Voor een veilige en duurzame landbouw

Met GLOBALG.A.P. -certificering kunnen landbouwbedrijven aantonen dat ze duurzaam werken en veilige producten produceren. Het certificaat is een belangrijk signaal voor duurzame landbouw naar afnemers en eindconsumenten.

Gecertificeerde duurzaamheid en veiligheid

Verbeterde voedselveiligheid

Geoptimaliseerde processen in management en bedrijfsvoering

Versterking van het vertrouwen van de klant

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

GLOBALG.A.P. - wereldwijd erkende standaard voor de naleving van goede landbouwpraktijken

De GLOBALG.A.P.-norm werd ontwikkeld om wereldwijd duurzame en veilige landbouw te promoten. Het kwaliteitsborgingssysteem wordt gewaardeerd door detail- en groothandelaars en is erkend in vele landen over de hele wereld.

Landbouwbedrijven die volgens GLOBALG.A.P. zijn gecertificeerd, garanderen dat hun landbouwproducten veilig, traceerbaar en milieuvriendelijk zijn. Bovendien wordt voldaan aan strenge eisen op het gebied van arbeid en dierenwelzijn.
De norm heeft betrekking op de sectoren gewassen, veehouderij en aquacultuur.
Consumenten kunnen GLOBALG.A.P.-gecertificeerde landbouwbedrijven herkennen aan het GGN-label. De afkorting staat voor Global GAP Number.

Meer tonen
Minder tonen
Zielgruppe
Loading...

Voor welke landbouwbedrijven is de GLOBALG.A.P.-certificering geschikt?

Alle landbouwbedrijven en soortgelijke ondernemingen die landbouwproducten produceren, kunnen volgens deze norm worden gecertificeerd.

 • Groente- en fruitbedrijven
 • Landbouwbedrijven voor bloemen en sierplanten
 • Graanboeren
 • Theetelers
 • Veeteeltbedrijven
 • Aquacultuur

Naast landbouwbedrijven kan ook de toeleveringsketen (chain of custody) worden gecertificeerd. Certificering is ook mogelijk voor groepen telers. Op deze manier kunnen ook kleine landbouwbedrijven profiteren van de GLOBALG.A.P.-norm.

Meer tonen
Minder tonen
Mehrwert
Loading...

Structuur en inhoud van GLOBALG.A.P.

Als landbouwbedrijven gecertificeerd willen worden volgens GLOBALG.A.P., moeten ze aan verschillende eisen voldoen.

Deze eisen omvatten:

 • Centrale eisen voor voedselveiligheid
 • Traceerbaarheid van producten
 • Naleving van de eisen inzake dierenwelzijn
 • Naleving van de wettelijke eisen inzake milieubescherming
 • Aandacht voor biodiversiteit
 • Versterking van de arbeidsveiligheid en sociale aandachtspunten van werknemers
 • Toepassing van geïntegreerde gewasbescherming (ICM)
 • Geïntegreerde bestrijding van plagen (IPC)
 • Kwaliteitsmanagementsysteem (QMS) en HACCP
Meer tonen
Minder tonen
Wer darf zertifizieren
Loading...

Advies voor bedrijven met aquacultuur

Naast de GLOBALG.A.P.-certificering moeten bedrijven die werken met aquacultuur buiten het bedrijfsniveau beschikken over een door GFSI erkend certificaat.

Business28.png
Loading...

Procedure voor GLOBALG.A.P. certificatie

Download eerst de standaarddocumenten van globalgap.org.

Eerst wisselen we informatie uit over uw bedrijf, uw beheersysteem en uw activiteitengebied tijdens een persoonlijk gesprek of per mail. Aangezien de duur van de audit afhangt van de omvang en de complexiteit van uw bedrijf, hebben wij enkele gegevens van u nodig, zoals het aantal werknemers. Op basis daarvan ontvangt u snel een gedetailleerde en transparante offerte, afgestemd op uw individuele behoeften.

Met behulp van de gedownloade checklist kunt u een self-assessment van uw bedrijf uitvoeren. De experts van DQS kunnen u al tijdens dit proces ondersteunen.

Zodra uw bedrijf er klaar voor is, wordt er samen met u een auditdatum vastgesteld en worden er goedgekeurde auditoren geselecteerd met de vereiste competentie en ervaring in uw branche. Tijdens de certificeringsaudit zullen onze auditors onder andere beoordelen of uw bedrijf voldoet aan de eisen van de GLOBALG.A.P.-norm en of er mogelijkheden voor verbetering zijn. In een afsluitend gesprek krijgt u een gedetailleerde presentatie van de resultaten van uw DQS-auditor, inclusief een beschrijving van het potentieel voor verbetering voor uw bedrijf. Indien nodig zullen actieplannen worden overeengekomen.

De audit en de resultaten worden geëvalueerd door de onafhankelijke certificatiecommissie van DQS, die beslist over de afgifte van het certificaat. U ontvangt een auditrapport met de resultaten van de audit. Als er afwijkingen zijn, krijgt u de gelegenheid om deze te corrigeren en op dat moment passende maatregelen te nemen. Als aan alle toepasselijke eisen is voldaan, ontvangt u het certificaat met een geldigheidsduur van één jaar. Uw certificaat zal worden gepubliceerd in de GLOBALG.A.P.-databank.

Na één jaar vervalt uw certificaat. Om een volledige geldigheid van uw certificaat te verzekeren, zullen wij uw volgende audit vroegtijdig plannen.

Banking13.png
Loading...

Hoeveel kost de GLOBALG.A.P.-certificatie?

De kosten van de GLOBALG.A.P.-certificering zijn onder andere afhankelijk van de grootte van uw bedrijf en de complexiteit van uw processen. Wij doen u graag vrijblijvend een individuele aanbieding voor uw bedrijf.

Business2.png
Loading...

Waarom zou u uw bedrijf laten certificeren door DQS volgens GLOBALG.A.P.?

 • Alle kwaliteitsmanagement audits op één plaats
 • Grote deskundigheid en jarenlange ervaring van de auditors
 • Persoonlijke contacten op meer dan 80 locaties wereldwijd
 • Ondersteuning ook na de audit
Loading...

Vraag een offerte aan

Uw lokale contactpersoon

Wij maken graag een offerte op maat voor GlobalG.A.P. certificering.