Za sigurnu i održivu poljoprivredu u BiH

Sa GLOBAL G.A.P. certifikacijom, farme u Bosni i Hercegovini mogu pokazati da rade održivo i proizvode sigurne proizvode. Certifikat je važan signal za održivu poljoprivredu kupcima i krajnjim potrošačima.

Certificirana održivost i sigurnost

Poboljšana sigurnost hrane

Optimizirani procesi u upravljanju i operacijama

Jačanje povjerenja kupaca

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

GLOBAL G.A.P. - globalno priznati standard za usklađenost sa dobrim poljoprivrednim praksama

GLOBAL G.A.P. standard je razvijen da promoviše održivu i sigurnu poljoprivredu u Bosni i Hercegovini, ali i širom svijeta. Sistem osiguranja kvaliteta je cijenjen od strane trgovaca na malo i veliko i priznat je u mnogim zemljama širom svijeta.

Farme certificirane prema GLOBAL G.A.P. osiguravaju da njihovi poljoprivredni proizvodi budu sigurni, sljedivi i ekološki prihvatljivi. Osim toga, ispunjeni su strogi zahtjevi za rad i dobrobit životinja.
Standard pokriva segmente usjeva, stoke i akvakulture.
Potrošači mogu prepoznati GLOBAL G.A.P. certificirane farme sa oznakom GGN. Ovo je skraćenica od Global GAP Broj.

Prikaži više
Prikaži manje
Zielgruppe
Loading...

Za koja poljoprivredna preduzeća u BiH je GLOBAL G.A.P. certifikat pogodan?

Sve farme i slična preduzeća u Bosni i Hercegovini koja proizvode poljoprivredne proizvode mogu biti certificirana prema ovom standardu.

 • Farme voća i povrća
 • Poljoprivredna preduzeća za cvijeće i ukrasno bilje
 • Poljoprivrednici žitarica
 • Uzgajivači čaja
 • Stočne farme
 • Akvakultura

Osim farmi, lanac nabavke također može biti certificiran. Certifikacija je moguća i za grupe uzgajivača. Na ovaj način i male farme mogu imati koristi od GLOBAL G.A.P. standarda.

Prikaži više
Prikaži manje
Mehrwert
Loading...

Struktura i sadržaj GLOBAL G.A.P.

Ako poljoprivredna preduzeća žele da budu certificirana prema GLOBAL G.A.P., moraju ispuniti različite zahtjeve.

Ovi zahtjevi uključuju:

 • Centralni zahtjevi za sigurnost hrane
 • Sljedivost proizvoda
 • Usklađenost sa zahtjevima za dobrobit životinja
 • Usklađenost sa zakonskim zahtjevima za zaštitu okoline
 • Razmatranje biodiverziteta
 • Jačanje zaštite na radu i socijalnih briga zaposlenih
 • Primjena integrisanog upravljanja usjevima (ICM)
 • Integrisana kontrola štetočina (IPC)
 • Sistem upravljanja kvalitetom (QMS) i HACCP
Prikaži više
Prikaži manje
Wer darf zertifizieren
Loading...

Savjet za farme sa akvakulturom

Pored GLOBAL G.A.P. certifikacije, farme koje rade sa akvakulturom van nivoa farme moraju imati certifikat priznat od strane GFSI.

Business28.png
Loading...

Procedura za GLOBAL G.A.P. certifikaciju u BiH

Prvo preuzmite dokumente standarda sa globalgap.org.

Prvo, na ličnom sastanku ili e-mailom razmjenjujemo informacije o vašoj kompaniji, vašem sistemu upravljanja i području djelovanja. Budući da trajanje audita zavisi od veličine i složenosti Vaše kompanije, potrebne su nam neke informacije od Vas, kao što je broj zaposlenih. Na osnovu toga, odmah ćete dobiti detaljnu i transparentnu ponudu, prilagođenu vašim individualnim potrebama.

Koristeći preuzetu kontrolnu listu, možete izvršiti samoprocjenu svoje kompanije. DQS stručnjaci vam mogu pružiti podršku već tokom ovog procesa.

Kada vaša kompanija bude spremna, zajedno s vama će biti određen datum audita i odabrani odobreni auditori sa potrebnom stručnošću i iskustvom u vašoj industriji. Tokom certifikacijskog audita, naši auditori će, između ostalog, ocijeniti da li vaša kompanija ispunjava zahtjeve GLOBAL G.A.P. standarda i identifikuju potencijal za poboljšanje. U završnoj diskusiji, od vašeg DQS auditora ćete dobiti detaljnu prezentaciju rezultata, uključujući opis potencijala za poboljšanje vaše kompanije. Po potrebi će se dogovoriti akcioni planovi.

Audit i njegove rezultate ocjenjuje nezavisni certifikacijski odbor DQS-a, koji odlučuje o izdavanju certifikata. Primit ćete audit izvještaj koji dokumentuje rezultate audita. Ako bude bilo kakvih odstupanja, imat ćete priliku da ih ispravite i tada poduzmete odgovarajuće mjere. Ako su ispunjeni svi primjenjivi zahtjevi, dobit ćete certifikat sa rokom trajanja od godinu dana. Vaš certifikat će biti objavljen u GLOBAL G.A.P. bazi podataka.

Nakon godinu dana, vaš certifikat prestaje važiti. Kako bismo osigurali potpunu valjanost vašeg certifikata, planirat ćemo vaš sljedeći audit ranije.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta GLOBAL G.A.P. certifikacija u BiH?

Cijena GLOBAL G.A.P. certifikacije u Bosni i Hercegovini ovisi, između ostalog, o veličini vaše kompanije i složenosti vaših procesa. Sa zadovoljstvom ćemo Vam bez obaveza napraviti individualnu ponudu za Vašu kompaniju.

Business2.png
Loading...

Zašto biste trebali svoju kompaniju certificirati od strane DQS BiH prema GLOBAL G.A.P.?

 • Svi auditi upravljanja kvalitetom iz jednog izvora
 • Velika stručnost i dugogodišnje iskustvo auditora
 • Lični kontakti na više od 80 lokacija širom svijeta
 • Podrška i van audita
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zahtjev za ponudu u DQS BiH

Vaša lokalna kontakt osoba u BiH

Bit će nam drago da vam pružimo prilagođenu ponudu za Global G.A.P. certifikaciju.