Изпълнителното ръководство на DQS България ЕООД зачита важността на безпристрастността при извършване на нашите дейности по оценяване и сертификация. Поддържат се процедури за управление на всякакви конфликти на интереси, за да се гарантира обективността на сертификационните дейности.

За тази цел следваме глобалните принципи на Групата DQS.