Vào tháng 4 năm 2023, Phiên bản 6 của tiêu chuẩn FSSC 22000 đã được xuất bản. Hiện có hơn 31.000 công ty trên toàn thế giới được chứng nhận theo FSSC 22000. Trong bài viết này, Martin Seitz - chuyên gia đánh giá trưởng của DQS, sẽ tóm tắt những thay đổi chính và mốc thời gian chuyển đổi đối với các doanh nghiệp đạt chứng nhận FSSC 22000.

Phần I: Lý do cho việc sửa đổi phiên bản là gì?

FSSC trích dẫn những lý do chính cho việc cập nhật lần này:

 • Kết hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22003-1:2022
 • Tăng cường các yêu cầu để hỗ trợ các tổ chức trong nỗ lực đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc (SDGs).
 • Thay đổi biên soạn và sửa đổi như là một phần của cải tiến liên tục

Đề án bao gồm 5 Phần và 2 Phụ lục được gói gọn trong một tài liệu. Hơn nữa, có 5 Phụ lục. Tất cả các tài liệu này chứa các yêu cầu Chương trình bắt buộc. Các yêu cầu bắt buộc là Danh sách BOS (Danh sách Quyết định của Hội đồng các bên liên quan) tiếp tục được dùng làm cơ sở để chứng nhận.

Ngoài ra, có sẵn các tài liệu hướng dẫn về các chủ đề khác nhau để hỗ trợ thêm.

Tất cả các tài liệu được tải xuống miễn phí từ website : FSSC 22000

Phần II: Những thay đổi mà các công ty được chứng nhận cần lưu ý trong Ver6

Một số yêu cầu mới bao gồm rất nhiều vấn đề. Một đánh giá quan trọng về những vấn đề này là cần thiết. Với suy nghĩ này, một chiến lược thực hiện hiệu quả cần được phát triển. Lưu ý rằng các tài liệu bổ sung có thể được yêu cầu.

Giai đoạn nâng cấp bắt buộc từ ngày 01/04/2024 đến ngày 31/03/2025, trong đó các chứng chỉ phải được cập nhật từ FSSC 22000 phiên bản 5.1 lên phiên bản 6, có thể khiến các công ty trì hoãn việc triển khai các thay đổi và đặc biệt là các yêu cầu mới được thêm vào tiêu chuẩn. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên nỗ lực triển khai các yêu cầu mới càng sớm càng tốt, vì một số yêu cầu trong số đó có thể được coi là khó khăn.

Những thay đổi chính là:

 • Khả năng truy xuất nguồn gốc định tính và định lượng của nhãn và bao bì in (bao gồm cả bao bì thứ cấp) với thông tin liên quan đến an toàn thực phẩm, chẳng hạn như hạn sử dụng tốt nhất, chất gây dị ứng và giá trị dinh dưỡng
 • Quản lý chất gây dị ứng toàn diện bao gồm đào tạo, khai báo, xác nhận và xác minh
 • Văn hóa ẩm thực và chất lượng
 • Phương pháp kiểm soát chất lượng có hệ thống
 • Quản lý vật thể lạ và quản lý tất cả các sự cố
 • Quản lý trang thiết bị
 • Thất thoát và lãng phí thực phẩm
 • Yêu cầu truyền thông 

Chúng tôi khuyến khích bạn bắt đầu quá trình chuyển đổi sớm. Bạn có thể tìm thấy tổng quan về những thay đổi quan trọng nhất trong bài viết này. Để dễ đọc, những thay đổi được trình bày bên dưới dựa theo cấu trúc của tiêu chuẩn.

Phần III: Đâu là những thay đổi, bổ sung quan trọng nhất ở bản FSSC 22000 V6 so với V5.1?

Phần 1 - Tổng quan

Ở đây, giống như trong phiên bản 5.1, cấu trúc của hệ thống chứng nhận FSSC 22000 đã được phác thảo. Chương trình vẫn bao gồm các phần sau:

 • ISO 22000:2018: Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm - Các yêu cầu đối với tổ chức trong chuỗi thực phẩm.
 • Các chương trình phòng ngừa (PRP) về an toàn thực phẩm - dựa trên các thông số kỹ thuật cho lĩnh vực liên quan (ví dụ: ISO/TS 22002-x; PAS xyz).
 • Các yêu cầu bổ sung của FSSC 22000, được nêu trong: 
  • Chương 2 của tài liệu tiêu chuẩn FSSC
  • Danh sách BoS (Danh sách quyết định của Hội đồng quản trị); Danh sách giải thích của hội đồng FSSC.

FSSC dựa trên phân loại chuỗi thực phẩm được mô tả trong ISO 22003-1:2022. Điều này đặc biệt quan trọng cần xem xét khi triển khai các yêu cầu bổ sung của FSSC 22000 trong chương hai của tài liệu.

Đáng chú ý là sự thay đổi về các loại chuỗi thức ăn của V6 so với V5.1:

 • Sản xuất sơ cấp (loại A) các sản phẩm từ động vật và thực vật đã bị loại bỏ và được thay thế bằng loại BIII "Hoạt động trên thực vật đã thu hoạch" và
 • loại C0 "Chuyển đổi thân thịt để chế biến tiếp..." đã được đưa vào.
 • Các loại thức ăn cho vật nuôi DIIa và DIIb đã bị loại bỏ và thức ăn cho vật nuôi đã được đưa vào các loại thức ăn từ CI đến CIV.
 • Danh mục vận chuyển và lưu trữ đã được hợp nhất thành một danh mục G.
 • Danh mục hoạt động môi giới FII mới được thêm vào.

Mô tả của các danh mục đã được chỉ định thêm và nói chung đã trở nên chính xác hơn. Thực phẩm dành cho nhu cầu ăn kiêng đặc biệt và thực phẩm dành cho mục đích y tế đặc biệt, nếu được phân loại hợp pháp là thực phẩm tại quốc gia sản xuất, có thể được đưa vào danh mục chuỗi thực phẩm C. Các sản phẩm được phân loại hợp pháp là dược phẩm hoặc sản phẩm y tế không thuộc phạm vi của FSSC 22000 chứng nhận.

Loại I, Bao bì, bao gồm khăn ăn và vật liệu đóng gói (chẳng hạn như giấy nhôm, giấy nướng, màng bọc thực phẩm) được sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm. Vật liệu đóng gói và khăn ăn được sử dụng trong các hộ gia đình tư nhân không nằm trong phạm vi áp dụng.

Quá trình kết hợp giữa FSSC 22000 và ISO 9001, trước đây không được GFSI đánh giá chuẩn, không còn được bao gồm trong Đề án FSSC 22000.

 

Phần 2 - Yêu cầu đối với riêng Công ty được đánh giá

Các yêu cầu bổ sung vẫn được liệt kê trong chương 2.5 của Đề án. Một số trong số chúng giờ đây chính xác hơn và một số chủ đề và khía cạnh mới đã được thêm vào:

2.5.1  Quản lý dịch vụ và Nguyên vật liệu đã mua

Chương này áp dụng cho tất cả các danh mục

Category I (bao bì) hiện bao gồm:

e)  Thiết lập và đảm bảo các tiêu chí tuân thủ các yêu cầu của pháp luật và của khách hàng đối với việc sử dụng bao bì tái chế làm nguyên liệu đầu vào để sản xuất vật liệu đóng gói thành phẩm.

2.5.2 Dán nhãn sản phẩm và vật liệu in

c)  Các tuyên bố, chẳng hạn như chất gây dị ứng, dinh dưỡng, phương pháp sản xuất, chuỗi hành trình sản phẩm, tình trạng nguyên liệu, phải được xác thực có kiểm chứng. Các nhãn hoặc tài liệu in phải có thể truy xuất nguồn gốc bao gồm cả cân bằng khối lượng. Đây chắc chắn là một thách thức đáng kể đối với phần lớn các công ty được chứng nhận.

d)  Category I (bao bì) hiện cũng yêu cầu phải có một hệ thống để phê duyệt hình ảnh và kiểm soát bản in, bao gồm các thay đổi và quản lý hình ảnh và tài liệu in lỗi thời. Phải có sự chấp thuận cho mỗi lần in so với tiêu chuẩn hoặc mẫu chính đã được thống nhất. Phải thiết lập một quy trình để phát hiện và xác định các lỗi in ấn. Các phiên bản in khác nhau phải được tách biệt một cách hiệu quả. Các sản phẩm in không sử dụng phải được tính toán.

 

2.5.3 Phòng vệ thực phẩm 

Ở đây, các yêu cầu đã được xây dựng rõ ràng hơn.
Ví dụ,
- đánh giá mối đe dọa phải được lập thành văn bản , có thể truy xuất nguồn gốc theo một phương pháp xác định; Và
- kế hoạch phòng vệ thực phẩm phải dựa trên đánh giá mối đe dọa và
- các biện pháp giảm thiểu rủi ro và thủ tục xác minh sẽ được quy định trong kế hoạch phòng vệ thực phẩm.

Đối với danh mục mới category FII - Nhà môi giới, có một yêu cầu bổ sung là các nhà môi giới đảm bảo các nhà cung cấp của họ có kế hoạch phòng vệ thực phẩm.

 

2.5.4 Giảm thiểu gian lận thực phẩm

Những sửa đổi có thể so sánh được với những sửa đổi dành cho Phòng vệ Thực phẩm đã được thực hiện tại đây:

Xác định phương pháp luận và tài liệu về các biện pháp giảm thiểu có liên quan đến đánh giá lỗ hổng.

Đối với danh mục mới Category FII - Nhà môi giới, có một yêu cầu bổ sung là bạn phải đảm bảo rằng các nhà cung cấp của bạn có kế hoạch giảm thiểu gian lận thực phẩm tại chỗ.

2.5.5 Sử dụng Logo FSSC cho các Công ty đạt chứng nhận

Vẫn không được phép sử dụng logo FSSC trên sản phẩm, nhãn và bao bì. Ngoài ra, logo cũng sẽ không được sử dụng trên giấy chứng nhận phân tích (CoA's) hoặc giấy chứng nhận phù hợp (CoC's).

2.5.6 Quản lý chất gây dị ứng

Phần sửa đổi lớn nhất trong FSSC Version 6 đã được thực hiện trong phần quản lý chất gây dị ứng.

Các yêu cầu sau đã được bổ sung:

a) Danh sách tất cả các chất gây dị ứng được xử lý tại chỗ, bao gồm nguyên liệu thô và thành phẩm

d) Thông tin dạng văn bản về xác nhận và xác minh (ví dụ: thử nghiệm bề mặt, lấy mẫu không khí và/hoặc thử nghiệm sản phẩm) của các biện pháp kiểm soát để giảm ô nhiễm chéo.

e) Việc sử dụng nhãn phòng ngừa hoặc cảnh báo trên bao bì chỉ khi kết quả đánh giá rủi ro thực sự xác định nguy cơ lây nhiễm chéo với các chất gây dị ứng, mặc dù tất cả các biện pháp kiểm soát cần thiết đã được thực hiện hiệu quả.

f) Tất cả nhân viên phải được đào tạo về nhận thức chất gây dị ứng và đào tạo cụ thể về các biện pháp kiểm soát chất gây dị ứng liên quan đến lĩnh vực làm việc của họ.

g) Đánh giá hàng năm về kế hoạch quản lý chất gây dị ứng cũng như đánh giá sau những thay đổi quan trọng, thu hồi hoặc thu hồi liên quan đến chất gây dị ứng và cả khi các vấn đề về chất gây dị ứng xảy ra trong ngành.

h) Đối với chuỗi thức ăn category D, thức ăn chăn nuôi và thức ăn cho vật nuôi, phần liên quan đến chất gây dị ứng có thể được chỉ định là "không áp dụng" trong các điều kiện xác định.

 

2.5.7 Quan trắc môi trường

Chương về quan trắc môi trường hiện nay bao gồm yêu cầu xem xét tính hiệu quả và đầy đủ của quan trắc môi trường. Việc xem xét này phải diễn ra ít nhất hàng năm hoặc trong trường hợp có những thay đổi quan trọng. Tính hiệu quả và đầy đủ của quan trắc môi trường cũng sẽ được xem xét trong trường hợp có bất thường, chẳng hạn như xu hướng phân tích môi trường, sản phẩm trung gian và thành phẩm, hoặc trong trường hợp thu hồi hoặc thu hồi tương ứng.

 

2.5.8 Văn hóa chất lượng và An toàn thực phẩm

Chương này là điểm mới. Cho đến nay, quan điểm của FSSC là chủ đề về văn hóa an toàn thực phẩm - nếu được triển khai đúng cách - đã được đưa vào đầy đủ trong ISO 22000.

Để chú ý hơn đến chủ đề trong phiên bản mới, một chương hoàn toàn mới đã được đưa vào các yêu cầu bổ sung.

Nó hiện bao gồm văn hóa chất lượng bên cạnh các khía cạnh nổi tiếng từ Codex Alimentarius và Quy định (EU) 2021/382 ngày 03.03.2021. Là một phần trong cam kết của tổ chức nhằm nuôi dưỡng văn hóa chất lượng và an toàn thực phẩm tích cực, lãnh đạo cao nhất phải thiết lập, thực hiện và duy trì các mục tiêu về văn hóa chất lượng và an toàn thực phẩm. Các khía cạnh cần xem xét trong văn hóa chất lượng và an toàn thực phẩm là truyền thông, đào tạo/đào tạo ban đầu, phản hồi của nhân viên và sự tham gia và đo lường hiệu suất.

Nó yêu cầu rõ ràng một kế hoạch văn hóa chất lượng và an toàn thực phẩm được lập thành văn bản với các mục tiêu và thời hạn thể hiện sự cải tiến liên tục và đánh giá trong phần xem xét của cấp quản lý.

 

2.5.9 Kiểm soát chất lượng

Đây cũng là chương mới. Nó đòi hỏi một quy trình kiểm soát chất lượng có hệ thống bao gồm việc thiết lập, thực hiện và duy trì các thông số chất lượng phù hợp với thông số kỹ thuật của thành phẩm và xuất xưởng sản phẩm. Ngoài ra, việc phân tích và xem xét kết quả của các thông số kiểm soát chất lượng phải được thực hiện và sử dụng làm đầu vào cho việc xem xét của lãnh đạo. Quy trình kiểm soát chất lượng phải được đưa vào đánh giá nội bộ. Các thủ tục kiểm soát số lượng theo yêu cầu của pháp luật và của khách hàng cũng được bao gồm trong chương này.

Một yêu cầu khác đã được thêm vào: thiết lập và thực hiện các quy trình khởi động và thay đổi dây chuyền. Điều này bao gồm việc có sẵn các biện pháp kiểm soát để đảm bảo việc dán nhãn và đóng gói từ lần vận hành trước được loại bỏ khỏi dây chuyền.

 

2.5.10 Vận chuyển, Lưu trữ và Kho bãi

Ở đây chỉ có những sửa đổi liên quan đến vận chuyển bằng tàu.

 

2.5.11 Kiểm soát mối nguy và các biện pháp ngăn ngừa nhiễm chéo

Trong phần này, sửa đổi chính là yêu cầu sử dụng phân tích rủi ro để xác định nhu cầu của thiết bị phát hiện dị vật (như nam châm, máy dò kim loại, thiết bị tia X, bộ lọc và sàng)

Trường hợp việc sử dụng thiết bị ngoại lai là không cần thiết, lý do phải được duy trì bằng văn bản.

Phải có thủ tục dạng văn bản để quản lý và sử dụng thiết bị ngoại lai.

Ngoài ra còn có yêu cầu bắt buộc mới đối với việc quản lý vật lạ và quản lý tất cả các vết vỡ liên quan đến khả năng nhiễm bẩn (ví dụ: kim loại, gốm, nhựa cứng).

 

2.5.13 Thiết kế và phát triển sản phẩm

Các yêu cầu được bổ sung bằng việc xác minh dựa trên rủi ro về thời hạn sử dụng của sản phẩm và xác nhận hướng dẫn cách nấu đối với các sản phẩm nấu chín để đảm bảo an toàn thực phẩm.

 

2.5.15 Quản lý thiết bị

Đây là một chương mới. Thông số kỹ thuật của thiết bị là bắt buộc, đề cập đến thiết kế hợp vệ sinh, tuân thủ các yêu cầu của khách hàng và luật pháp hiện hành cũng như mục đích sử dụng của thiết bị, bao gồm cả sản phẩm được xử lý. Nhà cung cấp phải cung cấp bằng chứng về việc đáp ứng thông số kỹ thuật này trước khi lắp đặt thiết bị.

Quản lý thay đổi dựa trên rủi ro đối với thiết bị mới và/hoặc tất cả các thay đổi đối với thiết bị hiện có sẽ được thực hiện. Bằng chứng phải bao gồm vận hành thành công và đánh giá các tác động có thể xảy ra đối với các hệ thống hiện có. Các biện pháp kiểm soát thích hợp sẽ được xác định và thực hiện.

 

2.5.16 Thất thoát và Lãng phí Thực phẩm

Một chương hoàn toàn mới. Chiến lược của tổ chức để giảm thất thoát và lãng phí thực phẩm trong chuỗi cung ứng liên quan phải được mô tả thông qua chính sách và mục tiêu được lập thành văn bản.

Thực phẩm cung cấp cho các tổ chức phi lợi nhuận, nhân viên và các tổ chức khác phải an toàn. Điều này phải kiểm soát và các sản phẩm được xử lý phù hợp.

Các sản phẩm dùng làm thức ăn chăn nuôi/thực phẩm không được bị nhiễm bẩn.

 

2.5.17 Yêu cầu Thông báo

Đây là một phần mới. Tổ chức chứng nhận phải được thông báo trong vòng ba ngày về các sự kiện hoặc tình huống ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm, tính hợp pháp và/hoặc tính toàn vẹn của chứng nhận (bất khả kháng, thảm họa tự nhiên hoặc nhân tạo (ví dụ: chiến tranh, đình công, khủng bố, tội phạm, lũ lụt, động đất, hack máy tính độc hại, v.v.)). Ngoài ra, trong các tình huống nghiêm trọng khi tính toàn vẹn của chứng nhận gặp rủi ro và/hoặc FSSC có thể bị mang tiếng xấu (ví dụ: thu hồi, hủy bỏ, thảm họa, bùng phát an toàn thực phẩm), cơ quan chứng nhận sẽ được thông báo trong vòng ba ngày. Điều này cũng áp dụng cho các hành động áp đặt của cơ quan quản lý do các vấn đề về an toàn thực phẩm, khi cần phải giám sát bổ sung hoặc buộc ngừng sản xuất; trong trường hợp tố tụng pháp lý liên quan đến an toàn thực phẩm, truy tố, sơ suất và cẩu thả; và các hoạt động lừa đảo và tham nhũng.

 

Phần 3 Yêu cầu đối với Quy trình Chứng nhận

Chương này kết hợp các yêu cầu cập nhật của ISO 22003-1:2022 và cung cấp một số giải thích rõ ràng nhằm giải quyết việc lập kế hoạch đánh giá, thời gian đánh giá tối thiểu cho PRP, thực hiện đánh giá và báo cáo. Nó cũng mô tả cách tiến hành đánh giá trong các doanh nghiệp có chức năng trung tâm không nằm ở địa điểm được chứng nhận hoặc trong các doanh nghiệp có nhiều địa điểm. Những yêu cầu này chủ yếu nhằm vào các tổ chức chứng nhận và đánh giá viên.

Đối với công ty được đánh giá, thật thú vị khi biết rằng hai cuộc đánh giá giám sát không diễn ra muộn hơn 12 tháng sau cuộc đánh giá lần đầu hoặc đánh giá tái chứng nhận. Đánh giá tái chứng nhận (cùng với việc cấp chứng chỉ mới) tốt nhất nên diễn ra ít nhất ba (3) tháng trước ngày hết hạn của chứng chỉ, để có đủ thời gian hoàn tất quy trình chứng nhận trước khi chứng chỉ hết hạn.

Không có thay đổi đáng kể nào đối với các quy định về đánh giá không báo trước.

Điểm đánh giá sự không phù hợp nhỏ, lớn và nghiêm trọng và quy trình liên quan đến các biện pháp khắc phục đóng các điểm không phù hợp, không thay đổi.

Điểm mới là ngoài danh sách những người tham gia có thời gian đánh giá sẽ được ký bởi tổ chức, một tuyên bố về tính liêm chính cũng sẽ được ký bởi đại diện cấp cao của tổ chức và (các) đánh giá viên. Điều này xác nhận
- rằng không có xung đột lợi ích thực tế hoặc cảm nhận được để đảm bảo tính khách quan của cuộc đánh giá,
- rằng tính toàn vẹn của cuộc đánh giá không bị tổn hại, và
- rằng cuộc đánh giá đã được tiến hành một cách có đạo đức.

 

Phần 4 Yêu cầu đối với Tổ chức Chứng nhận (CB)

Trong chương này, ISO 22003-1:2022 cập nhật đã được đưa vào và một số giải thích rõ ràng đã được trình bày về mối quan hệ giữa Tổ chức Chứng nhận và Tổ chức FSSC và quy trình phê duyệt chuyên gia.

 

Phần 5 Yêu cầu đối với Cơ quan Công nhận (AB)

Trong chương này, bản cập nhật ISO 22003-1:2022 và ISO/IEC 17021-1:2015 đã được đưa vào và một số nội dung làm rõ đã được trình bày.

 

Phụ lục 1 Định nghĩa

Trong chương này, một số định nghĩa đã được viết lại hoặc thêm vào.

 

Phụ lục 2 Tài liệu tham khảo

Các tài liệu tham khảo quy chuẩn đã được cập nhật để bao gồm, ví dụ: Quy tắc đạo đức của FSSC và Phụ lục đánh giá từ xa đầy đủ của FSSC.

 

Các văn bản quy phạm khác:

Những điều này chủ yếu liên quan đến các tổ chức chứng nhận và công nhận.

Phụ lục 1     Giải thích về việc xây dựng tuyên bố phạm vi chứng chỉ

Phụ lục 2     Các yêu cầu của tổ chức chứng nhận liên quan đến báo cáo đánh giá

Phụ lục 3     (trong Phiên bản 5.1 Phụ lục 4) Mẫu chứng chỉ cho các tổ chức chứng nhận (CB)

Phụ lục 4     (trong Phiên bản 5.1 Phụ lục 5) Các mẫu chứng chỉ công nhận dành cho các Tổ chức Công nhận (AB)

Phụ lục 5     (trong phiên bản 5.1 Phụ lục 9) CB Các yêu cầu đối với việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT)

FSSC cũng có các mô-đun và phần bổ sung tự nguyện bổ sung có thể được tiến hành kết hợp với các cuộc đánh giá chứng nhận FSSC 22000. Các mô-đun và bổ sung tự nguyện này (ví dụ: Chất lượng và An toàn Toàn cầu HAVI; FSMA PCHF; Costco; ISO 23412; HPC 420), bao gồm các điều kiện và yêu cầu liên quan, cũng có sẵn trên trang website FSSC.

Phần IV: Quy trình nâng cấp từ Ver 5.1 lên Ver 6

Với việc xuất bản version 6 của FSSC 22000, tài liệu "Các yêu cầu trong Quy trình nâng cấp Ver 6  " cũng được xuất bản.

Ở đây, giai đoạn chuyển đổi từ phiên bản 5.1 sang phiên bản 6 được mô tả như sau:

Các đánh giá dựa theo chương trình chứng nhận FSSC 22000 V5.1 chỉ có thể được thực hiện đến ngày 31/3/2024.
Các đánh giá nâng cấp theo chương trình chứng nhận FSSC 22000 V6 phải được thực hiện bắt đầu từ 1/4/2024 và kéo dài đến 31/3/2025.

Tài liệu "Các yêu cầu trong Quy trình nâng cấp Ver 6 " cũng giải thích việc ngừng đánh giá các lĩnh vực sản xuất chính/nông nghiệp, Danh mục A:

Kể từ ngày 01/04/2024 , các cuộc đánh giá FSSC 22000 đối với V6 sẽ không tiến hành đối với các công ty thuộc phạm vi Danh mục A (nuôi trồng) . Các chứng chỉ FSSC 22000 với phạm vi Nuôi trồng sẽ bị thu hồi hoặc giảm phạm vi khi áp dụng nhiều danh mục kể từ ngày 31/12/2024.

Tài liệu "Các yêu cầu trong Quy trình nâng cấp Ver 6 " cũng giải thích việc ngừng chương trình FSSC 22000-Quality (kết hợp giữa đánh giá FSSC 22000 và ISO 9001).Kể từ ngày 01/04/2023, FSSC sẽ không cấp thêm giấy chứng nhận nào đối với FSSC 22000-Quality. Từ ngày 01/04/2024, sẽ không có thêm cuộc đánh giá FSSC 22000-Quality nào được thực hiện.

DQS - Đối tác chứng nhận FSSC 22000 của bạn

DQS là tổ chức chứng nhận được công nhận cho đánh giá tiêu chuẩn FSSC 22000. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trên toàn thế giới, am hiểu văn hóa và ngôn ngữ địa phương, chúng tôi luôn ở đây sẵn sàng hỗ trợ bạn. Liên lạc với chúng tôi ngay bây giờ !