Thông tin về chứng nhận ISO 28000

Chứng nhận ISO 28000 phù hợp cho tất cả các công ty muốn cải thiện hoạt động bảo mật trong chuỗi cung ứng của họ. Với chứng chỉ ISO 28000, bạn chứng minh rằng bạn không chỉ xác định được các rủi ro an ninh trong chuỗi cung ứng của mình mà còn thực hiện các biện pháp thích hợp trong sản xuất, lưu trữ, phân phối và vận chuyển hàng hóa.

Giảm rủi ro an ninh như trộm cắp, phá hoại hoặc tội phạm

Phát triển hơn nữa hiệu quả của hệ thống an ninh

Khả năng so sánh của hệ thống an ninh với các tiêu chuẩn quốc tế

Đảm bảo công ty của bạn nhận thức được rủi ro và thể hiện trách nhiệm

Mô tả tiêu chuẩn
Loading...

An ninh chuỗi cung ứng theo ISO 28000 là gì?

ISO 28000 là tiêu chuẩn bảo mật cho tất cả các công ty tham gia vào chuỗi cung ứng. Nó bao gồm sản xuất, lưu trữ, phân phối, vận chuyển hàng hóa (đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không) đến người nhận. Tiêu chuẩn giúp bạn thực hiện một chu trình cải tiến liên tục để giảm tổn thất an toàn, giảm thiểu rủi ro và đồng thời làm cho các quy trình hoạt động hiệu quả hơn.

Zielgruppe
Loading...

Chứng nhận ISO 28000 phù hợp với ai?

Nó nhằm vào các công ty muốn cải thiện hoạt động an toàn của họ về phòng ngừa, thực hiện, truy xuất nguồn gốc và tài liệu trong phạm vi quản lý. Hơn nữa, hệ thống quản lý an toàn góp phần đáng kể vào việc nâng cao nhận thức về các mối nguy ở tất cả các cấp của tổ chức.

Các tiêu chuẩn bảo mật hiện tại (ví dụ: TAPA của Hiệp hội Bảo vệ Tài sản Được Vận chuyển, AEO, C-TPAT) có thể được gộp chung trong một hệ thống tổng thể theo ISO 28000. Bằng cách này, các công ty hoạt động trên phạm vi quốc tế đạt được quá trình xử lý tài liệu nhanh hơn, hiệu quả hơn và bảo mật hơn trong hoạt động kinh doanh hàng ngày của họ.

Tiêu chuẩn này có thể được áp dụng bởi các công ty ở mọi quy mô và ở tất cả các giai đoạn của chuỗi sản xuất và cung ứng.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Mehrwert
Loading...

Tại sao chứng nhận ISO 28000 lại có ý nghĩa đối với công ty của tôi?

Việc triển khai hệ thống quản lý an toàn theo ISO 28000 sẽ giúp công ty của bạn nâng cao độ tin cậy và bảo mật chuỗi cung ứng. Bằng cách chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 28000, bạn có thể cung cấp bằng chứng đáng tin cậy rằng chuỗi cung ứng của bạn an toàn và bảo mật này liên tục được cải thiện.

Ngoài ra, có thể khám phá thêm các cơ hội tối ưu hóa. Những điều này sẽ được thảo luận và đánh giá chi tiết trong quá trình đánh giá.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Business28.png
Loading...

Chứng nhận ISO 28000 hoạt động như thế nào?

Trong bước đầu tiên, bạn thảo luận về công ty của mình và các mục tiêu của chứng chỉ ISO 28000 với chúng tôi. Trên cơ sở này, bạn sẽ nhận được một báo giá cụ thể phù hợp với nhu cầu của công ty hoặc tổ chức của bạn.

Các bước này là cơ sở . Ví dụ, một cuộc họp lập kế hoạch dự án có thể hữu ích cho các dự án lớn hơn để sắp xếp lịch trình và đánh giá việc thực hiện với các địa điểm hoặc phòng ban tốt hơn. Đánh giá trước tạo cơ hội để xác định trước các điểm mạnh của hệ thống và các lĩnh vực cần cải tiến.

Đánh giá chứng nhận bắt đầu với việc phân tích và đánh giá hệ thống của bạn và xác định xem liệu hệ thống quản lý của bạn đã sẵn sàng để được chứng nhận hay chưa. Trong bước tiếp theo, đánh giá viên DQS tại địa điểm  đánh giá hiệu quả của các quy trình quản lý bằng cách sử dụng tiêu chuẩn. Kết quả sẽ được thảo luận với bạn tại cuộc họp bế mạc và nếu cần, các kế hoạch cho các hành động tiếp theo sẽ được thống nhất.

Sau khi đánh giá, kết quả được đánh giá bởi hội đồng chứng nhận độc lập của DQS. Nếu tất cả các yêu cầu được đáp ứng, bạn sẽ nhận được chứng chỉ ISO 28000.

Nửa năm hoặc hàng năm, các thành phần chính của hệ thống được đánh giá lại tại địa điểm để có những cải tiến hơn nữa. Chứng chỉ sẽ hết hạn muộn nhất sau ba năm. Trước khi hết hạn, tái chứng nhận được thực hiện để đảm bảo tuân thủ liên tục trong bảo mật chuỗi cung ứng của bạn.

Banking13.png
Loading...

Chi phí chứng nhận ISO 28001 là bao nhiêu?

Chi phí của chứng nhận ISO 28000 phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Ví dụ, cho dù bạn đã có sẵn một hệ thống quản lý được chứng nhận, chẳng hạn như ISO 9001, ISO 14001 hoặc TAPA, đóng một vai trò quan trọng. Ngoài ra, quy mô công ty của bạn và mức độ phức tạp của hệ thống có ảnh hưởng đến thời gian kiểm tra và giá cả.

Vì những lý do này, chi phí cho chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 28000 không thể đưa ra một báo giá chung. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ sẵn lòng cung cấp cho bạn một báo giá cụ thể cho công ty, tổ chức hoặc cơ quan của bạn.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Business2.png
Loading...

Những gì bạn có thể mong đợi từ chúng tôi

  • Hơn ba mươi lăm năm kinh nghiệm trong việc chứng nhận các hệ thống và quy trình quản lý
  • Các đánh giá viên hàng đầu kết hợp kiến thức chuyên môn với trí tuệ cảm xúc
  • Chứng chỉ được quốc tế chấp nhận
  • Giá trị gia tăng hiểu biết sâu sắc về doanh nghiệp của bạn thông qua các cuộc đánh giá  ISO 28000
  • Hỗ trợ nhiệt tình từ các chuyên gia của chúng tôi - trong khu vực, quốc gia và quốc tế
  • Báo giá cụ thể với các điều khoản hợp đồng linh hoạt mà không có chi phí ẩn
  • Các báo cáo đánh giá có ý nghĩa bao gồm các khuyến nghị hành động
Xem thêm
Hiện ít hơn
Contact-Asia-man-shutterstock_770429164.jpg
Loading...

Yêu cầu báo giá

Vui lòng liên hệ với văn phòng DQS địa phương

Chúng tôi rất  vui lòng cung cấp cho bạn báo giá cụ thể cho chứng nhận ISO 28000.