Toplinske karte - heat maps - se obično koriste za ilustraciju:

  • mjerenja, na primjer toplinski prikaz ili karte s distribucijom gustoće stanovništva, ili
  • procjene, na primjer rezultata korelacija (učinaka), kao kod analize žarišnih točaka.

Ovaj oblik grafičkog prikaza iskorištava činjenicu da čitatelji intuitivno asociraju rastuću temperaturu od hladnog prema vrućem s određenim nizovima boja, na primjer plavo, zeleno, žuto, narančasto i crveno. To se može daljnjom asocijacijom može, ovisno o kontekstu, protumačiti na primjer kao "rastući značaj".

Međutim, budući da su moguća različita povezivanja boja s temperaturama ovisno o tehničkim referencama ili kulturnim skupinama, boje treba izravno povezati s tumačem na karti. Na primjer: žuto = nizak značaj, narančasto = srednji značaj, crveno = visoki značaj.

Toplinska karta kao grafički prikaz analize žarišnih točaka 

Između ostalog, analiza žarišnih točaka predstavlja prikladnu metodu za organizaciju za otkrivanje i ocjenu relevantnih aspekata okoliša i njihovih učinaka (tj. žarišnih točaka). Iz rezultata se mogu izvesti prikladna rješenja i odgovarajuće mjere.

Kako bi se prikazali rezultati analize žarišnih točaka i njihove ocjene kreira se toplinska karta kao dvodimenzionalna matrica u kojoj se podaci iz stupaca uspoređuju s podacima iz redova. Podazapis gdje se susreću odgovarajući stupci i redovi sadrži izjavu koja sadrži rezultat ili značajan aspekt usporedbe. Ocjena rezultata ili aspekta radi se na temelju prikupljenih podataka i informacija, značaj koji se odredi tim procesom predstavlja se odgovarajućom bojom polja.

Autor
Ute Droege

DQS stručnjak za sustave upravljanja kvalitetom, dugogodišnji auditor i iskusni trener za ISO 9001.

Loading...