Zarejestruj się teraz i otrzymaj za darmo White Paper "ISO 45001 - Przywództwo i zaangażowanie".

Przeczytaj w naszej Białej Księdze

  • Obowiązek opieki nad powierzonymi pracownikami
  • Wszystko, co najlepsze i najlepsze: korporacyjna kultura zaufania
  • Klasyczne uchybienia (BHP)

whitepaper-dqs-iso-45001-fuehrung-und-verpflichtung

Podsumowanie dotyczące zarządzania

Od czasu rewizji normy zarządzania jakością ISO 9001 w 2015 roku stało się jasne, że wymagania stawiane kierownictwu firmy ("najwyższemu kierownictwu") w odniesieniu do ich odpowiedzialności za system zarządzania zwiększyły swój zakres i jasność. Ze względu na jednolitą strukturę norm dotyczących systemów zarządzania (High Level Structure), norma ISO 45001 nie traktuje tego inaczej. Co więcej, w odniesieniu do bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), poziom szczegółowości wykracza nawet poza ISO 9001, z 13 wymaganiami dla najwyższego kierownictwa. W niniejszej białej księdze skupiamy się na klasycznych brakach w zakresie BHP związanych między innymi z odpowiedzialnością najwyższego kierownictwa.

Jak dostać się do whitepaper

First you need to register. Please use the form on this page.
After registration, you will receive an email from us asking you to confirm your email address. Please note: We cannot send you the White Paper without confirmation.
After confirming your email address, we will send you the White Paper.