Kwaliteit op het spoor

Tegenwoordig is het spoorvervoer de meest milieuvriendelijke en op lange termijn ook de meest economisch levensvatbare manier om mensen en goederen van A naar B te brengen. Een industriespecifiek kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO/TS 22163 in combinatie met de IRIS (International Railway Industry Standard)-certificeringsregels dient om deze voordelen ten opzichte van andere transportmiddelen nog verder te versterken.

Competente leverancierslijst in de UNIFE-databank

Proces- en kwaliteitsverbeteringen

Aanzienlijke vermindering van aansprakelijkheidsrisico's

Internationaal erkend bewijs van kwaliteit

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Wat is kwaliteitsmanagement volgens ISO/TS 22163?

De internationale industrienorm ISO/TS 22163 is gebaseerd op de eisen van de bekende kwaliteitsmanagementnorm ISO 9001, aangevuld met de specifieke eisen van de spoorwegvoertuigindustrie. De norm is bedoeld om ervoor te zorgen dat veiligheids- en kwaliteitseisen voor spoorwegproducten in de hele toeleveringsketen worden geïdentificeerd, beoordeeld en geïmplementeerd.

ISO/TS 22163 vormt samen met de IRIS-certificeringsregels van 1 mei 2020 de basis voor een IRIS-conformiteitsprocedure en het bijbehorende certificaat. De norm werd in mei 2017 gepubliceerd als een ISO Technical Specification en is specifiek gericht op bedrijven in de spoorwegindustrie.

Elke certificering, die alleen mag worden uitgevoerd door certificeringsbedrijven die hiervoor zijn erkend, is gebaseerd op een uniform proces. De software "IRIS Audit Tool" wordt gebruikt om de auditresultaten te evalueren. Dit evaluatiemodel maakt het mogelijk het continue verbeteringsproces binnen het geauditeerde bedrijf weer te geven.

Het resultaat wordt in de database van de Vereniging van de Europese Spoorwegindustrie (UNIFE) ingevoerd als status (maturiteitsniveau). Op deze manier kunnen kwaliteitsmanagers, ontwikkelaars, ontwerpers en inkopers in de industrie toegang krijgen tot betrouwbare informatie op dit platform en risico's verminderen bij het selecteren van leveranciers.

Meer tonen
Minder tonen
Loading...

Wat zijn de voordelen van ISO/TS 22163-certificering?

De gestructureerde bedrijfsprocessen, controlemaatstaven en project- en managementevaluaties die door ISO/TS 22163 worden vereist, dienen als een nuttig managementhulpmiddel voor bedrijven. Onafhankelijke en deskundige certificering biedt u ook de zekerheid dat uw kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de norm en dat het geschikt is om de geplande doelstellingen te bereiken. Verdere voordelen voor uw bedrijf liggen voor de hand:

Met het behalen van een certificaat volgens de IRIS-spoorwegnorm in combinatie met ISO/TS 22163 toont u een zekere kwalificatie aan. De bijbehorende registratie in de leveranciersdatabase van UNIFE leidt tot een niet te onderschatten concurrentievoordeel.

Verdere voordelen van IRIS-certificering door DQS:

 • Geïntegreerde auditing en certificering volgens ISO/TS 22163 en ISO 9001:2015
 • Internationaal erkend DQS-certificaat als de industriestandaard
 • Verzekert concurrentievermogen in de railvoertuigindustrie
 • Publicatie in de DQS-klantendatabase
Meer tonen
Minder tonen
Loading...

Voor welke bedrijven is IRIS-certificering in combinatie met ISO/TS 22163 geschikt?

ISO/TS 22163 is een industrienorm voor de railvoertuigindustrie. Certificering, en dus vermelding als gecertificeerd bedrijf in de IRIS-database van de Vereniging van de Europese Spoorwegindustrie (UNIFE), creëert een win-winsituatie voor alle belanghebbenden in de toeleveringsketen:

 • Spoorwegexploitanten
 • Fabrikanten van rollend materieel
 • Leveranciers van oorspronkelijke serie-uitrusting
 • Leveranciers van reserveonderdelen
 • Onderhoudsbedrijven
 • Dienstverleners op het gebied van onderzoek en ontwikkeling
Meer tonen
Minder tonen
Loading...

Waarom is een IRIS-certificaat nuttig?

Een belangrijke vereiste van de spoorwegvoertuigindustrie is de risicogebaseerde aanpak zoals vereist door ISO 9001:2015. Daarnaast is er een consistente procesoriëntatie en een sterke focus op het rekening houden met belanghebbende partijen. Andere kernvereisten van een IRIS-certificaat zijn onder meer:

 

 • Beheer van spoorwegprojecten
 • Beheer van offertes/aanbestedingen
 • Beheer van veroudering
 • RAM (Betrouwbaarheid, Beschikbaarheid, Onderhoudbaarheid) en veiligheid (ISO 50126ff.)
 • LCC levenscycluskosten
 • Verbetering van productkwaliteit en leveringsprestaties
 • Procesgerichte en interdisciplinaire managementaanpak
 • Bedrijfsplanning en kostenbeheer
 • Beheer van risico's en kansen
 • FAI Eerste artikel inspectieproces
 • Kennisbeheer

De ISO/TS 22163-norm is gebaseerd op de basisstructuur voor managementsysteemnormen, de zogenaamde High Level Structure, die de integratie in een reeds bestaand ISO-managementsysteem aanzienlijk vereenvoudigt.

Meer tonen
Minder tonen
Business28.png
Loading...

Hoe werkt een IRIS-certificeringsprocedure volgens ISO/TS 22163?

In de eerste stap van het proces bespreken we uw bedrijf, uw huidige kwaliteitsmanagementsysteem en de doelstellingen van een ISO/TS 22163 IRIS-certificering. Op basis van deze besprekingen ontvangt u een offerte op maat.

Deze stappen bereiden de eigenlijke audit voor op de certificering. Projectplanning kan nuttig zijn voor grotere projecten om schema's en uitvoering van audits voor locaties of afdelingen te plannen. Bovendien biedt een pre-audit de mogelijkheid om de sterke punten van het systeem en het potentieel voor verbetering vooraf te identificeren.

IRIS-certificering vereist dat uw bedrijf de auditor 60 dagen voor elke geplande audit onder andere informatie verstrekt over de procesprestaties en klanttevredenheid. Op basis van een beoordeling van deze documenten worden dan de aandachtspunten voor de audit bepaald en wordt het gedetailleerde auditschema opgesteld.

Het IRIS-certificeringsproces op basis van ISO/TS 22163 begint met de zogenaamde Readiness Review, een analyse en evaluatie van uw beheersysteem. Dit zorgt ervoor dat aan alle voorwaarden voor de uitgebreidere fase 2-audit is voldaan en dat eventuele obstakels die zijn ontdekt, vóór de audit kunnen worden weggenomen. Met hun holistische kijk op mensen, processen en resultaten identificeren onze auditors vervolgens ook kansen en mogelijkheden voor verbetering tijdens de fase 2-audit.

Na de certificatieaudit worden de resultaten geëvalueerd door de onafhankelijke certificatiecommissie van DQS. Uw auditresultaat wordt gepubliceerd in de UNIFE-database, met vermelding van het vastgestelde maturiteitsniveau. Als aan de eisen is voldaan, ontvangt u een internationaal erkend certificaat. In tegenstelling tot andere regelingen tonen IRIS-certificaten niet alleen de naleving van de norm aan, maar ook het maturiteitsniveau van uw kwaliteitsmanagementsysteem (brons, zilver, goud). Het maturiteitsniveau kan slechts met één niveau worden verhoogd van de ene audit tot de volgende.

Elk jaar worden de belangrijkste onderdelen van uw systeem ter plaatse opnieuw geauditeerd om verdere verbeteringen te identificeren. Het IRIS-certificaat is drie jaar geldig en moet jaarlijks worden gecontroleerd. Om het certificaat te behouden, moet de toereikendheid ervan telkens worden bevestigd tegen de zogenaamde afsluitingsdatum (laatste dag van de certificatieaudit).

Hercertificering wordt tijdig vóór het verstrijken van het certificaat uitgevoerd om te waarborgen dat nog steeds aan de eisen van de norm wordt voldaan. Bij naleving wordt een nieuw certificaat aan uw bedrijf uitgereikt.

Banking13.png
Loading...

Hoeveel kost ISO/TS 22163-certificering?

De kosten van IRIS-certificering op basis van ISO/TS 22163 zijn afhankelijk van verschillende factoren. Zo speelt het bijvoorbeeld een belangrijke rol of er al een gecertificeerd managementsysteem volgens ISO 9001, ISO 9100 of IATF 16949 bestaat. Daarnaast zijn de omvang van uw bedrijf en de complexiteit van uw managementsysteem van invloed op de duur van de audits en de prijs.

Om deze redenen kunnen de kosten voor certificering volgens de beproefde IRIS-conformiteitsbeoordelingsprocedure niet als een forfaitair bedrag worden gegeven. Wij stellen graag een individuele offerte voor u op.

Meer tonen
Minder tonen
Business2.png
Loading...

Wat u van ons kunt verwachten

 • Meer dan 35 jaar ervaring in de certificering van managementsystemen en processen
 • Auditors met een hoog expertiseniveau en ervaring in uw branche
 • Inzichten die toegevoegde waarde bieden aan uw bedrijf door onze experts
 • Geaccrediteerde certificaten met internationale acceptatie

 

 • Persoonlijke, vlotte ondersteuning door onze specialisten - regionaal, nationaal en internationaal
 • Individuele offertes
 • Flexibele contractvoorwaarden zonder verborgen kosten
Meer tonen
Minder tonen
Loading...

Vraag een offerte aan

Uw lokale contactpersoon

Wij maken graag een offerte op maat voor ISO/TS 22163.