MyDQS предлага прозрачност и контрол на състоянието на Вашата процедура за сертифициране за всеки обект. Модулът за доклади показва на оторизираните потребители индивидуалния статус на одитите в избрани от Вас обекти само с няколко кликвания. Получавайте актуализации на състоянието на одитите, информация за вашите одитори и възможности за контакт с вашата служба за обслужване на клиенти.

Само няколко кликвания ще Ви позволят да създадете оценки на резултатите от одитите: прегледайте несъответствията и възможностите за подобрение (OFI) на отделните обекти, разбити по стандартни глави, и ги сравнете с други обекти. Или анализирайте и сравнявайте резултатите от одита от Audit Manager с други одити във Вашата организация. Всички доклади могат да бъдат изтеглени за по-нататъшна обработка.

С новата удобна платформа сигурността на данните на клиентите е на най-високо ниво. Съответствието с GDPR (Общ регламент за защита на данните) е основен приоритет за DQS. Съответно всички данни се съхраняват изключително на нашите собствени сървъри в Германия, за да се гарантира спазването на изискванията и защитата на личните Ви данни.

Ако вече сте клиент и се нуждаете от достъп, моля, свържете се с отговорния си специалист по обслужване на клиенти в местния офис на DQS. Ако желаете да станете клиенти на DQS, моля, свържете се с някой от нашите местни офиси за информация и индивидуална оферта за вашата организация.

Портал за клиенти MyDQS: mydqs.com

Условия за ползване

 

 

1. Обхват

Използването на уеб страниците, предоставени от DQS GmbH, германска компания, която сертифицира системи за управление (процедура с писмена проверка от трета страна на продукти, процеси, системи или лица) (наричана по-долу „DQS“) и портала за клиенти на MyDQS (наричан по-долу „ MyDQS”) е разрешено изключително въз основа на тези условия. Моля, прочетете внимателно следните разпоредби, преди да използвате тези уеб страници или портала за клиенти за първи път. Текущите разработки може да изискват условията да бъдат актуализирани по всяко време. Моля, отваряйте тази страница всеки път, когато се върнете към нашите уеб страници, за да научите за промените. Влизайки в портала за клиенти на MyDQS, регистрирайки се в потребителския център и/или започвайки да използвате портала за клиенти и потребителския център на MyDQS, Вие приемате тези условия за ползване, тъй като те могат да се променят от време на време.

 

2. УСЛУГИ

 

2.1

DQS предоставя определена информация, файлове или документи за достъп или изтегляне от уеб страниците, в Потребителския център и в MyDQS.

 

2.2

DQS може да спре да работи с някои или всички уеб страници, потребителски център или MyDQS по всяко време. Предвид естеството на интернет и компютърните системи, DQS не гарантира, че уеб страниците или MyDQS ще бъдат постоянно достъпни.

 

 

3. РЕГИСТРАЦИЯ, ПАРОЛА

 

3.1

Страниците на MyDQS и потребителския център са защитени с парола. За да защитим сигурността на нашите бизнес отношения, ние даваме достъп само на регистрирани потребители до тези страници. DQS трябва да активира потребител, преди той или тя да може първоначално да получи достъп до MyDQS. Потребителите, на които DQS дава администраторски права, могат да се регистрират и активират допълнителни потребители за своята компания. Всеки, който посещава уеб страниците на DQS, може да се регистрира за Потребителския център. Регистрацията се извършва по преценка на DQS. По-специално, DQS си запазва правото да направи регистрацията задължителна за уеб страници, които преди са били свободно достъпни. DQS може по всяко време да отмени разрешението за достъп, като деактивира идентификационните данни за вход, без да е необходимо да посочва причини, особено ако потребител (i) е направил неверни изявления по време на регистрацията, (ii) действа в нарушение на настоящите условия или неговите или нейните задължения за грижа при обработката на идентификационните данни за вход, (iii) нарушава приложимото законодателство по време на влизане или използване, (iv) не е използвал MyDQS за продължителен период от време или (v) е прекратил бизнес отношенията с DQS или с свързана компания с DQS (важи само за MyDQS).

 

3.2

Потребителите на MyDQS и Потребителския център трябва да предоставят вярна информация при  регистрацията и да уведомят DQS (онлайн, където е посочено) за всякакви промени без ненужно забавяне. Потребителите трябва да гарантират, че могат да получават имейли на посочения от тях имейл адрес.

 

3.3

След регистрация в Потребителския център или след активиране за MyDQS от DQS / администратора на потребителя, потребителят ще получи потребителско име и парола (наричани по-долу също „Потребителски данни“). Потребителските данни позволяват на потребителите да имат достъп до своите данни, да изтеглят документи или файлове и да променят своите потребителски данни.

 

3.4

Потребителите трябва да предотвратят достъп до Потребителските данни от трети страни и ще носят отговорност за всички дейности, извършени съгласно Потребителските данни.

 

Освен всичко друго, потребителите могат да предоставят на служителите на своята компания достъп до клиентския портал и до конкретни данни и документи на сайта в MyDQS. Когато предоставят/изтриват правата за достъп и достъп, потребителите трябва да спазват GDPR, както и изискванията за защита на данните на DQS, компанията на потребителя и съответната държава.

 

Потребителите трябва да напускат защитената с парола зона в края на всяка сесия. Ако потребителят научи, че трети страни злоупотребяват с потребителските данни, той трябва да информира DQS писмено без ненужно забавяне и да предостави предварително уведомление по имейл, ако е необходимо.

 

3.5

След получаване на уведомление съгласно раздел 3.4, DQS ще деактивира достъпа до защитената с парола зона с тези потребителски данни. Достъпът няма да бъде активиран повторно, докато потребителят не се консултира отново с DQS.

 

3.6

Потребителите на Потребителския център могат да излязат от Потребителския център онлайн или писмено, като по този начин изтрият регистрацията си по всяко време. След това DQS ще изтрие всички потребителски данни и всички други лични данни, свързани с потребителя, които DQS е съхранил, веднага щом данните вече не са необходими.

 

 

4. ЛИЦЕНЗИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, ФАЙЛОВЕ И ДОКУМЕНТИ

 

4.1

Тези условия уреждат използването на информацията, файловете и документите, предоставени на уеб страниците, в Потребителския център и в MyDQS.

 

4.2

DQS предоставя на потребителя неизключителен и непрехвърляем лиценз за използване на предоставената информация, файлове и документи до договорената степен или, ако такова споразумение не е постигнато, до степента на целта, преследвана от DQS при предоставянето и предоставяне на такава информация, файлове и документи.

 

 

5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 

5.1

Докато използват уеб страниците, потребителския център и MyDQS, потребителите не трябва:

да нанасят щети на лица, особено непълнолетни, или нарушават правата им на поверителност;

да нарушават стандартите на общоприетото благоприличие с поведението си при употреба;

да нарушават права на индустриална собственост и авторски права или други права на собственост;

да предават съдържание с вируси, троянски коне или други програми, които могат да увредят софтуера;

да въвеждат, съхраняват или изпращат хипервръзки или съдържание, на което нямат право, особено ако такива хипервръзки или съдържание нарушават задълженията за поверителност или са незаконни; или

разпространяват реклама или нежелани имейли („спам“) или необосновани предупреждения за вируси, неизправности и други подобни или призовавате за участие в лотарии, маркетингови схеми на няколко нива, верижни писма, пирамидални схеми или подобни кампании.

5.2

DQS може да спре достъпа до уеб порталите по всяко време, ако тези условия са нарушени.

 

 

6. ХИПЕРВРЪЗКИ

 

Уеб страниците и MyDQS могат да съдържат хипервръзки към уеб страници на трети страни. DQS не поема никаква отговорност за съдържанието на тези уеб страници, нито одобрява тези уеб страници и тяхното съдържание, тъй като не контролира свързаната информация и също така не носи отговорност за съдържанието и информацията, предоставени там. Използването им се извършва на собствен риск на потребителя (ефект на несигурност (източник: ISO 19011)).

 

 

7. ОТГОВОРНОСТ ЗА ДЕФЕКТИ В ЗАГЛАВИЯТА ИЛИ КАЧЕСТВОТО НА ИНФОРМАЦИЯТА

 

Когато информация, файлове или документи се предоставят безплатно, всяка отговорност за дефекти на заглавия или качество на информацията, файловете и документите, включително, без ограничение, във връзка с тяхната коректност, точност, свобода от права на собственост на трети страни или авторските права, пълнотата и/или пригодността за целта са изключени, освен в случаите, включващи умишлено неправомерно поведение или измамни намерения.

 

 

 

8. ДРУГА ОТГОВОРНОСТ, ВИРУСИ

 

8.1

Отговорността на DQS за дефекти в заглавието и качеството се урежда от раздел 7 от тези условия за ползване. DQS не носи никаква отговорност в други случаи, освен ако не се изисква от закона, напр. съгласно германския Закон за отговорност за продукти (ProdHaftG) или в случаи на умишлено неправомерно поведение, груба небрежност, увреждане на живота, крайниците или здравето, непредоставяне на гарантирани характеристики, измамно укриване на дефект или в случай на нарушение на съществени договорни задължения. Въпреки това, щетите за нарушаване на съществени договорни задължения, при липса на умишлено нарушение или груба небрежност, се ограничават до предвидимите щети, които са типични за договора.

 

8.2

Въпреки текущите усилия на DQS, DQS не гарантира, че уеб страниците и MyDQS са свободни от вируси, троянски коне или други увреждащи проактивни системи. Преди да изтеглят информация/данни, потребителите трябва да разполагат с подходящи мерки за сигурност и антивирусен софтуер, за да осигурят собствената си защита и да предотвратят вируси на уеб сайта на DQS.

 

8.3

Горните разпоредби в раздели 8.1 и 8.2 не променят тежестта на доказване в ущърб на потребителя.

 

 

9. ПОВЕРИТЕЛНОСТ И СИГУРНОСТ НА ДАННИ

 

9.1

DQS спазва приложимите разпоредби за защита на данните, когато събира, използва и обработва лични данни на потребителя. С изпращането на данните потребителят изрично се съгласява с електронна обработка на данните. Потребителят има право да оттегли съгласието си по всяко време с бъдещо действие. Освен това, потребителят има право да провери наличието и обхвата на съхраняваните от него данни, след като уведоми DQS писмено или по електронен път. Подробности можете да намерите в отделната Политика за поверителност на уебсайта.

 

9.2

DQS посочва, че Интернет, като обществена комуникационна система, винаги е склонен да създава уязвимости в сигурността, които са били неизвестни до появата им и които според състоянието на техниката също нямат причина да бъдат известни. DQS ще предприеме защитни мерки, ако е необходимо, след като научи и проучи уязвимостите в сигурността.

 

 

 

10. СТРАНИЧНИ СПОРАЗУМЕНИЯ, ЮРИСДИКЦИЯ, ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

10.1

Страничните споразумения трябва да бъдат направени в писмена форма.

 

10.2

Ако потребителят е търговец („Kaufmann“) по смисъла на Германския търговски кодекс, мястото на юрисдикция е Франкфурт на Майн.

 

10.3

DQS работи и отговаря за отделните страници на MyDQS. Страниците отговарят на изискванията на Федерална република Германия. Ако потребителите имат достъп до MyDQS от места извън Германия, тяхна е единствената отговорност да спазват съответните разпоредби на техните национални закони и разпоредби. Не е разрешен достъп до информация, файлове и/или документи в MyDQS от страни, където този достъп е незаконен. В този случай потребителят трябва да се свърже с DQS, ако желае да влезе в бизнес отношения с DQS.

 

10.4

Прилага се немското законодателство. Прилагането на Конвенцията за международна продажба на стоки (КМКПТ на ООН) е изключено.