MyDQS tarjoaa läpinäkyvyyttä ja valvontaa sertifiointimenettelyn tilasta kunkin toimipaikan osalta. Raportointimoduuli näyttää valtuutetuille käyttäjille auditointien yksilöllisen tilan valitsemissasi toimipisteissä muutamalla napsautuksella. Saat tilapäivityksiä auditoinneista, tietoja auditoijistasi ja yhteysvaihtoehtoja asiakaspalveluun.

Vain muutamalla napsautuksella voit luoda arviointeja auditointituloksistasi: voit tarkastella yksittäisten toimipaikkojen vaatimustenvastaisuuksia ja parannusmahdollisuuksia (OFI) standardiluvuittain eriteltyinä ja verrata niitä muihin toimipaikkoihin. Tai analysoi ja vertaile Audit Managerin auditointituloksia organisaatiosi muihin auditointeihin. Kaikki raportit voidaan ladata jatkokäsittelyä varten.

Uuden responsiivisen alustan ansiosta asiakastietojen turvallisuus on huippuluokkaa. GDPR:n (yleinen tietosuoja-asetus) noudattaminen on DQS:lle ensisijainen prioriteetti. Näin ollen kaikki tiedot tallennetaan yksinomaan omille palvelimillemme Saksassa, jotta voidaan taata vaatimustenmukaisuus ja tietosuojasi suojaaminen.

Jos olet jo asiakas ja tarvitset pääsyä, ota yhteyttä DQS:n paikallisen toimiston vastaavaan asiakaspalvelijaan. Jos haluat tulla DQS:n asiakkaaksi, ota yhteyttä johonkin paikallisista toimistostamme saadaksesi tietoa ja räätälöidyn tarjouksen organisaatiollesi.

MyDQS-asiakasportaali: mydqs.com

Käyttöehdot

1. Soveltamisala

DQS GmbH:n, saksalaisen yrityksen, joka sertifioi (menettely, jossa kolmas osapuoli todentaa kirjallisesti tuotteita, prosesseja, järjestelmiä tai henkilöitä) johtamisjärjestelmiä, (jäljempänä "DQS") ja MyDQS-asiakasportaalin (jäljempänä "MyDQS") tarjoamien verkkosivujen käyttö on sallittua yksinomaan näiden ehtojen perusteella. Lue seuraavat ehdot huolellisesti ennen kuin käytät näitä verkkosivuja tai asiakasportaalia ensimmäistä kertaa. Ajankohtainen kehitys saattaa edellyttää ehtojen päivittämistä milloin tahansa. Avaa tämä sivu aina, kun palaat verkkosivuillemme, jotta saat tietää muutoksista. Kirjautumalla sisään MyDQS-asiakasportaaliin, rekisteröitymällä käyttäjäkeskukseen ja/tai aloittamalla MyDQS-asiakasportaalin ja käyttäjäkeskuksen käytön hyväksyt nämä käyttöehdot sellaisina kuin ne voivat ajoittain muuttua.

2. PALVELUT

2.1

DQS tarjoaa tiettyjä tietoja, tiedostoja tai asiakirjoja saataville tai ladattavaksi verkkosivustoilla, käyttäjäkeskuksessa ja MyDQS:ssä.

2.2

DQS voi milloin tahansa lopettaa joidenkin tai kaikkien verkkosivujen, käyttäjäkeskuksen tai MyDQS:n toiminnan. Internetin ja tietokonejärjestelmien luonteen vuoksi DQS ei takaa, että verkkosivut tai MyDQS ovat jatkuvasti käytettävissä.

3. REKISTERÖINTI, SALASANA

3.1

MyDQS:n ja käyttäjäkeskuksen sivut on suojattu salasanalla. Liiketoimintasuhteidemme turvallisuuden suojaamiseksi annamme näille sivuille pääsyn vain rekisteröityneille käyttäjille. DQS:n on aktivoitava käyttäjä, ennen kuin hän voi aluksi käyttää MyDQS:ää. Käyttäjät, joille DQS on antanut järjestelmänvalvojan oikeudet, voivat rekisteröidä ja aktivoida lisäkäyttäjiä yritykselleen. Kuka tahansa DQS:n sivuilla vieraileva voi rekisteröityä käyttäjäkeskukseen. Rekisteröinti suoritetaan DQS:n harkinnan mukaan. DQS pidättää erityisesti oikeuden tehdä rekisteröinnistä pakollista aiemmin vapaasti käytettävissä olleille verkkosivuille. DQS voi milloin tahansa peruuttaa käyttöoikeuden poistamalla kirjautumistunnukset käytöstä ilman perusteluja, erityisesti jos käyttäjä (i) on antanut vääriä tietoja rekisteröitymisen yhteydessä, (ii) rikkoo näitä ehtoja tai huolellisuusvelvoitteitaan kirjautumistunnuksia käsitellessään, (iii) rikkoo sovellettavia lakeja kirjautumisen tai käytön aikana, (iv) ei ole käyttänyt MyDQS:ää pitkään aikaan tai (v) on irtisanonut liikesuhteen DQS:n tai DQS:ään sidoksissa olevan yrityksen kanssa (koskee vain MyDQS:ää).

3.2

MyDQS:n ja käyttäjäkeskuksen käyttäjien on annettava rekisteröinnin yhteydessä totuudenmukaiset tiedot ja ilmoitettava DQS:lle (verkossa, jos ilmoitettu) kaikista muutoksista ilman aiheetonta viivytystä. Käyttäjien on varmistettava, että he voivat vastaanottaa sähköpostiviestejä ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen.

3.3

Kun käyttäjä on rekisteröitynyt käyttäjäkeskukseen tai kun DQS / käyttäjän ylläpitäjä on aktivoinut MyDQS:n, käyttäjä saa käyttäjätunnuksen ja salasanan (jäljempänä myös "käyttäjätiedot"). Käyttäjätietojen avulla käyttäjät voivat käyttää tietojaan, ladata asiakirjoja tai tiedostoja ja muuttaa käyttäjätietojaan.

3.4

Käyttäjien on estettävä kolmansia osapuolia pääsemästä käyttäjätietoihin, ja he ovat vastuussa kaikista käyttäjätiedoilla suoritetuista toimista.

Käyttäjät voivat muun muassa antaa yrityksensä työntekijöille pääsyn asiakasportaaliin ja MyDQS:ssä oleviin tiettyihin sivuston tietoihin ja asiakirjoihin. Käyttäjien on käyttöoikeuksia ja käyttöoikeuksia myöntäessään / poistaessaan noudatettava GDPR:ää sekä DQS:n, käyttäjän yrityksen ja asianomaisen maan tietosuojavaatimuksia.

Käyttäjien on poistuttava salasanalla suojatulta alueelta jokaisen istunnon päätyttyä. Jos käyttäjä saa tietää, että kolmannet osapuolet käyttävät käyttäjätietoja väärin, käyttäjän on ilmoitettava siitä kirjallisesti DQS:lle ilman aiheetonta viivytystä ja annettava tarvittaessa ennakkoilmoitus sähköpostitse.

3.5

Saatuaan 3.4 kohdan mukaisen ilmoituksen DQS estää pääsyn salasanalla suojattuun alueeseen, jossa on kyseisiä käyttäjätietoja. Pääsyä ei aktivoida uudelleen ennen kuin käyttäjä on ottanut uudelleen yhteyttä DQS:ään.

3.6

Käyttäjäkeskuksen käyttäjät voivat milloin tahansa poistua käyttäjäkeskuksesta verkossa tai kirjallisesti ja siten poistaa rekisteröintinsä. DQS poistaa tällöin kaikki käyttäjätiedot ja kaikki muut DQS:n tallentamat käyttäjään liittyvät henkilötiedot heti, kun tietoja ei enää tarvita.

4. TIETOJEN, TIEDOSTOJEN JA ASIAKIRJOJEN KÄYTTÖLUVAT
.

4.1

Näillä ehdoilla säännellään verkkosivustoilla, käyttäjäkeskuksessa ja MyDQS:ssä saataville asetettujen tietojen, tiedostojen ja asiakirjojen käyttöä.

4.2

DQS myöntää käyttäjälle ei-yksinomaisen ja ei-siirrettävissä olevan käyttöoikeuden tarjottuihin tietoihin, tiedostoihin ja asiakirjoihin sovitussa laajuudessa tai, jos tällaista sopimusta ei ole tehty, siinä laajuudessa kuin DQS:llä on ollut tarkoitus tarjota ja asettaa saataville tällaisia tietoja, tiedostoja ja asiakirjoja.

5. KÄYTTÄJÄN VELVOLLISUUDET

5.1

Käyttäjät eivät saa verkkosivuja, käyttäjäkeskusta ja MyDQS:ää käyttäessään:

aiheuttaa vahinkoa henkilöille, erityisesti alaikäisille, tai loukata heidän yksityisyydensuojaansa;
rikkoa yleisiä säädyllisyysnormeja käyttökäyttäytymisellään;
loukata teollis- ja tekijänoikeuksia tai muita omistusoikeuksia;
välittää sisältöä, jossa on viruksia, troijalaisia hevosia tai muita ohjelmia, jotka voivat vahingoittaa ohjelmistoja;
syöttää, tallentaa tai lähettää hyperlinkkejä tai sisältöä, johon heillä ei ole oikeutta, erityisesti jos tällaiset hyperlinkit tai sisältö rikkovat salassapitovelvoitteita tai ovat laittomia; tai
jakaa mainoksia tai ei-toivottuja sähköpostiviestejä ("roskapostia") tai perusteettomia varoituksia viruksista, toimintahäiriöistä ja vastaavista tai kehottaa osallistumaan arvontoihin, monitasoisiin markkinointijärjestelmiin, ketjukirjeisiin, pyramidihuijauksiin tai vastaaviin kampanjoihin.
5.2

DQS voi milloin tahansa keskeyttää pääsyn verkkoportaaleihin, jos näitä ehtoja rikotaan.

6. HYPERLINKS


Verkkosivut ja MyDQS voivat sisältää hyperlinkkejä kolmansien osapuolten verkkosivuille. DQS ei ota minkäänlaista vastuuta näiden verkkosivujen sisällöstä eikä tue näitä verkkosivuja ja niiden sisältöä, koska se ei valvo linkitettyjä tietoja eikä ole myöskään vastuussa niissä esitetystä sisällöstä ja tiedoista. Niiden käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla (epävarmuuden vaikutus (lähde: ISO 19011)).

7. VASTUU OMISTUS- JA LAATUVIRHEISTÄ


Jos tietoja, tiedostoja tai asiakirjoja annetaan saataville maksutta, vastuu tietojen, tiedostojen ja asiakirjojen oikeus- tai laatuvirheistä, erityisesti niiden oikeellisuudesta, täsmällisyydestä, kolmansien osapuolten omistusoikeuksista tai tekijänoikeuksista riippumattomuudesta, täydellisyydestä ja/tai tarkoitukseen sopivuudesta, on poissuljettu lukuun ottamatta tapauksia, joissa on kyse tahallisesta väärinkäytöksestä tai vilpillisestä tarkoituksesta.

8. MUU VASTUU, VIRUKSET

8.1

DQS:n vastuu oikeus- ja laatuvirheistä määräytyy näiden käyttöehtojen kohdan 7 mukaisesti. DQS:llä ei ole minkäänlaista vastuuta missään muussa tapauksessa, ellei laki edellytä sitä, esimerkiksi Saksan tuotevastuulain (ProdHaftG) nojalla, tai tapauksissa, joissa on kyse tahallisuudesta, törkeästä huolimattomuudesta, hengen-, ruumiin- tai terveysvahingosta, taattujen ominaisuuksien toimittamatta jättämisestä, virheen vilpillisestä salaamisesta tai olennaisten sopimusvelvoitteiden rikkomisesta. Vahingonkorvaus olennaisten sopimusvelvoitteiden rikkomisesta rajoittuu kuitenkin, ellei kyse ole tahallisesta tai törkeästä huolimattomuudesta, sopimukseen nähden tyypilliseen ennakoitavissa olevaan vahinkoon.

8.2

DQS:n jatkuvista ponnisteluista huolimatta DQS ei takaa, että verkkosivut ja MyDQS eivät sisällä viruksia, troijalaisia hevosia tai muita vahingollisia ennakoivia järjestelmiä. Käyttäjien on ennen tietojen/tietojen lataamista otettava käyttöön riittävät turvatoimet ja virustorjuntaohjelmistot oman suojauksensa varmistamiseksi ja virusten estämiseksi DQS:n verkkosivustolla.

8.3

Edellä 8.1 ja 8.2 kohdassa olevat määräykset eivät muuta todistustaakkaa käyttäjän vahingoksi.

9. YKSITYISYYS JA TIETOTURVA

9.1

DQS noudattaa sovellettavia tietosuojasäännöksiä kerätessään, käyttäessään ja käsitellessään käyttäjän henkilötietoja. Lähettämällä tiedot käyttäjä hyväksyy nimenomaisesti sähköisen tietojenkäsittelyn. Käyttäjällä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa tulevin vaikutuksin. Lisäksi käyttäjällä on oikeus tarkistaa tallennettujen tietojensa olemassaolo ja laajuus ilmoitettuaan siitä kirjallisesti tai sähköisesti DQS:lle. Yksityiskohtaiset tiedot löytyvät verkkosivuston erillisestä tietosuojaselosteesta.

9.2

DQS huomauttaa, että internet on yleisenä viestintäjärjestelmänä aina altis tuottamaan tietoturva-aukkoja, joita ei tunnettu ennen niiden syntymistä ja joita ei tekniikan tason mukaan ollut myöskään syytä tuntea. DQS ryhtyy tarvittaessa puolustustoimenpiteisiin saatuaan tietää ja tutkittuaan tietoturva-aukkoja.

10. SIVUSOPIMUKSET, TOIMIVALTA, SOVELLETTAVA LAKI

10.1

Sivusopimukset on tehtävä kirjallisesti.

10.2

Jos käyttäjä on Saksan kauppalain tarkoittama kauppias ("Kaufmann"), oikeuspaikka on Frankfurt am Main.

10.3

DQS ylläpitää MyDQS:n yksittäisiä sivuja ja vastaa niistä. Sivut täyttävät Saksan liittotasavallan vaatimukset. Jos käyttäjät käyttävät MyDQS:ää Saksan ulkopuolelta, heidän yksinomaisella vastuullaan on noudattaa oman maansa lakien ja asetusten asiaankuuluvia määräyksiä. MyDQS:ssä olevien tietojen, tiedostojen ja/tai asiakirjojen käyttö ei ole sallittua maista, joissa tällainen käyttö on laitonta. Tässä tapauksessa käyttäjän on otettava yhteyttä DQS:ään, jos hän haluaa solmia liikesuhteen DQS:n kanssa.

10.4

Sovelletaan Saksan lakia. Tavaroiden kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (YK:n CISG) soveltaminen on suljettu pois.