnje prednosti DQS-ovog IRIS certifikata:

 • Integrirani audit i certifikacija prema ISO 22163 i ISO 9001:2015
 • Međunarodno priznati DQS certifikat kao industrijski standard
 • Osiguranje konkurentnosti u industriji željezničkih vozila
 • Objava u bazi podataka klijenata DQS-a
Više
Manje 
Zielgruppe
Loading...

Kome je namijenjena IRIS certifikacija u skladu s ISO 22163?

ISO 22163 je industrijska norma za industriju željezničkih vozila. Certificiranje, a time i uvrštenje certificirane organizacije u UNIFE bazu podataka, stvara dobitnu situaciju za sve dionike u opskrbnom lancu:

 

 • Željezničke operatere
 • Proizvođače željezničkih vozila
 • Dobavljače originalne serijske opreme
 • Dobavljače rezervnih dijelova
 • Poduzeća za održavanje
 • Pružatelje usluga istraživanja i razvoja
Više
Manje 
Mehrwert
Loading...

Zašto je IRIS certifikat koristan?

Ključni zahtjev industrije željezničkih vozila je pristup koji se temelji na riziku kako zahtijeva ISO 9001:2015. Osim toga, postoji dosljedna usmjerenost na proces i snažan fokus na razmatranje zainteresiranih strana. Ostali temeljni zahtjevi IRIS certifikata uključuju:

 

 • Upravljanje željezničkim projektima
 • Upravljanje ponudama/natječajima
 • Upravljanje zastarjelošću
 • Pouzdanost, dostupnost, održivost (RAM - Reliability, Availability, Maintainability) i sigurnost (ISO 50126ff.)
 • Troškovi životnog ciklusa
 • Poboljšanje kvalitete proizvoda i usluge isporuke
 • Procesno orijentiran i interdisciplinarni pristup upravljanju
 • Poslovno planiranje i upravljanje troškovima
 • Upravljanje rizicima i prilikama
 • Postupak inspekcije prvog proizvoda (FAI - First Article Inspection)
 • Upravljanje znanjem

Norma ISO 22163 temelji se na osnovnoj strukturi normi za sustave upravljanja, tzv. strukturi visoke razine, koja značajno pojednostavljuje integraciju u već postojeći ISO sustav upravljanja.

Više
Manje 
Loading...

IRIS Revizija 04

ISO 22163:2023 objavljen je u ljeto 2023. Revizija 04 IRIS certifikacije uključuje novi ISO standard kao i ažuriranu procjenu učinka IRIS certifikacije® 2023. Postupci certifikacije mogući su od 1. siječnja 2024. Oni uključuju Stage 1 audit (Readiness Review) i Stage 2 audit. Postojeći certifikati prema Rev. 03 mogu se prenijeti u Reviziju 4 kao dio prijelaznog audita od 1. travnja 2024.

Business28.png
Loading...

Kako izgleda postupak IRIS certifikacije u skladu s ISO 22163?

U prvom koraku procesa razgovarat ćemo o vašoj organizaciji, vašem trenutačnom sustavu upravljanja kvalitetom i ciljevima ISO 22163 IRIS certifikacije.. Na temelju tih razgovora dobit ćete individualno prilagođenu ponudu.

Ovi koraci služe kao priprema za stvarni certifikacijski audit. Planiranje projekta može biti korisno za veće projekte za planiranje rasporeda i provođenja audita po lokacijama ili odjelima. Osim toga, predaudit pruža priliku da se unaprijed identificiraju snage sustava i prilike za poboljšanje.

IRIS certifikacija zahtijeva da vaša organizacija auditoru, između ostalog, dostavi podatke o učinkovitosti procesa i zadovoljstvu kupaca 60 dana prije svakog dogovorenog audita. Na temelju procjene ovih dokumenata određuju se područja fokusa audita i izrađuje se detaljan raspored audita.

IRIS certifikacijski proces u skladu s ISO 22163 započinje takozvanim pregledom spremnosti, analizom i evaluacijom vašeg sustava upravljanja. To osigurava da su ispunjeni svi preduvjeti za opsežniju fazu 2 audita i da se sve otkrivene prepreke mogu ukloniti prije audita. Svojim holističkim pogledom na ljude, procese i rezultate, naši auditori identificiraju prilike i potencijal za poboljšanje.

Nakon certifikacijskog audita rezultate ocjenjuje neovisni certifikacijski odbor DQS-a. Vaš rezultat audita bit će objavljen u UNIFE bazi podataka, s oznakom utvrđene razine zrelosti. Ako su uvjeti ispunjeni, dobit ćete međunarodno priznati certifikat. Za razliku od ostalih propisa, IRIS certifikati ne pokazuju samo usklađenost sa standardom, već i razinu zrelosti vašeg sustava upravljanja kvalitetom (bronca, srebro, zlato). Razina zrelosti može se povećati samo za jednu razinu od audita do audita.

Svake se godine provodi audit ključnih komponenti vašeg sustava na licu mjesta kako bi se identificirala daljnja poboljšanja. IRIS certifikat vrijedi tri godine i zahtijeva godišnji nadzor. Za održavanje certifikata, njegova valjanost mora biti potvrđena do krajnjeg roka (posljednji dan certifikacijskog audita).

Recertifikacija se provodi pravovremeno prije isteka certifikata kako bi se osigurala kontinuirana usklađenost sa zahtjevima standarda. Nakon potvrde usklađenosti vašoj se organizaciji izdaje novi certifikat.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta ISO 22163 certifikacija?

Trošak IRIS certifikacije u skladu s ISO 22163 ovisi o nekoliko čimbenika. Na primjer, važnu ulogu igra je li već uspostavljen certificirani sustav upravljanja prema ISO 9001, ISO 9100 ili IATF 16949. Osim toga, veličina vaše organizacije i složenost vašeg sustava upravljanja utječu na trajanje audita i cijenu.

Zato se troškovi certificiranja prema IRIS dokazanom postupku ocjenjivanja sukladnosti ne mogu iskazati kao paušalni iznos. Rado ćemo vam napraviti individualnu ponudu.

Više
Manje 
Business2.png
Loading...

Što možete očekivati od nas

 • Više od 35 godina iskustva u certificiranju sustava upravljanja i procesa
 • Auditori s iskustvom u industriji i visokom razinom stručnosti
 • Vrijedan uvid u vašu organizaciju
 • Međunarodno priznati akreditirani certifikati

 

 • Osobna podrška naših stručnjaka - na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini
 • Prilagođene ponude i fleksibilni uvjeti ugovora bez skrivenih troškova
Više
Manje 
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zahtjev za ponudu

Vaša lokalna kontakt osoba

Rado ćemo vam poslati prilagođenu ponudu za certifikaciju prema ISO 22163.