Zaregistrujte sa teraz a získajte bielu knihu "ISO 45001 - Vedenie a záväzok" zadarmo.

Prečítajte si v našej Bielej knihe

  • Povinnosť starostlivosti o zverených zamestnancov
  • Všetko a koniec: podniková kultúra dôvery
  • Klasické nedostatky (BOZP)

whitepaper-dqs-iso-45001-fuehrung-und-verpflichtung

Zhrnutie pre manažment

Od revízie normy manažérstva kvality ISO 9001 v roku 2015 je zrejmé, že požiadavky kladené na vedenie spoločnosti ("vrcholový manažment") v súvislosti s jeho zodpovednosťou za systém manažérstva sa rozšírili čo do rozsahu a zrozumiteľnosti. Vzhľadom na jednotnú štruktúru noriem systému manažérstva (High Level Structure) sa v norme ISO 45001 táto problematika nerieši inak. Ba čo viac, pokiaľ ide o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP), úroveň podrobností ide ešte ďalej ako ISO 9001, s 13 požiadavkami na vrcholový manažment. V tejto Bielej knihe sa okrem iného zameriavame na klasické nedostatky v oblasti BOZP v súvislosti so zodpovednosťou vrcholového manažmentu.

Ako sa dostať k bielej knihe

Najprv sa musíte zaregistrovať. Použite formulár na tejto stránke.
Po registrácii od nás dostanete e-mailovú správu, v ktorej vás požiadame o potvrdenie vašej e-mailovej adresy. Upozornenie: Bez potvrdenia vám nemôžeme poslať Bielu knihu.
Po potvrdení vašej e-mailovej adresy vám zašleme Bielu knihu.