Do sada je samo nekolicina društava imala obvezu izvještavanja o utjecaju svojih poslovnih aktivnosti na ljudska prava i okoliš. U Njemačkoj je samo oko 550 društava orijentiranih na tržište kapitala obuhvaćeno zakonom o nefinancijskom izvještavanju, tzv. CSR-RUG. Unutar EU samo oko 11 700 organizacija podliježe obvezi objave nefinancijskih informacija u skladu s Direktivom o korporativnom izvještavanju o održivosti usvojenom 2014. godine. Nova EU Direktiva o korporativnom izvještavanju o održivosti, koja će zamijeniti Direktivu o korporativnom izvještavanju pod Direktivom o nefinancijskom izvještavanju od 1. siječnja 2024. godine uvodi novu eru. U nastavku ćete saznati više o pragovima prema koji se određuju društva s obvezom izvještavanja i kako izgleda raspored.

Cilj nove Direktive o korporativnom izvještavanju o održivosti je "zaštita, očuvanje, osnaživanje prirodnog kapitala EU i zaštita zdravlja i dobrobiti građana od okolišnih rizika i utjecaja". Kako bi se postigli ovi ciljevi, između ostalog će se višestruko proširiti skupina društava koje podliježu ovim zahtjevima za izvještavanje. Samo u Njemačkoj do 15 000 društava bit će obuhvaćeno opsegom direktive u budućnosti. Unutar i van EU ova će obveza izvještavanja obuhvatiti do 50 000 društava, s postepenim uvođenjem proširenih obveza o izvještavanju.

Na koja će se društva odnositi Direktiva o korporativnom izvještavanju o održivosti i od kada?

Prva društva na koja će se direktiva odnositi bit će ona koja već podliježu zahtjevima za izvještavanje pod njemačkim zakonom CSR RUG. To su velike korporacije prema definiciji njemačkog Trgovačkog zakonika (Handelsgesetzbuch, HGB), koje su orijentirane na tržište kapitala i imaju godišnji prosjek od 500 zaposlenika, kao i kreditne institucije i osiguravajuća društva koja ispunjavaju zadnja dva kriterija. Ta društva moraju pripremiti svoj godišnji izvještaj za izvještajnu godinu 2024. u skladu s novim standardima za izvještavanje i objaviti ga 2025. godine.

Od 1. siječnja 2025. godine proširena obveza izvještavanja primjenjivat će se i na sva ostala velika društva s ograničenom odgovornošću kao i na kreditne institucije i osiguravajuća društva koja prethodno nisu podlijegala zahtjevima za izvještavanje u skladu sa zakonom CSR RUG, pod uvjetom da ispunjavaju barem dvije od sljedeće tri karakteristike na datum bilance:

- Ukupna bilanca: barem 20 milijuna eura
- Neto prodaja: barem 40 milijuna
- Prosjek od najmanje 250 zaposlenika tijekom fiskalne godine.

Ta društva moraju pripremiti i objaviti svoj izvještaj za fiskalnu godinu 2025. u 2026. godini u skladu s novim zahtjevima.

Na mala i srednja poduzeća orijentirana na tržište kapitala i jednostavne kreditne institucije kao i na vlastita društva za (re)osiguranje zahtjevi će se primjenjivati od 1. siječnja 2026. godine, s obvezom izvještavanja u 2027. godini.

Od navedenih malih i srednjih poduzeća izuzeta su takozvani mikro subjekti. To su društva koja ispunjavaju barem dvije od sljedeće tri karakteristike na datum bilance:

- Ukupna bilanca: najviše 350,000 eura
- Neto prodaja: najviše €00,000 eura
- U prosjeku najviše 10 zaposlenika tijekom fiskalne godine.

Navedena mala i srednja poduzeća također mogu biti izuzeta od obveze izvještavanja tijekom prijelaznog razdoblja od dvije godine zbog svoje manje veličine i ograničenijih resursa te uzimajući u obzir teško gospodarsko okruženje zbog pandemije COVID-19. Da bi dobila izuzeće moraju u svojem izvještaju uprave kratko objasniti zašto nisu u mogućnosti ispuniti svoju obvezu. Ako je takvo malo ili srednje poduzeće privremeno izuzeto od izvještavanja, svoj prvi izvještaj za 2028. godinu mora objaviti u 2029. godini.

Direktiva o korporativnom izvještavanju o održivosti za društva izvan EU

Kako bi se stvorili jednaki uvjeti za društva unutar EU i izvan EU, izvještavanje o održivosti uključuje i grupe s matičnim društvima izvan EU. Na ta će se društva direktiva primjenjivati od 1. 1. 2028. ako imaju neto prodaju veću od 150 milijuna eura unutar EU i veliku podružnicu orijentiranu na tržište kapitala unutar EU. Ako su ispunjeni ti uvjeti, podružnica, koja djeluje u ime matičnog društva registriranog izvan EU, dužna je objaviti, u slučaju sumnje skraćeni, izvještaj o održivosti prvi put 2029. godine.

Ista obveza primjenjuje se na podružnice društava ili grupe sa sjedištem izvan EU ako im je neto prodaja u prethodnoj godini bila veća od 40 milijuna eura.

U oba prethodno navedena slučaja, međutim, društva ili grupe moraju imati neto prodaju veću od 150 milijuna eura svake od dvije prethodne godine na teritoriju Unije. 

Ako podružnica ili poslovnica nije u mogućnosti ispuniti svoju obvezu izvještavanja zbog manjka dostupnih informacija, u izvještaju mora biti navedeno da matično društvo izvan EU nije dostavilo potrebne informacije. 

Inače, društva kćeri čija matična društva imaju sjedište na teritoriju Unije izuzeta su od izvještavanja; međutim, to se ne odnosi na velike podružnice orijentirane na tržište kapitala. Isto tako, ako postoji značajna razlika između rizika i njihovih utjecaja u matičnom društvu i podružnici, rizici i utjecaji podružnice moraju se posebno navesti u skupnom izvještaju uprave matičnog društva.

Dodatne informacije o Direktivi o korporativnom izvještavanju o održivosti

Što Direktiva o korporativnom izvještavanju o održivosti znači za moje društvo? Pročitajte naš članak na blogu za dodatne važne informacije o izvještavanju o održivosti prema zahtjevima Direktive o korporativnom izvještavanju o održivosti.

Pročita­jte više na blogu

Kako Vam DQS može pomoći

DQS je vaš partner u vanjskoj verifikaciji izvještaja o održivosti. Počevši od 2023. godine naša njemačka podružnica CFS nudit će edukaciju o Direktivi o korporativnom izvještavanju o održivosti i izvještavanju o održivosti prema standardima za izvještavanje o održivosti Europske unije (EU Sustainability Reporting Standards - CSRD). Nakon što Direktiva o korporativnom izvještavanju o održivosti stupi na snagu, provodit ćemo vanjske audite izvještaja o održivosti pripremljene u skladu sa standardima za izvještavanje o održivosti Europske unije od 2025. godine. Nudimo i gap analize za navedene standarde.

Slobodno nam se obratite s pitanjima ili za razgovor o budućim projektima.

Vaš partner za vanjsku potvrdu izvještaja o održivosti

Saznajte kako izgleda vanjski audit.

Saznajte više
Autor
Michael Wiedmann

Od lipnja 2017. godine do prosinca 2020. godine Michael Wiedmann bio je odvjetnik za usklađenost u frankfurtskom uredu Norton Rose Fulbright. Prije toga dva je desetljeća obnašao različite rukovodeće pozicije u METRO Grupi; uključujući glavnog službenika za usklađenost, starijeg potpredsjednika za odnose s javnošću, voditelja korporativnog razvoja/generalnog direktora, glavnog savjetnika i tajnika tvrtke. Ima veliko iskustvo u usklađenosti, upravljanju i korporativnim pitanjima, koje koristi u savjetovanju svojih klijenata, posebice u razvoju i dizajnu sustava upravljanja usklađenošću. Osim njegovog angažmana u NJjemačkom institutu za usklađenost e.V. (DICO) kao supredsjedatelja radne skupine za društveno odgovorno poslovanje / ljudska prava, Michael Wiedmann redovito objavljuje o temama ljudskih prava i zviždača. Nadalje, član je izvršnog odbora njemačkog Wettbewerbszentrale u Bad Homburgu, koji se bori protiv nepoštenih poslovnih praksi.

Loading...