Tijdens alle beoordelings- en certificeringsactiviteiten zet het management van DQS zich strikt in voor onpartijdigheid als essentieel element bij de uitvoering van audits en certificeringen. Potentiële belangenconflicten worden beheerd om de objectiviteit van alle certificeringsactiviteiten te waarborgen.

De waarde van DQS-certificaten ligt in de mate van vertrouwen die klanten en markten in DQS stellen. Klanten van gecertificeerde organisaties en eindgebruikers verwachten te kunnen vertrouwen op DQS-certificaten. Om dit vertrouwen te bevorderen, houdt DQS bij al zijn activiteiten rekening met de volgende beginselen:

  • Onpartijdigheid
  • Competentie
  • Verantwoordelijkheid
  • Openheid
  • Vertrouwelijkheid
  • Reactie op klachten
  • Ethische handelspraktijken

Onpartijdigheid vereist onafhankelijkheid van elke ongepaste invloed op certificeringsbeslissingen, die objectief en zuiver op feiten gebaseerd moeten zijn. Competentie is een belangrijke troef om professionele audits te waarborgen die tot geldige resultaten leiden. Elke werknemer in elke functie moet naar behoren competent zijn voor de hem toegewezen taken. Bij DQS nemen wij de verantwoordelijkheid voor onze activiteiten en de resultaten daarvan.

Voor een certificatie-instelling betekent openheid onbeperkte toegang tot certificatiediensten zonder ongerechtvaardigde discriminatie. Vertrouwelijkheid is een andere belangrijke troef bij het opbouwen van duurzame zakelijke partnerschappen met onze klanten. Professionele gegevens- en informatiebescherming is een permanente activiteit bij DQS.

Er is een ethische bedrijfscode opgesteld die consistente bedrijfswaarden en -principes definieert in alle DQS-organisaties wereldwijd.

Michael Drechsel en Ingo M. Rübenach, DQS Holding GmbH

DQS Medizinprodukte GmbH

Verklaring inzake onafhankelijkheid, onpartijdigheid, objectiviteit, neutraliteit en vertrouwelijkheid alsmede de omgang met belangenconflicten

Download

DQS Medizinprodukte GmbH

Persoonlijke verklaring over onafhankelijkheid, onpartijdigheid, objectiviteit, neutraliteit en vertrouwelijkheid alsmede over de omgang met belangenconflicten

Download